Uwaga: Poniższy rejestr ma przede wszystkim charakter historyczny - obrazuje moje zajęcia (oraz zajęcia moich poprzedników/zamienników w dziedzinie filozofii i orientalistyki). Aktualny spis zajęć bieżących - zob. w dziale: Aktualny plan zajęć

I. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filozofii KUL (1984/85; 1987/88--1990/91, od 1997/98--nadal):
Aktualnie:
 • Historia filozofii orientalnych - seminarium (od XII 2009/10 jako konwersatorium z prawem prowadzenia prac magisterskich jak seminarium magisterskie - wspólne dla studentów filozofii teoretycznej i kulturoznawstwa II stopnia) - zob. niżej: Seminarium historii filozofii orientalnych + Seminarium kultur i religii Wschodu
  • 2009/10 - Yoga jako forma kultury
  • 2010/11 - "Tarkasamgraha" - wprowadzenie do filozofii indyjskiej

 

 • Seminarium historii filozofii orientalnych (filozofia teoretyczna IV-V r. studia jednolite magisterskie; od 2009/10 także filozofia teoretyczna studia II stopnia); do 2001/01 pod nazwą  Seminarium historii filozofii indyjskiej prowadzone wspólnie z Proseminarium (zob. niżej: Proseminarium historii filozofii indyjskiej):
  • W latach poprzednich zajęcia prowadzili:
   • ks. doc. dr hab. Franciszek Tokarz
   • dr Leon Cyboran
   • dr Tomasz Ruciński
  • 1988/89 - (I sem.): "Yogasūtry"; (II sem.): "Tattvasaňgraha" Śāntarakşity - rozdz. XVI: "Śābdārthaparīkşā"
  • 1989/90 - "Tarkasaňgraha" Annambhaţţy z komentarzem "Nyāyabodhinī"
  • 1990/91 - "Tarkasaňgraha" Annambhaţţy - c.d.
  • 1991/92 - 1996/97 - vacat
  • 1997/98 - "Ŗgveda", upanişady, "Bhagavadgītā" i "Yogasūtry"
  • 1998/99 - "Saňkhyakārikā"
  • 1999/2000 - "Pañcavastuka" i "Abhidharmakośa" rozdz. I.
  • 2000/01 - "Tarkasaňgraha" Annambhaţţy i "Tattvasaňgraha" Śāntarakşity - problematyka znaczenia słowa
  • 2001/02 - Od upanişad do "Yogasūtr" i "Sāňkhakāriki"
  • 2002/03 - "Yogasūtrabhāşya-vivaraņa"- sūtry o Īśvarze
  • 2003/04 - "Lunyu" ("Dialogi konfucjańskie")
  • 2004/05 - "Tarkadīpikā" Annambhaţţy
  • 2005/06 - "Zhongyong" ("Doktryna Środka")
  • 2006/07 - Indyjska dyskusja nad znaczeniem słowa: "Tattvasaňgraha" z "Pañjiką"
  • 2007/08 - Ogyū Sorai: "Bendō" ("Wyróżnienie Drogi")
  • 2008/09 - II księga "Yogabhāşyi
  • od XII 2009/10 połączone z Seminarium kultur i religii Wschodu (kulturoznawstwo - studia II stopnia) i seminarium magisterskim dla studentów filozofii teoretycznej II stopnia - jako Historia filozofii orientalnych - seminarium (zob. wyżej)

 

 • Seminarium kultur i religii Wschodu (kulturoznawstwo - studia II stopnia) - od 2009/10
  • od XII 2009/10 połączone z Seminarium historii filozofii Wschodu (filozofia teoretyczna - jednolite studia magisterskie r. IV i V oraz studia II stopnia) - jako Historia filozofii orientalnych - seminarium (zob. wyżej)

 

 • Historia filozofii indyjskiej - od 1987/88 - wykład (filozofia teoretyczna, teologia, kulturoznawstwo); od 2006/07 pod nazwą: Zagadnienia wybrane z historii filozofii indyjskiej
  • przed rokiem 1987/88 zajęcia prowadzili:
   • 1954/55 - 1971/72 - ks. doc. dr hab. Franciszek Tokarz
   • 1973/74 - 1976/77 - dr Leon Cyboran
   • 1977/78 - 1986/87 - dr Tomasz Ruciński
  • 1987/88 - 1990/91 - dr Maciej St. Zięba
  • 1991/92 - 1996/97 - vacat
  • 1997/98 - 2001/2002 - dr Maciej St. Zięba
  • 2002/03 - 2007/08 - w niektórych latach dr Paweł Sajdek, w innych dr Maciej St. Zięba
  • 2008/09 - dr Maciej St. Zięba
  • 2009/10 - dr Paweł Sajdek
  • 2010/11 - vacat

 

 •  Historia filozofii chińskiej - od 2002/03 - wykład (filozofia teoretyczna, teologia); od 2006/07 pod nazwą: Zagadnienia wybrane z historii filozofii chińskiej:
  • przed rokiem 2002/03 zajęcia sporadycznie prowadzili:
   • 1960/61 - 1968/69 - ks. doc. dr hab. Franciszek Tokarz (nie w każdym roku)
   • 1978/79 i 1979/80 - prof. Tadeusz Margul (w ramach Studenckiego Koła Orientalistcznego w Lublinie)
   • 1989/90 - Maciej St. Zięba Historia myśli filozoficznej w Chinach (w ramach: Zagadnień wybranych z historii filozofii indyjskiej - zob. niżej 
  • 2002/03 - wykład fakultatywny (historia filozofii chińskiej od starożytności do współczesności)
  • 2003/04 - wykład fakultatywny (historia filozofii chińskiej od starożytności do współczesności)
  • 2004/05 - wykład fakultatywny (historia filozofii chińskiej od starożytności do współczesności)
  • 2005/06 - wykład fakultatywny (historia filozofii chińskiej od starożytności do współczesności)
  • 2006/07 - monograficzny wykład fakultatywny (historia filozofii chińskiej od starożytności do współczesności)
  • 2007/08 - Przegląd stanowisk filozofii chińskiej
  • 2008/09 - Trzy nauki: konfucjanizm, taoizm, buddyzm
  • 2009/10 - Filozofowie i szkoły do XIII w.
  • 2010/11 - Konfucjanizm

 

 • Zagadnienia wybrane z filozofii orientalnych: konwersatorium (filozofia teoretyczna III-V r.) od 2008/09; poprzednia nazwa: Zagadnienia wybrane z filozofii orientalnych: wykład monograficzny - od 2000/01; poprzednia nazwa: Zagadnienia wybrane z historii filozofii indyjskiej: wykład monograficzny - od 1988/89:
  • W latach poprzednich prowadzili:
   • dr Leon Cyboran
   • dr Tomasz Ruciński
  • 1988/89 - Szkoły filozoficzne buddyzmu hīnayāna
  • 1989/90 - Historia myśli filozoficznej w Chinach
  • 1990/91 - (I sem.): Epistemologia szkoły vijñānavāda; (II sem.): vacat
  • 1997/98 - Filozofia yogi
  • 1998/99 - Sāňkhya klasyczna - argumentacja za dualizmem
  • 1999/2000 - Filozofia wczesnego buddyzmu - szkoły abhidharmy
  • 2000/01 - Yoga klasyczna - zagadnienie świadomości
  • 2001/02 - Ontologia i epistemologia nyāya-vaiśeşiki
  • 2002/03 - Argumentacja za istnieniem Boga w Indiach
  • 2003/04 - Nauka Konfucjusza i konfucjanizm
  • 2004/05 - "Tarkasaňgraha" jako podręcznik do nauki filozofii
  • 2005/06 - vacat
  • 2006/07 - Indyjska argumentacja na istnienie Boga (nyāya i yoga)
  • 2007/08 - Neokonfucjańska nauka o doskonaleniu wewnętrznym: "Dziesięć diagramów nauczania mędrców" Yi Hwanga T'oegyego
  • 2008/09 - Yoga jako cel i yoga jako metoda
  • 2009/10 - System yogi klasycznej
  • 2010/11 - vacat

 

 • Wstęp do badań kultur orientalnych - wykład obowiązkowy (kulturoznawstwo - studia I st. - I r.) - od 2006/07

 

 • Buddyzm - wykład (kulturoznawstwo - studia I st. - III r.) - od 2008/09
  • 2008/09 - 60 godz.
  • 2009/10 - 45 godz.
  • 2010/11 - 30 godz.

