ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Wacław BĄK (2008). Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa // E. Tory Higgins’ regulatory focus theory Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 7-38.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Katarzyna SKRZYPIŃSKA (2008). „Dokąd zmierzam?” – duchowość jako wymiar osobowości // Where do I aim at?” – Spirituality as dimension of personality Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 39-57.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


  

Przemysław BĄBEL (2008). Efekt placebo: fakt czy artefakt? // Placebo effect: Fact or artifact? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 59-76.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


 

Anna HUNCA-BEDNARSKA (2008). Poczucie wyobcowania u rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną // A sense of alienation among the parents of people suffering from paranoid schizophrenia Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 77-94.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


 

Piotr PRÓCHNIAK (2008). Stosunek do śmierci osób uprawiających ekstremalne sporty // The attitude towards death in sport extreme risk takers Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 95-104.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


 

Agnieszka LIPIŃSKA-GROBELNY (2008). Wybrane determinanty stylów zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych  // Select determinants of styles of communicative behaviours of sales representatives Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 105-126.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


 

 

ARTYKUŁ DYSKUSYJNY // DISCUSSIONFOCUS ARTICLE


 

Piotr SZAROTA (2008). Wielka Piątka – stare problemy, nowe wątpliwości // The Big-Five: Old problems and new concerns Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 127-138.

Streszczenia  Summary   pdf  PL


 

 

DYSKUSJA // DISCUSSION


  

Sławomir JARMUŻ (2008). Wielka Piątka – etap podróży czy stacja końcowa? Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 139-142.

pdf  PL


 

Waldemar KLINKOSZ, Andrzej E. SĘKOWSKI (2008). Pięcioczynnikowy model osobowości a narzędzia pomiaru Wielkiej Piątki Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 142-152.

pdf  PL


 

Boris MLAČIĆ (2008). National taxonomies, adjective markers and inventories: Three directions of application of the lexical approach to personality Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 152-160.

pdf  PL


 

Jerzy SIUTA, Andrzej BEAUVALE (2008). Wielka Piątka – problemy głównie stare Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 161-163.

pdf  PL


 

Bogdan ZAWADZKI (2008). Status cech Wielkiej Piątki: czy tylko endogenne tendencje zachowania?  Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 163-171.

pdf  PL


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORA // AUTHOR’S RESPONSE


  

Piotr SZAROTA (2008). Patrząc w przyszłość // Future prospects Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 173-178.

Summary   pdf  PL


 

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Stanisław KOWALIK (2008). Jerzy Brzeziński (red.), Psychologia – między teorią, metodą i praktyką, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 179-181.

pdf  PL


 

Małgorzata SZCZEŚNIAK (2008). Jessica L. Tracy, Richard W. Robins, June Price Tangney (red.), The self-conscious emotions: Theory and research, New York: The Guilford Press 2007 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 182-186.

pdf  PL


 

Elwira BRYGOŁA (2008). Małgorzata Opoczyńska, Dialog „Innych” albo inne monologi. Przypisy do psychoterapii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 186-190.

pdf  PL


 

Anna BATORY, Elwira BRYGOŁA, Karolina MAŁEK (2008). Sprawozdanie z V Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych narracjach, Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 11, 1, 190-194.

pdf  PL 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013, godz. 11:40 - Karol Juros