Wpłaty należy dokonać na konto:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Bank PeKaO SA III O/Lublin

59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

Tytułem: imię nazwisko, adapciak 2010

do 15 sierpnia dokonujemy wpłaty zaliczki - 200 zł, do 25 sierpnia przelewamy resztę.

 

Proszę też po dokonaniu wpłaty napisać maila z informacją kto kiedy i ile wpłacił, to znacznie ułatwi nam organizowanie akcji.  adapciak.kul@gmail.com

Autor: Lyubomyr Sherstyuk
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2010, godz. 20:49 - Michał Renau