 

 • Religie Chin - wykład (kulturoznawstwo - studia I st. - III r.) - od 2008/09
  • 2008/09 - dr Paweł Sajdek (60 godz.)
  • 2009/10 - 2010/11 - dr Maciej St. Zięba (30 godz.)

 

 

Dawniej także:

 

 • Ćwiczenia z filozofii indyjskiej - 1987/88
  • poprzednio zajęcia prowadził - dr Tomasz Ruciński (1977/78)

 

 • Proseminarium historii filozofii indyjskiej (prowadzone wraz z Seminarium historii filozofii indyjskiej - 1989/90-1990/91, 1997/98-2001/02:
  • przed r. 1987/88 zajęcia prowadzili:
   • 1954/55 - 1969/70 - ks. doc. dr hab. Franciszek Tokarz
   • 1970/71 - 1972/73 - vacat
   • 1973/74 - 1976/77 - dr Leon Cyboran
   • 1977/78 - vacat
   • 1978/79 - 1986/87 - dr Tomasz Ruciński
  • 1988/89 - (I sem.): "Yogasūtry"; (II sem.): "Tattvasaňgraha" Śāntarakşity - rozdz. XVI: "Śābdārthaparīkşā"
  • 1989/90 - "Tarkasaňgraha" Annambhaţţy z komentarzem "Nyāyabodhinī"
  • 1990/91 - "Tarkasaňgraha" Annambhaţţy - c.d.
  • 1991/92 - 1996/97 - vacat
  • 1997/98 - "Ŗgveda", upanişady, "Bhagavadgītā" i "Yogasūtry"
  • 1998/99 - "Saňkhyakārikā"
  • 1999/2000 - "Pañcavastuka" i "Abhidharmakośa" rozdz. I.
  • 2000/01 - "Tarkasaňgraha" Annambhaţţy i "Tattvasaňgraha" Śāntarakşity - problematyka znaczenia słowa
  • 2001/02 - Od upanişad do "Yogasūtr" i "Sāňkhyakāriki"
  • od roku 2002/03:
   • proseminarium prowadzi dr Paweł Sajdek
   • seminarium zmieniło nazwę na: Seminarium historii filozofii orientalnych (zob. wyżej)

 

 • Sanskryt I - kurs podstawowy dla stud. II roku filozofii teoretycznej (od 2007/08 także dla dla stud. II roku kursu I stopnia kulturoznawstwa; od 2010/11 pod nazwą: Sanskryt I:1 - dla stud. II roku kursu I stopnia obu kierunków)
  • W latach poprzedzających 1987/88 prowadzili:
   • 1954/55 - 1969/70 - ks. dr hab. Franciszek Tokarz
   • 1973/74 - 1976/77 - dr Leon Cyboran
   • 1978/79 - 1983/84 - dr Tomasz Ruciński
   • 1984/85 - mgr Maciej St. Zięba
   • 1985/86 - mgr Marek Macko
   • 1986/87 - dr Tomasz Ruciński
  • 1987/88 - 1989/90 - mgr/dr Maciej St. Zięba
  • 1990/91 - 2009/10 - mgr/dr Paweł Sajdek
  • 2010/11 - dr Maciej St. Zięba

 

 • Sanskryt II - kurs zaawansowany dla stud. III roku filozofii teoretycznej (od 2007/08 także dla dla stud. III roku kursu I stopnia kulturoznawstwa; od 2010/11 pod nazwą: Sanskryt I:2 - dla stud. III roku kursu I stopnia obu kierunków)
  • W latach poprzedzających 1987/88 prowadzili:
   • 1973/74 - 1976/77 - dr Leon Cyboran
   • 1978/79 - 1986/87 - dr Tomasz Ruciński
  • 1987/88 - 1990/91 - mgr/dr Maciej St. Zięba
  • 1991/92 - 2009/10 - mgr/dr Paweł Sajdek
  • 2010/11 - dr Maciej St. Zięba

 

 • Język tybetański: kurs podstawowy (zajęcia nadobowiązkowe) - 1989/90

 

