Doktor Honoris Causa KUL o. Daniel - Ange


Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL o. Danielowi Ange
.

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 22 stycznia 2008 r,. nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o. Danielowi Ange.
Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i głęboką wdzięczność dla działalności o. Daniela Ange, który jako duszpasterz zakochany w Bożej miłości, poprzez swoją misyjną przedsiębiorczość i żywiołowe duszpasterstwo głosi młodym nadzieję, ukazując im pełną Ewangelię, zarówno wymagającą prawdy jak i uwalniającą miłość.Książka "Ojciec Daniel-Ange" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona