Organizator: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego

28 maja 2009r.

Collegium Iuridicum

ul. Spokojna 4, Aula -300

 

Program konferencji:

 

Część I:

 

10.00 otwarcie konferencji:

Dr Marcin Szewczak – organizator konferencji,

Dr Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,

10.15-10.30 – Polityka regionalna UE z perspektywy samorządowca,

Marek Flasiński, członek zarządu Województwa Lubelskiego,

10.30-10.45- Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą dla Lubelszczyzny,

Iwona Nakielska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

10.45-11.00 – Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego,

Grzegorz Sobolewski, z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

11.00-11.15 – Unia Europejska a społeczność lokalna, Dorota Sawa-Niećko, prezes Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus” oraz prezes Agencji Rozwoju Lokalnego sp. Zoo,

11.15.11.30 – Kształcenie kadr sektora B+R w regionie i uczestnictwo w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL, kierownik projektu „Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych,

11.30 przerwa, lunch

 

Część II:

 

12.30-12.45, Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej,

dr Małgorzata Ganczar,

12.45-13.00, Zastosowanie zarządzania strategicznego w administracji publicznej,

dr Wojciech Wytrążek,

13.00-13.15, Doświadczenia polskie we wprowadzaniu nowych metod zarządzania w administracji publicznej, dr Kazimierz Ostaszewski,

13.15-13.30, Fundusze unijne szansą rozwoju sektora MŚP, dr Marcin Szewczak

13.30 podsumowanie obrad.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2009, godz. 12:25 - Marta Ordon