RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE

Zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Anna Bondaruk, Francisco Domínguez Matito, Aidan Doyle, Ramón González Ruiz, Georges Jacques, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Thomas Pittrof, Guillermo Rojo, François Rosset, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Edyta Kociubińska (REDAKTOR NACZELNY), Janusz Bień (SEKRETARZ), Enrique Balmaseda Maestu, Christophe Cusimano, Marzena Górecka, Urszula Paprocka-Piotrowska, Magdalena Szulc-Brzozowska, Katarzyna Wołowska, Pierre Zoberman

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Redakcja Roczników Humanistycznych

Zeszyt 5: Neofilologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Witryna internetowa czasopisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019, godz. 20:52 - Edyta Kociubińska