"Raz wypowiedziane słowo trwa wiecznie."

Nie zamierzam usuwać stąd żadnych dawniejszych wiadomości, ani ich zmieniać.
Najświeższe są i tak zawsze na górze strony.

Uwaga:
W sprawach ogólnych i indywidualnych proszę PT Studentów/-tki o kontaktowanie się ze mną raczej przez Formularz kontaktowy, dostępny na tej witrynie, niż np. przez Filozofie_Wschodu, Naszą Klasę, czy Wikipedię.
Wiadomości stąd odbieram znacznie szybciej - i szybciej reaguję.

 

---------------

26 marca 2012 r.


Odwołuję swe zajęcia w bieżącym tygodniu, z powodu choroby.

 

 

---------------

20 stycznia 2012 r.

 

Termin zaliczeń i egzaminów z przedmiotu: "Wybrane zagadnienia z historii filozofii chińskiej" - czwartek, 2 lutego 2012 r., s. GG-42.

W tym samym czasie możliwość uzupełnienia wpisów z innych przedmiotów.

 

---------------

1 grudnia 2011 r.

 

[PL] Odwołany wykład z buddyzmu => Dzień Kultury Chińskiej

orient.jpg

Przypominam studentom III roku kulturoznawstwa (studia licencjackie), że w poniedziałek 5 grudnia wykład z buddyzmu jest odwołany, zamiast niego zapraszam Państwa na Dzień Kultury Chińskiej, do sali CN-208, zwłaszcza na godz. 15.00 na mój odczyt ze slajdami "Spacer po świątyniach Tajwanu" (zagadnienie będzie omawiane na wykładzie "Religie Chin", tu okazja obejrzenia tego w formie bardziej swobodnej).

 

---------------

18 sierpnia 2011 r.

 

[PL] Ogłoszenia na sesję jesienną poprawkową


1. Ogłaszam datę egzaminów poprawkowych (dla wszystkich możliwych przedmiotów wykłądanych przez mnie) -- poniedziałek, 19 września, godz. 15:00, sala GG-42.

 

2. Przypominam, że termin składania prac magisterskich w Dziekanacie upływa z dniem 5 września (poniedziałek). Nie będzie mnie w Lublinie tego dnia. Ponieważ wracam z Tajwanu 1 września późno po południu, a w sobotę 3 września wcześnie rano wyjeżdżam na konferencję do Berlina i wracam 6 września wieczorem, jestem w Lublinie przed tą datą osiągalny tylko w piątek 2 września. Ci z Państwa, którzy będą mieli swoje prace gotowe, powinni tego dnia spotkać się ze mną, abym podpisał podania o egzamin magisterski. Proponuję spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, ul. Spokojna 4 pok. 257, o godz. 12:00. Jakby ktoś bardzo nie  mógł o tej porze, proszę wcześniej umówić się ze mną e-mailem, ew. telefonicznie. Bez mojego podpisu Dziekanat prawdopodobnie prac nie przyjmie.

 

3. Jeśli chodzi o same egzaminy dyplomowe, to najprawdopodobniej rozpoczną się one ok. 15 września a skończą 29 września (informacja e-mailowa z Dziekanatu z dnia dzisiejszego).

 

---------------

12 czerwca/June 2011 r.

 

[EN] Summer examination period

 

1) Extra date for the exam in History of Chinese philosophy (for the Erasmus students as well as for those of the last year of their studies) - Thursday, 16th of June, 16:00-17:00 hrs, room GG-36.

 

[PL] Ogłoszenia na sesję letnią i jesienną poprawkową

 

1) Dodatkowy termin egzaminu z historii filozofii chińskiej (dla studentów ostatniego roku i studentów zagranicznych) - czwartek, 16 czerwca, godz. 16:00-17:00, s. GG-36

 

2) Osoby, które przed 17 czerwca z różnych przyczyn nie uzyskają zaliczeń / nie przystapią do egzaminów - po spełnieniu warunków formalnych będą miały szansę na uzyskanie zaliczenia w dn. 4-5 lipca, w czasie mych egzaminów (zob. niżej ogłoszenia z 25 maja, oraz dzisiejsze ogłoszenia, punkt następny).

 

3) Ze względu na wyjazd naukowy do Petersburga będę nieobecny w Lublinie w dn. 19 czerwca - 3 lipca br. W Lublinie będę przez całą resztę lipca. Ze względu na urlop będę poza Lublinem w dn. 3-15 sierpnia. Będę obecny w Lublinie 16-17 sierpnia. Potem ponownie - ze względu na planowany wyjazd naukowy na Tajwan - będę nieobecny w Lublinie w dn. 18-30 lub 31 sierpnia. Od 1 września zasadniczo jestem w Lublinie, wyjeżdżam na konferencję do Krakowa w dn. 20-23 września.

 

4) Osoby, które chcą bronić pracy magisterskiej w sesji letniej (lipiec 2011), aby ją złożyć w Dziekanacie w terminie muszą mi ją dać do podpisu najpóźniej w piątek, 17 czerwca rano. Według oficjalnego Kalendarium uniwersyteckiego na rok akad. 2010/11, jaki dostępny był w dniu 10 stycznia 2011 (kiedy to owo Kalendarium zapisałem na dysku mojego komputera), dzień 18 czerwca 2011 r. był określany jako: "Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze letnim". Obecnie widzę, że Kalendarium zostało zmodyfikowane (nie podano kiedy) i że ta data to 17 czerwca. Skoro jest to zarazem "ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim", a nasze seminarium-konwersatorium odbywa się w godzinach 15:50-17:20, należałoby oczekiwać, że Dziekanat przyjmie Państwa prace po tej godzinie. Nie wiem, jak to będzie w rzeczywistości, spróbuję jutro się dowiedzieć, ale radzę trzymać się koncepcji, że pracę należy oddać wydrukowaną i zapisaną na płycie przed godziną 15:00, czyli kto nie spotka się ze mną w czwartek 16 czerwca, musi to uczynić w godzinach porannych 17 czerwca, a że tego dnia wyjeżdżam służbowo do Zamościa spod Urzędu Wojewódzkiego o godz. 8:00, proponuję spotkać się ze mną tam (ul. Spokojna 4, pok. 257) między 7:30 a 8:00 rano.

 

4a) Egzaminy magisterskie z moim udziałem będą się odbywać między 4 a 7 lipca 2011.  Szczegółową datę ustali Dziekanat.

 

5) Osoby, które chcą bronić pracy magisterskiej we wrześniu, najpóźniej w piatek, 17 czerwca muszą mi dać do podpisu podanie do Dziekana o przesunięcie egzaminu magisterskiego na wrzesień. I tego samego dnia złożyć je w Dziekanacie.

Kalendarium uniwersyteckie nie podaje daty składania prac na sesję poprawkową, ale poniewąz określa termin jesiennej sesji egzaminacyjnej (zw. też letnią sesją poprawkową) na 5-21 września - zatem należy domniemywać, że termin składania prac to 4 września. O szczegółową datę proszę dwoeidzieć się w Dziekanacie, przy okazji składania podania o przeniesienie egzaminu. Termin samego egzaminu ustali Dziekanat w porozumieniu ze mną i go ogłosi zapewne w początku września. Gdy go poznam - sam go też tu zamieszczę.

 

5a) Ze względu na wyjazdy, o których mowa w p. 3 powyżej, proszę, by magistranci planujący obronę we wrześniu w lipcu (tj. przed 31 lipca) przekazali mi do przejrzenia przed-ostateczne (ale w miarę kompletne) wersje swych prac magisterskich. Będę do Państwa dyspozycji przez cały lipiec - osobiście, e-mailowo i telefonicznie. Proszę wysyłać nawet partiami.

W czasie wyjazdu na urlop w sierpniu nie przewiduję brania ze sobą komputera ani dostępu do internetu.

Jeśli ktoś nie wyrobi się przed 31 lipca, to niech absolutnie wyśle mi pracę w czasie pierwszych dwóch tygodni sierpnia - a ja ściągnę ją na komputer 16-17 sierpnia. Odebranie pracy potwierdzę e-mailem, w razie wątpliwości proszę dzwonić do mnie 17 sierpnia. Potem znów wyjeżdżam. Nie gwarantuję, że w tym czasie będę miał dostep do internetu, aby poprawki odesłać, ale jeśli otrzymam wcześniej pracę - to sprawdzę ją i najpóźniej 31 sierpnia odeślę. Zatem na poprawkę prac, ich wydrukowanie i złożenie w Dziekanacie pozostaną Państwu prawdopodobnie tylko 4 dni - 1-4 września.

Kto nie prześle do mnie pracy wcześniej (przed 17 sierpnia), ten może oczywiście się także bronić we wrześniu, złożywszy ją w wersji takiej, w jakiej będzie ona gotowa przed 4 września (na własne ryzyko). Prac przedłożonych mi po 31 sierpnia nie będę sprawdzać, tylko je podpiszę przed przekazaniem ich przez Państwa do Dziekanatu. Ocena będzie oczywiście proporcjonalna do stanu takiej pracy.

 

---------------

25 maja/May 2011 r.

 

[PL] Terminy egzaminów i zaliczeń:

- Wstęp do badań kultur orientalnych - środa 15 czerwca, godz. 9:00, s. ???;

- Religie Chin - poniedziałek 30 maja, godz. 17:30-19:00, s. DMM3-205;

- Historia filozofii chińskiej - wtorek 5 lipca, godz. 14:00-16:00, s. GG-42;

- Sanskryt I:1 - poniedziałek 13 czerwca, godz. 15:50-19:00, s. DMM3-205;

- Sanskryt I:2 - czwartek 16 czerwca, godz. 18:30-20:00, s. GG-42;

 

termin dodatkowy dla wszystkich powyższych - poniedziałek 4 lipca, godz. 16:00, s. GG-42;

 

[EN] Exams:

- History of Chinese philosophy - Tuesday, 5th July, 14:00-16:00, room GG-42;

- Sanskrit I:2 - Thursday 16th June, 18:30-20:00, room GG-42;

 

Extra term for both: Monday 4th July, 16:00, room GG-42.

 

---------------

23 maja/May 2011 r.

 

[PL] Dodatkowe zajęcia

- Wstęp do badań kultur orientalnych - wtorek 24 maja, godz. 17:30 (a nie 16:40, jak ogłaszano), s. DMM3-224,

- Religie Chin - czwartek 26 maja, godz. 14:10-15:40, s. GG-42,

- Sanskryt I:1 - środa 25 maja, godz. 12:30-14:00, s. DMM3-205,

 

---------------

11 maja/May 2011 r.

 

[PL] Zapraszam wszystkich moich studentów (i ich przyjaciół/znajomych) na 2 pokazy slajdów z refleksjami z mej podrózy do Indii (lipiec 2011) - pt. "Indie widziane szklanym okiem wykładowcy kulturoznawstwa": 1. Delhi w 4 godziny; 2.  Kamienny ogród Neka Chanda - w czasie Kulturaliów, w czwartek 19 maja, prawdopodobnie od godz. 12:00.

[EN] I invite all my students (and their friends) to 2 presentation of pictures from my travel to India (July 2011), entitled: "India as seen through a glass eye of a lecturer at Cultural studies": 1. Delhi in 4 hours; 2. Rock Garden of Nek Chand - during Kulturalia, on Thursday, the 19th of May, most probably starting at 12:00 noon.

 


---------------

9 maja/May 2011 r.

 

[PL] Przypominam wszystkim studentom I roku kulturoznawstwa, że termin oddania pracy zaliczeniowej ze Wstępu do badań kultur orientalnych (eseju: Dlaczego interesuje mnie wybrana kultura orientalna i jakich metod uzyje, by ją lepiej poznać?) upływa w poniedziałek, 23 maja.

[EN] - (nothing)

 

---------------

5 maja/May 2011 r.

 

[PL] Za zgodą Ks. Dziekana, w związku z mym udziałem w Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, odwołuję zajęcia w dn. 12-16 maja br. Zajęcia te zostaną odpracowane w terminach ustalonych ze studentami:

- Wstęp do badań kultur orientalnych - we wtorek, 24 maja, godz. 16:40-18.10

- Konwersatorium historii filozofii orientalnych - w sobotę 28 maja, godz. 9:00-10:30.

- Zagadnienia wybrane z historii filozofii chińskiej oraz Sanskryt I:2 - termin zostanie ustalony w dn. 19 maja.

- Religie Chin oraz Sanskryt I:1 - termin zostanie ustalony w dn. 23 maja.

[EN] Due to my participation in Euro-Mediterranean Abrahamic Forum, my classes on 12th of May are cancelled. Supplementary classes' time will be agreed upon with the students on 19th of May.

 

---------------

6 marca/March 2011 r.

 

[PL] 1. Odwołuję zajęcia jeszcze w poniedziałek i wtorek, 7-8 marca br.

