dscf5909_120

 

Sylwia Wilczewska

Jestem na V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych, w ramach których realizuję minimum programowe z
filologii angielskiej, filologii klasycznej i filozofii teoretycznej.
W ramach tematyki Koła interesuję się głównie mitologiami starożytnymi
i filozofią antyczną - szczególnie platonizmem. Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej o Eratostenesie z Kyreny (filologia klasyczna) i drugiej o platonizmie i neoplatonizmie w twórczości J.R.R. Tolkiena (filologia angielska).

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010, godz. 21:01 - Aleksandra Krauze-Kołodziej