ihs_logo_male_130    logo_mbp_142   

 

Seria wykładów otwartych z dziejów sztuki i myśli o sztuce dla tych wszystkich, którzy sztukami się interesują, lecz ich nie znają, a także dla tych, którzy sztuk nie lubią, a nawet nimi pogardzają.

Wykłady niniejsze, popularne w formie, lecz zupełnie poważne w treści, adresujemy do wszystkich zainteresowanych dziejami sztuk plastycznych i architektury, sposobami myślenia o sztuce oraz jej interpretacji. Celem jest upowszechnienie podstaw wiedzy o sztuce, pobudzenie zainteresowań, ale przede wszystkim udowodnienie, że wiedza o sztuce może stać się nie tylko początkiem miłości do sztuk, lecz także najlepszym nauczycielem wrażliwości i nieodzownym przyjacielem – przewodnikiem po sztuce życia. Jeżeli zgodnie z dawnym, klasycznym przeświadczeniem sztuka jest naśladowaniem natury (mimesis), to sztuka otwiera nas także na widzenie natury, staje się sposobem poznawania świata, źródłem rozumienia samych siebie. Jednym słowem – życie sztuki, zrozumianej i głęboko przeżytej, może stać się początkiem sztuki życia, pojmowania świata w ten sposób, by jak najbardziej zbliżał się do wymarzonego przez romantyków modelu jedności życia i sztuki. W pewnym sensie, jak prorokował wielki niemiecki poeta Novalis, wszyscy staniemy się twórcami – wtedy, gdy świat zostanie romantyzowany, przekształcony dzięki potędze języka poetyckiego, muzycznej frazy, artystycznego wizerunku. Historyczna wiedza o sztuce jest początkiem – przygotowaniem – przybliżeniem takiej drogi. Zapraszamy do wspólnej wędrówki, pamiętając, że ucząc Państwa, uczymy się także sami – lepiej poznajemy coś, co od wieków było źródłem rozkoszy, delektacji, natchnienia, wzruszeń, zachwytów i refleksji. Ta wędrówka nigdy się nie kończy – ars longa, vita brevis – ale niech tu się rozpocznie.
Cykl wykładów przygotowują pracownicy Instytutu Historii Sztuki KUL w ścisłej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wykłady te, będąc prezentacją dziejów sztuk plastycznych, są także próbą ukazania, jak wielkie znaczenie dla poznawania sztuki ma książka – lektura o sztuce. Wiele jest bowiem prawdy w stwierdzeniu, że widzimy tyle, ile wiemy, a to, co widzimy, próbujmy wypowiedzieć słowami.

 

Wykłady odbywają się w czwartki, w filiach Biblioteki im. Łopacińskiego:
- godz. 10.00 dla młodzieży, filia nr 26, ul. Leonarda 18
- godz. 17.00 dla dorosłych, filia nr 21, Rynek 11

 
17.09.2009 - dr hab. Ryszard Kasperowicz, prof. KUL
Sztuka: pojęcie wieloznaczne. Wiedza, cnota, natchnienie, dar, czy energia podświadomości? O rozmaitych sposobach rozumienia pojęcia „sztuki”


08.10.2009 - dr hab. Bożena Wronikowska, prof. KUL
Feeria barw czy nieskazitelna biel marmurowych kolumnad i posągów? O prawdziwym obliczu sztuki antycznej Grecji i Rzymu.

 

 22.10.2009 - dr Daniel Próchniak
„Kopuła zawieszona na złotym łańcuchu”. Piękno formy i geniusz inżynierów, czyli o architekturze Bizancjum.


05.11.2009 - dr Jowita Patyra
„I ujrzałem wtedy …” – przedstawienia Apokalipsy w sztuce średniowiecza jako synteza wyobraźni artysty i myśli teologa.


19.11.2009 - dr hab. Bożena Kuklińska
Architektura piękna swą harmonią niczym muzyka. O zasadach architektury Odrodzenia.

 
03.12.2009 - dr Aneta Kramiszewska
Czy wszyscy święci chodzą uśmiechnięci? Czy Św. Mikołaj to Santa Claus?
Ikonografia świętych w sztuce, czyli jak rozpoznawać postaci świętych (i nie tylko).


14.01.2010 - prof. Jadwiga Kuczyńska
Sen o Lublinie, czyli nie istniejące piękno architektury Lublina.


04.02.2010 - dr Krzysztof Gombin
Niezwykłe piękno prowincjonalnego „barocco” – o barokowej architekturze Lubelszczyzny.

 
11.02.2010 – ks. dr Jan Nieciecki
„Podług nieba i obyczaju polskiego”, czyli jak budowano i jaki żywot prowadzono w rezydencjach polskiej magnaterii XVIII stulecia.

 
04.03.2010 - dr Jacek Jaźwierski
Wzniosłość i prawda natury malarskiej – o wielkiej sztuce pejzażu dwóch wytwornych angielskich dżentelmenów XIX wieku (Turner i Constable).

 
18.03.2010 - dr hab. Dorota Kudelska
Jacek Malczewski – znany, nieznany symbolista.

 
08.04.2010 - prof. Lechosław Lameński
Nowoczesny piewca Prasłowiańszczyzny – tajemniczy żywot sztuki Stanisława z Warty Szukalskiego i Szczepu „Rogate Serce”.

 
22.04.2010 - dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Lublin modernistyczny, czyli spełnione i niespełnione sny architekta.


06.05.2010 - dr hab. Małgorzata Kitowska
Wizjoner z cynamonowych sklepów. O twórczości plastycznej Brunona Schulza.

 
20.05.2010 - dr Marcin Lachowski
Sztuka w cieniu Zagłady. Czy można upamiętnić niewyobrażalne – Holocaust?


10.06.2010 - dr Marcin Pastwa
Malarstwo jako dialog. Twórczość Grzegorza Bednarskiego.

ZAPRASZAMY!

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018, godz. 15:12 - Ireneusz Marciszuk