Zbigniew Wróblewski, dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Filozofii Przyrody KUL. Absolwent Wydziału Filozofii KUL (1991) na kierunku filozofia w zakresie filozofii przyrody. Doktorat obronił w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Koncepcja kosmologii w filozofii ekologicznej. Analiza metafilozoficzna poglądów Henryka Skolimowskiego’ habilitację uzyskał w 2010 r. na podstawie rozprawy Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody.

 

Członek komitetu redakcyjnego półrocznika Człowiek i przyroda (1994-2003): obecnie członek redakcji Roczników Filozoficznych oraz serii wydawniczej Studia z filozofii przyrody i nauk przyrodniczych. Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz współzałożyciel i długoletni sekretarz Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF. Współpracownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, pracowni badawczej afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jako stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst przebywał w latach 2007 - 2008 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt.

 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na praktycznej filozofii przyrody, antropologii porównawczej oraz filozofii ekologicznej.

 

Zainteresowania badawcze

  • filozofia ekologiczna,
  • antropologia porównawcza oraz praktyczna filozofia przyrody.

 

Granty

  • Narodowe Centrum Nauki - projekt „Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt” (umowa nr UMO-2011/01/B/HS1/04462). Realizacja projektu w latach 2011-2014.
  • Narodowe Centrum Nauki – projekt „Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu społecznym. Realizacja projektu w latach 2015 – 2018.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, godz. 07:44 - Andrzej Zykubek