Pełnione funkcje
  • Od 1.09.2019 – prodziekan Wydziału Filozofii KUL
  • Od 4.04.2019 do 20.11.2019 – sekretarz techniczny Roczników Filozoficznych;
  • Od 10.01.2013 – sekretarz Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL;
  • Od 1.10.2008 do 30.09.2012 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL;
  • Od 1.10.2006 do 30.09. 2015 – koordynator międzynarodowej wymiany studentów w ramach Programu Socrates - Erasmus;
  • Od 17.11.2006 do 14.07.2020 – członek współpracownik Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL;
  • Od 9.10.2005 – członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  • Od 17.09.2003 do 22.09.2008 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Wydziału Filozofii KUL.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020, godz. 19:16 - Dariusz Dąbek