RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Anna Bondaruk, Francisco Domínguez Matito, Aidan Doyle, Ramón González Ruiz, Georges Jacques, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Thomas Pittrof, Guillermo Rojo, François Rosset, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Edyta Kociubińska (REDAKTOR NACZELNY), Janusz Bień (SEKRETARZ), Enrique Balmaseda Maestu, Christophe Cusimano, Marzena Górecka, Urszula Paprocka-Piotrowska, Magdalena Szulc-Brzozowska, Katarzyna Wołowska, Pierre Zoberman

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Witryna internetowa czasopisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

 

Tom LXVIII / 2020

Zaproszenie do publikacji

 

W druku:

Tom LXVII / 2019

Studia z językoznawstwa romańskiego / Studies in Romance Linguistics

 

Aktualny numer:

Tom LXVI / 2018

Studia z literatur romańskich / Studies in Romance Literatures

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, godz. 10:32 - Edyta Kociubińska