2. Poczynając od następnego tygodnia (tj. od 14 marca) zajęcia ze Wstępu do badań kultur orientalnych (Kulturoznawstwo, I rok I cyklu) odbywac się będą w poniedziałki, godz. 12:30-14:00, w sali DMMIII-237. Na 14 marca należy przeczytać artykuły Prof. T. Margula Dlaczego warto poznawać Wschód? (http://www.autodydaktyka.republika.pl/orient/orient.htm) oraz Prof. St. Bednarka Kultura jako przedmiot poznania... (wraz z dyskusją po artykule!).

[EN] - (nothing)

 

---------------

28 lutego/February 2011 r.

 

[PL] Z powodu choroby odwołuję wszystkie moje zajęcia w bieżącym tygodniu.

[EN] Due to my sickess I cancel all my classes in the week of 28.02-05.03.2011.

 

---------------

23 lutego 2011 r.

 

Ze względu na uczestnictwo studentów I roku kulturoznawstwa w Konferencji poświęconej kryzysowi współczesnej kultury (z okazji 5-lecia Instytutu Kulturoznawstwa  KUL), zgodnie z prośbą Księdza Dziekana odwołuję wykład Wstęp do badań kultur orientalnych w najbliższy wtorek.

Jednocześnie informuje, że kwestia przeniesienia tych zajęć na poniedziałek, godz. 12:30-14:00, nie mogła zostać jeszcze określona, gdyż brak kompletu informacji o wolnych salach. Informacja ta będzie dostępna po 1 marca i wtedy zapadnie w tej sprawie decyzja.

 

---------------

9 listopada 2010 r.

Informacja z Dziekanatu:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia, które zgodnie z planem dotychczas odbywały się w sali DMMIII-219 zostają przeniesione i od dnia
dzisiejszego będą się odbywały w sali DMMIII-205.
Z poważaniem
Ewa Kieliszek

---------------

8 listopada 2010 r.

Z powodu choroby odwołuję w dniu dzisiejszym zajęcia - "Buddyzm" i "Sanskryt I:1" i w piątek seminarium. Proszę by studenci filozofii teoretycznej (II rok), którzy pragną uczęszczać na sanskryt, omówili dzisiaj z kolegami z kulturoznawstwa odpowiadający wszystkim termin, a potem od razu skontaktowali się ze mną telefonicznie, aby uzgodnic, czy ten wspólny termin i mnie pasuje. Od razu mówię, że terminy przed godz. 15:00 nie wchodzą w rachubę.

 

---------------

22 października 2010 r.

Studenci filozofii teoretycznej (II rok studiów pierwszego stopnia), którzy pragną uczęszczać na sanskryt I:1, proszeni są o skontaktowanie się ze mną poprzez Formularz kontaktowy, celem ustalenia godziny spotkania i ew. godziny zajęć. Jak dotąd na zajęcia zgłosiło się tylko jedenaścioro studentów kulturoznawstwa, stąd godziny poniedziałkowe.

W najbliższy poniedziałek (25 października) jestem służbowo w Białymstoku i odwołuję zajęcia - zostaną odpracowane w późniejszym, uzgodnionym wspólnie terminie.

 

---------------

14 października 2010 r.

Odwołuję swoje zajęcia dydaktyczne w nastepny czwartek i piątek (21-22 października), z powodu uczestnictwa w III KONFERENCJI MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA w Kazimierzu Dolnym. Program konferencji (Plan Konferencji 35.38 KB)  załączam dla zainteresowanych. Chętni do wzięcia udziału w Konferencji powinni się skontaktować z organizatorem - drem Markiem Szymańskim (IF UMCS), http://filozofia.umcs.lublin.pl/archives/1387.

 

---------------

24 sierpnia 2010 r.

Egzaminy poprawkowe zostały wyznaczone na poniedziałek, 20 września, godz. 10:00, sala GG-42.

 

---------------

24 czerwca 2010 r.

Szanowni Studenci I roku kulturoznawstwa. Jestem straszliwie zawiedziony poziomem tegorocznego egzamimu. 5 razy więcej ocen niedostatecznych, niż w roku ubiegłym. Podejrzewam, że źle zrobilem, że zwolniłem część osób z egzaminów - za  aktywność - bo to pewnie dało reszcie przeświadczenie, że można wszystko przejść łatwo i bezboleśnie, i nie warto się przykładać do nauki. Więcej tego błędu nie popełnię.

 

Tu były tegoroczne wyniki (WYNIKI 2010229.00 KB) - będą tu wisieć do 20 września, żeby każdy zdążył się zorientować przed egzaminem poprawkowym, z czego źle mu poszło. Potem je usunę.

