Powitanie Ojca świętego Jana Pawia II w imieniu studentów - Jacek Borzęcki; Bożena Dwojak

Ojcze święty! Nie musimy Cię chyba zapewniać, jak bardzo cieszymy się z tego, że zechciałeś się z nami spotkać; że w tak napiętym programie swej wizyty znalazłeś chwilę czasu również dla nas. Wyrażamy swą wdzięczność, jednocześnie zaś - tak po cichutku - żywimy skrytą nadzieję, że może następ­nym razem okoliczności pozwolą Ci zawitać również do Lublina, że może będzie nam jeszcze dane widzieć Cię w murach naszej katolickiej Alma Mater, a może i na seminarium etyki?

Przemówienie księdza rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mieczysława A. Krąpca

(...)
I chociaż żałujemy, że Wasza Świątobliwość tym razem nie może stanąć w murach naszej Alma Mater, to przepełnia nas radość, że możemy tutaj, w obliczu Bogarodzicy Królowej Polski, dać świadectwo społecznego wysiłku w poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy o człowieku w duchu chrześcijańskiej kultury, która przez lat z górą tysiąc żywiła i ożywiała nasz Naród. I z konieczności, i z wyboru Uniwersytet Katolicki stał się uniwersytetem o humanistycznym profilu.

Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II

Spotykamy się nie w Lublinie, ale na Jasnej Górze. Połączone to było z wielkim wysiłkiem natury ideowej, natury administracyjnej, natury turystycznej. Przeżyliście wiele emocji związanych z koleją państwową, a inni nie przeżyli tych emocji kolejowych, ale za to mają obrzęki na nogach.