 • Język chiński klasyczny: kurs podstawowy (zajęcia nadobowiązkowe) -
  • w latach poprzedzających prowadzili:
   • 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1968/69 - ks. dr. hab. Franciszek Tokarz
   • 1978/79, 1979/80 - prof. Tadeusz Margul (w ramach Studenckiego Koła Orientalistcznego w Lublinie)
  • 1998/99 - dr Maciej St. Zięba
  • 2005/06 - dr Maciej St. Zięba

 

 • Język chiński (współczesny) I - kurs podstawowy dla studentów II roku I st. kulturoznawsta - i jako lektorat dla studentów innych kierunków (w ramach Studium Języków Obcych KUL) - od 2007/08
  • 2007/08 - 2008/09 - mgr Huang Dongmei (Yangtze Normal University, Fulin)
  • 2009/10 - 2010/11 - mgr Guo Jingmei (Shandong Normal University)

 

 • Język chiński (współczesny) II - kurs zaawansowany dla studentów III roku I st. kulturoznawsta - i jako lektorat dla studentów innych kierunków (w ramach Studium Języków Obcych KUL) - od 2008/09
  • 2008/09 - mgr Huang Dongmei (Yangtze Normal University, Fulin)
  • 2009/10 - 2010/2011 - prowadzi mgr Guo Jingmei (Shandong Normal University)

 

 • Translatorium filozoficzne:
  • język francuski - 1999/2000: Alain (Émile-Auguste Chartier): Propos (sélection, pages photocopiées); André Maurois: Alain, Éditions Domat, 1950, chapitre 2.
  • język angielski - 2011/12: Richard Sorabji: Self,.Ancient and Modern Insight into Individuality, Life, and Death, Clarendon Press: Oxford 2006, p. 261-300.

 

 

II. Prowadzone zajęcia dydaktyczne w innych agendach KUL:
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami społecznymi w instytucjach rynku pracy (Centrum Studiów Podyplomowych - Wydział Nauk Społecznych) - 2007/08:
  • Wstęp do programów społecznych UE (wykład)
  • Strategia Lizbońska a Europejska Strategia Zatrudnienia (wykład z ćwiczeniami)

 

 • Studia podyplomowe: Rejestracja stanu cywilnego (Centrum Studiów Podyplomowych - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) - 2008/09, 2009/10, 2010/11:
  • Typografia pisma urzędowego (konwersatorium)
  • Transkrypcja i transliteracja niełacińskich systemów pisma (konwersatorium)
  • Etyka urzędnicza [2010/11]

 

 • Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej:
  • Społeczeństwo obywatelskie w Polsce / Civil society in Poland - 2006/07
  • Struktury władzy w Polsce / Governmental structures in Poland - 2006/07 i 2007/08
  • Etyczny wymiar kwestii migracji zarobkowej / Ethical dimension of the job migration issue - 2008/09
  • Podział władzy w Polsce / Division of powers in Poland - 2009/10

 

 • Dział Koordynacji Programów Europejskich - Projekt Migralink - 2005/06 - 2006/07:
  • Wprowadzenie do projektu Migralink / Introduction to Migralink
  • Etyka w kontekście migracji / Ethics in migration
  • Usługi konsularne dla migrantów / Consular services to migrants
  • Strategia Lizbońska a problemy migracji zarobkowych
  • Zitegrowane podejście do kwestii migracji / Integrated approach to migration issues

 

 • Dział Koordynacji Programów Europejskich - Projekt Migravalue - 2007/08:
  • Polityki społeczne uwzględniające problemy generowane przez migrację - programowanie / Social policies taking into account problems generated by migration - programming
  • Etyczny wymiar polityk społecznych w odniesieniu do migracji (e-learning) / Ethical dimension of social policies as related to migration

 

 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - European Studies - 2011/12:
  • European Values

 

III. Prowadzone zajęcia dydaktyczne na Wydziale Politologii UMCS
 • Studia podyplomowe - Europeistyka:
  • Procesy dostosowawcze do UE na przykładzie regionalnym - 2001/02, 2002/03, 2003/04

 

 

IV. Inne usługi dydaktyczne

 [do uzupełnienia...]

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 22:31 - Maciej Zięba