Jutro będę rano wpisywać, a po południu przez 2 godziny pytać poprawkowo. Proszę zaopatrzyć się w karty egzaminów poprawkowych w Dziekanacie. Będę pytać tylko tych, którzy nie zaliczyli samego testu (+ dwie osoby, którym obiecałem to dzisiaj). Zdążę przepytać zapewne nie więcej niż kilka--kilkanaście osób.

Jesli ktoś nie zaliczył testu, musi go ustnie zdać. Jeśli ktoś nie zaliczył z powody wad eseju, musi go napisać od nowa, uwzględniając w pierwszym rzędzie wymogi formalne, podane na stronie. Kto nie zaliczył obecności i aktywności na wykładach, niech raz jeszcze przeczyta artykuły. kto nie zaliczył z powodu kilku kryteriów, niech się już zabiera do pracy, by we wrześniu zaliczyć wszystkie trzy.

 

---------------

22 czerwca 2010 r.

Przepraszam wszystkich, którzy czekali na mnie dziś rano - bezskutecznie. Nie udało mi się dotrzeć, z powodów nie do końca ode mnie zależnych. Ale w zamian dobra wiadomość - w środę i czwartek będę w Lublinie.

Jeśli więc komuś bardzo zależy na wpisie z Wstępu do badań kultur orientalnych (I rok kulturoznawstwa) wcześniej, niż w piątek, to zapraszam do mnie, do urzędu wojewódzkiego, jutro (środa) rano 8:00--12:00,albo pojutrze (czwartek) po południu, 12:00--15:30, albo na ul. Pólnocną 3 (Biuro Paszportów), pok. 205, tel. 81-747-7400, albo na ul. Spokojną 4, pok. 257, tel. 81-7424-426. Proszę zadzwonić  wcześniej, gdyż nie jestem w stanie przewidzieć o której godzinie gdzie będę. Proszę jednak, by nie wszyscy zjawiali się w urzędzie, ale tylko ci, którzy rzeczywiście nie mogą zaczekać do piątku. Jutro będę gotów z wpisami dla studentów, których nazwiska zaczynają się na litery A--R + Państwo Salamadra, Sowa, Tkaczyk, Tryka. Na czwartek być może dla wszystkich.Na pewno dla wszystkich w piątek. Przed piątkiem wywieszę tu listę ocen, by każdy wiedział, czy szykować się na poprawkę już teraz, czy dopiero na wrzesień (niektórzy będą musieli jeszcze raz napisać esej).

 

---------------

21 czerwca 2010 r.

Modyfikacja informacji sprzed miesiąca:

  • Wpisy z Wstępu do badań kultur orientalnych (I rok kulturoznawstwa) - jutro (wtorek, 22 czerwca) godz. 11:00 s. GG-40 lub GG-42 - dla studentów, których nazwiska zaczynają się na litery A--K (oraz 2 osoby, które mnie prosiły o wcześniejszy wpis);
  • dla pozostałych w dniu 25 czerwca (piątek) godz.  9.00, s. GG-40 lub GG-42.
  • Ewentualna poprawka (ustna) możliwa tylko w piątek po godz. 15:00. Kto nie da rady wtedy, temu zostaje termin wrześniowy.

 

---------------

20 maja 2010 r.

Ustalono terminy egzaminów w sesji letniej:

  • Wstęp do badań kultur orientalnych (I rok kulturoznawstwa) - 18 czerwca (piątek) godz. 9:00 s. C-102 (pisemny); w dniu 25 czerwca (piątek) godz.  9.00 s. GG-42 dokonuję wpisów; ewentualna poprawka (ustna) możliwa w tymże dniu po zakończeniu wpisów, tj. od ok. 10:00;
  • Buddyzm (III rok kulturoznawstwa lic.) - 27 maja (czwartek) godz. 19:15 s. GG-40;
  • Historia filozofii chińskiej (III-V rok filozofii teoretycznej) - 18 czerwca (piątek) godz. 10:30 s. GG-42; "zerówka" - 8 czerwca (wtorek) s. C-232 po wykładzie.

Tezy do egzaminów - szukaj w pliku: Materiały dla studentów

 

---------------

11 maja 2010 r.

1. Z powodu choroby odwołuję w dniu dzisiejszym wykład z Wstępu do badań kultur orientalnych. Przypominam, że za tydzień, 18 maja, wykładu też nie ma z powodu wyjazdu służbowego. Termin odpracowania, który mieliśmy ustalić dzisiaj, zostanie ustalony na wykładzie 25 maja.

Przypominam, że termin składania prac zaliczeniowych nie ulega zmianie - 17 maja, w poniedziałek.

2. Uczestnicy seminarium, którzy dzisiaj o 18:15 mieli się ze mną spotkać celem podpisania wniosku o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej, proszeni są o kontakt telefoniczny: 605-111-216.

 

---------------

8 maja 2010 r.

Uwaga: uczestnicy seminarium magisterskiego oraz inni zainteresowani:

Wycieczka naukowa do Warszawy (Muzeum Azji i Pacyfiku) - w dn. 21 maja (piątek) -

Przewidziany wyjazd z Lublina PKP o godz. 8:50, powrót do Lublina o godz. 23:48.

Chętni do udziału, który pragną otrzymać dofinansowanie z uczelni, powinni złożyć podpisany wniosek wycieczka do Studenckiej Komisji Socjalnej. Aby uzyskać mój podpis - można mnie spotkać we wtorek 11 maja na Majdanku (kończę wykład w sali 237 o godz. 18:10).

 

---------------

6 maja 2010 r.

1. Wykład z historii filozofii chińskiej w dn. 13 maja jest odwołany. Termin odpracowania zostanie uzgodniony na następnym wykładzie, tj. 20 maja.

2. Zaliczenie z wykładu Buddyzm odbędzie się w dn. 27 maja (czwartek) godz. 19:15 sala GG-40.

 

---------------

6 marca 2010 r.

Proszę, by wszyscy studenci uczestniczący normalnie w poniedziałkowym wykładzie "Buddyzm", wzięli w nadchodzącym tygodniu udział w 52 Tygodniu Filozoficznym "Filozofia Szczęścia", zwł. poniedziałek: 15:00-18:00; środa 14:00-16:00 (aula główna KUL).

 

---------------

10 lutego 2010 r.

Ze względu na pobyt w szpitalu odwołuję wszystkie zajęcia w tygodniu 15-19 lutego. Dalszych informacji proszę szukać w Dziekanacie.

 

---------------

19 grudnia 2009 r.

PT. Uczestnicy seminarium!

1. Na zajęcia 8 stycznia proszę przygotować (na piśmie, ale może być odręcznie, w 1 egzemplarzu) streszczenie II rozdziału pt. Techniki autonomii, z książki M. Eliadego: Joga - nieśmiertelność i wolność. W wydaniu z 1997 r. obejmuje to s. 62-115. Przypominam zasadę: na każdy dłuższy akapit, lub na każde dwa krótsze akapity - 3 zdania streszczenia. Oprócz tego należy wypisać wszystkie zwroty lub fragmenty niezrozumiałe lub niejasne (wraz z ich miejscem w książce), po czym spróbować znaleźć wyjaśnienie terminu / zwrotu korzystając z indeksu na końcu książki, indeksu-glosariusza zawartego na końcu książki Klasyczna joga indyjska w oprac. Leona Cyborana, PWN, Warszawa 1986, "Biblioteka klasyków filozofii" (dostępna w Katedrze), z Małego słownika klasycznej myśli indyjskiej autorstwa Tadeusza Herrmanna i in., wyd. Semper, Warszawa 1992 (również dostępny w Katedrze), Encyklopedii Religii PWN (dostępnej tamże i w czytelni Wydziału Filozofii), Powszechnej Encyklopedii Filozofii (dostępnej również tamże i w czytelni Wydziału Filozofii), , przy pomocy indeksów w tomie 10; ewentualnie ze Słownika wyrazów obcych oraz innych słowników języka polskiego, m.in. dostępnych on line(http://sjp.pwn.pl). Wyjaśnienie należy również zapisać, wraz z jego źródłem.

 

Zapisu wyrazów i zwrotów trudnych proponuję dokonać w następującej tabeli:

Termin lub
zwrot niejasny
miejsce w książce Eliadego
(strona, wiersz)
Wyjaśnienie Źródło wyjaśnienia
(książka, strona;
słownik on line itp.)
 ...      
Np.:      
soteriologiczny s. 90, w. 7 g. soteriologia
1. «występująca w wielu religiach wiara w zbawczą rolę bóstwa»
2. «w teologii chrześcijańskiej: doktryna o odkupieniu świata przez Chrystusa»
słownik online:
http://sjp.pwn.pl/
lista.php?co=soteriologiczny
pratjahara s. 84, w. 14 d. pratyāhāra
- uniezależnienie aktywności zmysłowej od władzy przedmiotów zewnętrznych
- wycofanie
- gdy narządy psychiczne oddzielą się od swoich (właściwych im) przedmiotów, wtedy niejako naśladują (zachowują się podobnie do...) własciwą naturę świadomości [i to nazywa się] wycofaniem
M. Eliade, s. 532 (indeks s.v. yogānga);
tamże, s. 63-64;
L. Cyboran, s. 417 (indeks);
tamże, s. 128 (YS II.54)
 ...      

 

2. Przypomina również tym, którzy do tej pory nie przedstawili recenzji sprawozdawczej ze wskazanego artykułu, że oczekuję tej recenzji najpóźniej 7 stycznia. Recenzje nalezy złożyć w 11 egzemplarzach do zielonej teczki, którą umieściłem w mej przegródce w Czytelni Wydziałowej (sala 30). Jednocześnie należy stamtąd pobrać prace swoich kolegów i je przeczytać przed zajęciami w dniu następnym. Ja egzemplarze dla mnie pobiorę stamtąd ok. godz. 18.00, 7 stycznia.

 

3. Proszę, by wszyscy potwierdzili e-mailem (korzystając z mego formularza kontaktowego, dostępnego na niniejszej witrynie) odczytanie powyższych poleceń. Pozwoli mi to też zebrać adresy e-mail Państwa. Jeśli ktoś, potwierdzając przeczytanie, będzie znał czyjeś adresy e-mail proszę, mi je podać. Dziękuję.

 

Raz jeszcze życzę wszystkim Radosnych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego Sylwestra.

 

--------------- 

14 października 2009 r.

Z powodu choroby odwołuję swe zajęcia w czwartek i piątek (15-16 X).

 

--------------- 

9 października 2009 r.

1. Poczynając od następnego tygodnia, konwersatorium z historii filozofii orientalnych: Yoga klasyczna na temat Boga: Yogasutry  i ich komentarze (zwł. Vivarana), odbywające się w czwartki, od 18:20 do 19:05, będzie mieć miejsce w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (sala G-42), a nie w sali C-232, jak podano na planie zajęć.

 

2. Temat tegorocznego seminarium magisterskiego został ustalony jako: Yoga jako forma kultury.

 

--------------- 

5 sierpnia 2009 r.

Egzaminy w sesji poprawkowej będą mieć miejsce 17 września o godz. 15.00 w sali GG-40.

 

--------------- 

25 czerwca 2009 r.

Ważna wiadomość dla PT. Studentek i Studentów I roku kulturoznawstwa, którzy nie zdążyli zaliczyć 20 czerwca i z którymi się umowiłem na poniedziałek 22 czerwca, a z powodu wylądowania w szpitalu - nie stawiłem się. Proszę ich zawiadomić WSZELKIMI MOŻLIWYMI KANAŁAMI, że będę tych zaliczeń udzielał jutro (piątek, 26 VI) o 13 w sali GG-40. Jest to z 10 osob. Będę tam krótko, tylko w tym celu. Ostatecznie, dopiero dziś wyszedłem ze szpitala i mam jeszcze 10 dni zwolnienia. Kto się nie stawi jutro, podaję jeszcze numer telefonu 605-111-216. W poniedziałek dostarczę protokoły do Dziekanatu, z ocenami, jak mówiłem.

 

---------------

10 czerwca 2009 r.

Ze względu na Święto Patronalne KUL, zmuszony jestem przesunąć termin egzaminów dla filozofii teoretycznej (historia filozofii indyjskiej i chińskiej) z 19 czerwca na 20 czerwca (sobota), godz. 8:00 rano, sala GG-40 lub GG-42. W tym samym terminie będę przyjmować egzaminy osób poprawiajacych ocenę z I roku kulturoznawstwa (14 osób). Pierwszeństwo mają studenci sekcji filozofii teoretycznej, bo to ich normalny termin.

 

---------------

9 czerwca - 5 sierpnia 2009 r.

WYNIKI3c.doc TUTAJ BYŁY WYNIKI3c.doc (224.50 KB 2009-06-10 14:51) - (NB. Wyniki te zostały usunięte 5 sierpnia 2009 r.)

 

Tutaj są wstępne wyniki I roku kulturoznawstwa. Powiszą tu przez dwa tygodnie, potem je usunę [ze względu na ochronę danych osobowych]. Gdzie nie ma oceny z pracy, oznacza to, że nie zdążyłem wpisać - wtedy nie ma i oceny końcowej. Na jutro będą wszystkie.  

 

Dopisek z 10 czerwca: Już jest [w powyższym linku] uzupełniona lista, ze względu na prośbę tych, którzy nie pamietali, żeby zapytać mnie o wynik z eseju. Lista ta pozostanie to podwieszona co najmniej do 25 czerwca br.

 

9 czerwca 2009 r.

 

Byc może nie wszędzie uwględnia ona poprawki w ocenie obecności, po uwzględnieniu przeze mnie zwolnień lekarskich, usprawiedliwień itp. przedstawianych mi podczas dokonywania wpisów, ale to chyba dla innych osób już nieistotne.

 

Przypominam, że podstawą obliczenia wyniku kończowego było sumowanie punktów uzyskanych za poszczególne 3 elementy (n1*0,3+n2*0,4+n3*0,3), przy czym wartość obecności i aktywność na zajęciach (n1=[N(ob)/6]*100) stanowi 30% oceny końcowej, wartość oceny testu (n2=[N(esej)]) stanowi 40% oceny końcowej, a wyniki testu (n3=[N(test)]*100) stanowi 30% oceny końcowej. Dopiero od wyniku końcowego obliczałem ocenę. Oceny za elementy pośrednie mają charakter czysto informacyjny i nie determinują jednoznacznie oceny końcowej. Np. dawałem bonus 10% wartości testu dla pierwszych 10 osób, które oddały test, stąd przypadkach zachodzi paradoksalna różnica = 2 osoby z niższym wynikiem mają ocenę za test (4), a jedna osoba z wynikiem wyższym ma ocenę (+3). Wyjaśniałem to zainteresowanym.

 

Jeśli ktoś zgłasza jakieś inne uwagi, to przyjmuję je tylko do 22 czerwca włącznie. Potem protokoły przekazuję do Dziekanatu.

 

Proszę się ze mną kontaktować raczej przez formularz kontaktowy, dostępny na tej witrynie, niż przez Filozofie_Wschodu, Wikipedię czy Naszą Klasę.

 

---------------

4 czerwca 2009 r.

Dowiedziałem sie o śmierci prof. Tadeusza Margula, mego pierwszego nauczyciela języka chińskiego - zmarł 29 maja 2009 r., w 10 dni po swych 86 urodzinach. Pogrzebu nie będzie, gdyż swe ciało zapisał Akademii Medycznej. Szczegóły: Filozofie_Wschodu@yahoogroups.com

 

---------------

24 maja 2009 r.

Ze względu na pogrzeb Profesora Zbigniewa Hołdy (poniedziałek, godzina 15:00, Cmentarz przy ul. Lipowej), odwołuję swój wykład "Wstęp do badań kultur orientalnych" w poniedziałek 25 maja. Zachęcam wszystkich do studentów do oddania hołdu temu wybitnemu Polakowi i Lublinianinowi.

Zobacz:

Dziennik Wschodni

Gazeta w Lublinie

Newsweek

 

---------------

21 maja 2009 r.

Ustalono terminy egzaminów w sesji letniej:

  • Wstęp do badań kultur orientalnych (I rok kulturoznawstwa) - "zerówka": 1 czerwca (poniedziałek) godz. 16:00 s. G-208; termin podstawowy - 10 czerwca (środa) godz. 10:00 s. 40 - wtedy dokonuje wpisów; poprawka "zerówkowa" (w czerwcu) - 19 czerwca (piątek) ok. godz. 16:30 (po zakończeniu egzaminowania studentów filozofii teoretycznej z historii filozofii indyjskiej i chińskiej);
  • Buddyzm (III rok kulturoznawstwa lic.) - 26 maja (wtorek) godz. 16:40 s. C-102A;
  • Historia filozofii indyjskiej (III-V rok filozofii teoretycznej) - 19 czerwca (piątek) godz. 15:30 s. G-40;
  • Historia filozofii chińskiej (III-V rok filozofii teoretycznej) - 19 czerwca (piątek) godz. 15:30 s. G-40.

Tezy do egzaminów - szukaj w pliku: Materiały dla studentów.Maciej St. Zięba - materiały dla studentów

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 16:02 - Maciej Zięba