Sieć telefoniczna

Przyłączenie do sieci telefonicznej

W zakresie telefonii stacjonarnej DTI generuje numery, nadaje uprawnienia, oraz przygotowuje taryfikację. Uzyskanie numeru możliwe jest o ile nie ma przeszkód technicznych. Występując o numer lub zmianę uprawnień należy wypełnić właściwy formularz. Dokument należy złożyć w Sekretariacie DTI - Collegium Norwidianum pokój 223. DTI rozpozna możliwości techniczne i przekaże formularz do akceptacji właściwym władzom. Realizacja sprawy w zależności od okoliczności trwa do 14 dni roboczych.

 

Ponadto zgodnie z regulaminem korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM przez pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Dział Teleinformatyczny wydaje również karty SIM i aparaty telefoniczne (telefony komórkowe).

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona