wystąpienia zagranicznewystąpienia krajoweWywiady

 


 

  WYSTĄPIENIA ZAGRANICZNE

 1. Pastoralpsychologische Auffassung des Bußsakramentes – Ogólnoświatowy Kongres Psychologii Religii, Regensburg RFN 24.09.1981.

 2. Der Tod als psychologischer Vorgang – Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Religii, Vaduz (w Lichtenstein) 30.10.1987.

 3. Kirche und Neurose – Symposium der Internationalen Gesellschaft für Religionspsychologie, Wien 15.11.1990.

 4. Die Sorge der Kirche um den Menschen – Symposium Bürgeninitiative, Lambach 28.12.1990.

 5. Die Theologie des Todes – Internationale Theologische Sommerakademie (Aigen-Schlägl, 31.08.1992).

 6. Gebet und Arbaeit im Lichte der Tiefenpsychologie – XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie, 22.08.1995).

 7. Ora et labora jako kryterium nowego człowieka – XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie, 22.08.1995).

 8. Es kommt auf die Seele an. Der Zusammenhang zwischen Leib und Seele, Internationale Theologische Sommerakademie (Aigen-Schlägel, 27.08.2007).

Poczatek strony

WYSTĄPIENIA KRAJOWE

 1. Psychologia i psychopedagogika celibatu – ogólnopolskie sympozjum dla wychowawców seminaryjnych, Kraków maj 1971.

 2. Wychowanie do celibatu - ogólnopolskie sympozjum dla wykładowców psychologii w seminariach duchownych, Łódź 20.09.1973.

 3. Nerwica jako problem wychowawczy w domach zakonnych – ogólnopolskie sympozjum dla mistrzów i mistrzyń nowicjatów, Niepokalanów maj 1981.

 4. Dojrzała osobowość a życie zakonne – sympozjum pod auspicjami Episkopatu Polski, Tyniec maj 1984.

 5. Psychologiczno-pastoralny problem przerywania ciąży – wykład inauguracyjny w WSD Franciszkanów, Katowice 20.09. 1984.

 6. Nie pożądaj - pożądanie zaprzeczeniem daru z siebie – ogólnopolskie spotkanie  misjonarzy i rekolekcjonistów, Kraków 22.01.1985.

 7. Nie pożądaj - pożądanie zaprzeczeniem daru z siebie – Instytut Prymasowski Warszawa 25.01.1985.

 8. Psychologiczny aspekt religijności człowieka – Sympozjum w WSD Franciszkanów Katowice 9.02.1985.

 9. Jezus – religia czy wiara? – sympozjum w WSD Redemptorystów Tuchów 22.02. 1985.

 10. Psychologiczny aspekt nadziei – X Tydzień Duchowości „Nadzieja w postawie ludzkiej”, KUL 6.03.1985.

 11. Podstawy psychologiczne nadziei chrześcijańskiej – WSD OFMConv, Łódź - Łagiewniki oraz KIK,  Łódź 26.04.1985.

 12. Interpersonalne relacje pomiędzy mistrzem nowicjatu a nowicjuszem - sympozjum dla mistrzów i mistrzyń nowicjatu zakonów klauzurowych i kontemplacyjnych, Tyniec 8.05.1985.

 13. Wartość seksualna w miłości – XI Tydzień Duchowości „Miłość w postawie ludzkiej”,  KUL 18.02.1986.

 14. Psychoanalityczna koncepcja sumienia – sympozjum pod auspicjami Episkopatu Polski w WŚSD,  Katowice 2.04.1986.

 15. Postawa religijna a postawa wiary – wykład inauguracyjny dla Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, Chełm Lubelski 12.10.1986.

 16. Wiara w Chrystusa a religia – wykład inauguracyjny dla Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, Lublin KUL 7.10.1989.

 17. Wartość seksualna w miłości – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Czeladź 17.10.1986.

 18. Psychologiczny aspekt procesu umierania – sympozjum „Medyczno-teologiczny problem śmierci” Katowice – Ligota, 6.12.1986.

 19. Eucharystia - znaczy dziękczynienie  – XII Tydzień Duchowości „Eucharystia - miłość i dziękczynienie, KUL 17.03.1987.

 20. Dojrzałość do życia zakonnego – ogólnopolskie sympozjum dla mistrzów i mistrzyń  nowicjatów i wychowawców seminaryjnych, WSD Księży Misjonarzy Kraków, 31.03.1987.

 21. Tajemnica łaski wiary – wykład WSD MIC Lublin, 29.04.1987. 

 22.  Osobowość siostry katechetki – sympozjum Sióstr Karmelitanek, Czerna 24.06.1987.

 23. Interpersonalne relacje w środowisku seminaryjnym – dla profesorów WSD Koszalin 25.09.1987.

 24. Wartość życia prenatalnego – sympozjum „Wartość życia prenatalnego w aspekcie medyczno-telogicznym” Katowice-Ligota, 18.12.1987.

 25. Wybrane zagadnienia z psychologii – wykłady dla IWKR, Piła 26.09.1987.

 26. Wybrane zagadnienia z antropologii – wykłady dla IWKR, Piła 26.09.1987.

 27. Wierzę w Kościół Święty –  wykłady dla IWKR, Puławy 15.11.1987.

 28. Radość wyrazem przyjaźni – wykład dla TP KUL, Lublin 2.12.1987.

 29. Wartość życia prenatalnego – sympozjum „Wartość życia prenatalnego w aspekcie medyczno-teologicznym”, Katowice-Ligota 18.12.1987.

 30. Biblijne kryteria rozpoznawania duchów – KIK Świdnik (parafia Matki Kościoła), 8.02. 1988.

 31. Wprowadzenie – XIII Tydzień Duchowości, „Chrzest – nowość życia” Lublin KUL 27.02.1988.

 32. Chrzest źródłem rozwoju sakramentalnej osobowości – XIII Tydzień Duchowości  „Chrzest - nowość życia” KUL 3.03.1988.

 33. Ślub czystości -  WSD MIC, Lublin 17.03.1988.34.  Życie prenatalne -  KIK Świdnik, par. Matki Kościoła 25.04.1988.

 34. Życie prenatalne – WSD MIC Lublin, 25.05.1988.36.  Kapłan-człowiek miłości – sympozjum w WŚSD Katowice, 24.09.1988.

 35. Bóg religii. Bóg filozofii. Bóg objawienia -  wykład inauguracyjny dla IWKR, Zamość 1.10.1988.

 36. Międzynarodowa Konferencja Medyczno-Psychologiczna z racji 20-lecia enc. Humanae vitae pt. „Rodzicielstwo. Macierzyństwo. Ojcostwo”, Niepokalanów 7-9.09. 1988. Przewodniczył dyskusji panelowej. Głos w dyskusji: Determinacja płci. Koegzystencja, współzaistnienie duszy i ciała w momencie poczęcia.

 37. Zdrowie psychiczne a struktury społeczne – IWKR Chełm Lubelski 15.10.1988.

 38. Wolność wewnętrzna wyrazem wolności zewnętrznej – 50-lecie IWKR, Lublin KUL 10.12.1988.41.   Wprowadzenie – XIV Tydzień Duchowości,  Lublin KUL 28.02.1989.

 39. Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim - XIV Tydzień Duchowości „Dojrzałość chrześcijańska” KUL 3.03.1989.

 40. Dojrzałość chrześcijańska wyrazem wolności wewnętrznej -  odczyt dla KIK, Świdnik 24. 04. 1989.

 41. Rozumienie innych jako kryterium dojrzałej osobowości – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Gliwice 15.05.1989.

 42. Wybrane zagadnienia z antropologii –  IWKR Zamość 29.05.1989.

 43. Instynkt – popęd. Postawa. Osoba – osobowość,  IWKR Zamość 10.06.1989.

 44. Dynamiczność sakramentalnej osobowości – wykład inauguracyjny IWKR Lublin KUL 5.10.1989.

 45. Dynamiczność sakramentalnej osobowości – wykład inauguracyjny IWKR Zamość 7.10.1989.

 46. Psychologiczne przesłanki zdrowej ascezy – sympozjum nt. ascezy w życiu chrześcijanina, Warszawa ATK 15.10.1989.

 47. Wykłady z psychologii – IWKR Lublin KUL, 12. 01.1990.

 48. oncepcja ascezy w ujęciu ks.  Józefa Pastuszki – sympozjum pt. Ks. J. Pastuszka – kapłan, profesor, KUL 13.01.1990.

 49. Wybrane zagadnienia z antropologii-  IWKR Lublin KUL, 2.03.1990.

 50. Wprowadzenie – XV Tydzień Duchowości, Lublin KUL, 5.03.1990.

 51. Sumienie miejscem doświadczenia miłości i grzechu – XV Tydzień Duchowości „Miłość większa niż grzech” KUL 9.03.1990.

 52. Duchowość współczesnego misjonarza – dzień skupienia misjonarzy ludowych, WSD Franciszkanów, Poznań 21.05.1990.

 53. Problem duszpasterstwa powołań – trzy odczyty u Sióstr Boromeuszek, Mikołów 25.07.1990.

 54. Konflikt pokoleń w środowisku zakonnym –  Warszawa OFMCap, 18.10.1990.

 55. Manipulacja a kierownictwo duchowe – sympozjum nt. kierownictwa duchowego w życiu chrześcijańskim, Warszawa ATK, 24.10.1990.

 56. Wprowadzenie do XVI Tygodnia Duchowości,  Lublin KUL, 10.02. 1991.

 57. Proces umierania w aspekcie personalistycznej psychologii głębi – XVI Tydzień Duchowości „Cierpienie i śmierć” KUL 21.02. 1991.

 58. Psychogeneza sumienia – Konserwatorium myśli Jana Pawła II, KUL 14.05.1991.

 59. Manipulacja –  4 wykłady dla Studium Katolickiej Nauki Społecznej, Lublin KUL 26.05.1991.

 60. Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – IWKR Biłgoraj 3.10.1991.64.  Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – IWKR Puławy 5.10.1991.

 61. Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – IWKR Zamość 6.10.1991.

 62. Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – WSD Franciszkanów Katowice 26.10.1991.

 63. Specyficzność pedagogiki Matki-Kościoła – wykład dla Służby Zdrowia, Lublin Abramowice 21.11.1991.

 64. Formacja osobowości i sumienia – próba naświetlenia w aspekcie psychologii prenatalnej – dla diecezjalnych referentów duszpasterstwa rodzin, Lublin-Podwale 9.02.1992.

 65. Wielkość i unikalność Kościoła Świętego – trzy wykłady w ramach Studium psychoterapii, Lublin Podwale 10.02.1992.

 66. Kobieta – kapłanem?  XVII Tydzień Duchowości „Kapłan pośród ludu kapłańskiego” KUL 27.02.1992.

 67. Kobieta - kapłanem? –  wykład w WSD Katowice-Panewniki 30.05.1992.

 68. Proces rozwoju i proces umierania – Katowice-Piotrowice 27.04.1992.

 69. Głos w dyskusji Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne PTP i PT Medycyny Prenatalnej, Katowice 27.06.1992.

 70. Głos w dyskusji – obszerne wystąpienie na Kongresie Teologów, 13.08.1992

 71. Manipulacja zaprzeczenie wolności – inauguracja Studium Katolickiej Nauki Społecznej, Zamość 11.10.1992.

 72. Religia nie jest Ewangelią – dla pracowników naukowych UMCS, Lublin 31.10.1992.

 73. Trudności psychologiczno-środowiskowe w podejmowaniu decyzji trwałych – Ogólnopolskie sympozjum dla mistrzów nowicjatu oraz rektorów seminaryjnych,  Kraków Księża Misjonarze,10.03.1993 oraz WSD OFM Katowice-Panewniki 26.02.1993.

 74. Doświadczyć Boga w ciele – XVIII Tydzień Duchowości „Małżeństwo - przymierze miłości” KUL 5.03.1993.

 75. Cztery referaty podczas Sympozjum nt. „Posłuszeństwo” z ramienia Wyższych Przełożonych Zakonu OFM w Polsce, 25 - 27.09.1993:
  -  Posłuszeństwo Kościołowi świetnemu fundamentem formacji kapłańskiej,
  -  Posłuszeństwo jako realizacja siebie.
  -  Posłuszeństwo przełożonemu jako kryterium normy psychicznej.
  -  Eschatyczny wymiar posłuszeństwa.

 76.  Doświadczyć Boga w ciele – WSD Franciszkanów, Katowice 27.03.1993.

 77. Służebne powołanie przełożonych rodzin konsekrowanych – XVI Spotkania Monastyczne Wyższych Przełożonych Rodzin Benedyktyńskich, Tyniec 28.10.1993.

 78. Posłuszeństwo  Kościołowi świętemu fundamentem formacji kapłańskiej w świetle adh. ap. Pastores dabo vobis – dla duchowieństwa w ramach formacji permanentnej WSD Lublin 11.09.1993.

 79. Posłuszeństwo, warunkiem ukochania Kościoła Świętego – dwa wykłady dla neoprezbiterów, Lublin Podwale 13.11.1993.

 80. Tajemnica Kościoła Świętego – Kościół Święty a państwo – wykład dla nauczycieli, Wąwolnica 14. 11. 1993.

 81. Proces kształtowania człowieka nowego – Ogólnopolskie Sympozjum Logoterapii, Kazimierz n. Wisłą 11.12.1993.

 82. Satanizm w świetle parapsychologii – WSD OFM i WŚSD, Katowice-Panewniki 25.02.1994.

 83. Wprowadzenie – XIX Tydzień Duchowości, Lublin KUL 3.03.1994.

 84. Satanizm w świetle parapsychologii – XIX Tydzień Duchowości „Duchowość bezdroży” KUL 3. 03.1994.

 85. Problem zła –  wykład w auli LO im. Stanisława Staszica, Lublin 10.03.19

 86. Poczucie winy a świadomość grzechu –  IWKR KUL 7.05.1994.

 87. Kapłan człowiekiem Kościoła i duszpasterzem świadomości odpowiedzialności wiernych za Kościół – sesja diecezjalnych ojców duchownych, Jasna Góra 28.06. 1994.

 88. Kapłan - człowiekiem formowanym przez „zmysł Kościoła” i formującym wiernych w duchu „sensus Ecclesiae” – Sesja Diecezjalnych Ojców Duchownych, Jasna Góra 28.06. 1994.   

 89. 10 wykładów z zakresu teologii duchowości,  IWKR Piła (parafia Świętej Rodziny) 17-18.09.199.

 90. Psychologiczne i eklezjalne kryteria normy – Studium Pastoralne Arch. Lubelskiej, 5.11.1994.

 91. Głos w dyskusji – Sympozjum Sekcji Teologii Duchowości nt. Bóg i człowiek w modlitewnym przeżyciu, KUL 11.11.1994.

 92. Kościół na upadek i na powstanie wielu – XX Tydzień Duchowości KUL 9.03. 1995.

 93. Kościół Święty porządkiem łaski i kryterium normy –WSD OFM Katowice 25.03.1995.

 94. Terminy działu antropologiczno-psychologicznego do Leksykonu  Duchowości katolickiej – Sesja Sekcji Duchowości Teologów Polskich, Zalesie Górne 21-22.04. 1995.

 95. Kongres Rodziny Archidiecezji Przemyskiej – 3-5.05.1995 (wykłady wygłoszone kilkakrotnie)
  Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia –
  dwukrotnie w Nowej Szarzynie, 4.05.1995; w szkole dla 86 nauczycieli w obecności bpa Moskwy; w Bazylice Braci Mniejszych, 4.05.1995.

 96. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia –  Łańcut, bazylika, kościół Matki Bożej Łańcuckiej 4.05.1995.

 97. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia – Sanok (dla młodzieży LO nr 2, w sali gimnastycznej) i w kościele Przemienienia Pańskiego 5.05.1995.

 98. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia –  Krosno, Dom Kultury, dla rodziców i inteligencji 5.05.1995.

 99. Kobieta pierwsza w porządku miłości życia – Jarosław 6.05.1995, dla rodziców w Miejskim Ośrodku Kultury, i w kościele parafialnym franciszkanów.

 100. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia – Przemyśl, wykład w Instytucie teologicznym, aula WSD 6.05.1995.

 101. Co to jest sekta – wykład w szkole podstawowej nr 21 Lublin, ul Zuchów, w ramach sympozjum Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Rodziny i Jednostki, 10. 06.1995.

 102. Głos w dyskusji: problem masonerii; zjawiska paranormalne a doświadczenie mistyczne  – sympozjum w Domu Generalnym Betanek „30 rocznica śmierci Ks. J. Cz. Chryzostoma Małysiaka”, Lublin 11.10.1996.

 103. Logos eucharystyczny - JEST – Duszpasterskie Wykłady Akademickie KUL 29.08. 1997.

 104. Panie, do kogóż pójdziemy – XXII Tydzień Duchowości „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”, KUL 28.02. 1997.

 105. Norma psychiczna św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła – głos w dyskusji na Międzynarodowym Sympozjum „W sercu Kościoła będę miłością”, KUL 6.11.1997.

 106. Homo novus mieszkaniem Ducha Świętego – XXIII Tydzień Duchowości „Niech zstąpi Duch Twój”, KUL 6.03.1998.

 107. Powołanie do macierzyństwa: jego świętość i godność – sesja naukowa „Oblicza macierzyństwa”, KUL 26.09.1998.

 108. Zawierzenie i wytrwanie – wprowadzenie (i przewodniczenie) sympozjum „W 10. rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego patrona zawierzenia i wytrwania” –  KUL, 23-24.10.1998.

 109. Trynitarny wymiar kapłaństwa – Ogólnopolskie IX Sympozjum Diecezjalnych Ojców Duchownych, Jasna Góra 25.01.1999.

 110. Nikt nie zna Ojca tylko Syn i komu Syn zechce objawić – XXIV Tydzień Duchowości „Abba, Ojcze” KUL 3.03.1999.

 111. Głos w dyskusji panelowej – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe religie. Nowe duchowości”, Warszawa ATK 28.04.1999.

 112. Masoneria w walce z Kościołem – wykład dla nowicjuszy OFM, Goruszki 24.06.1999.

 113. Kościół wobec sekt – wykład dla studentów i inteligencji katolickiej, Bytom par. Najśw. Serca Pana Jezusa, 17.10.1999.

 114. Elementy psychoterapeutyczne w kierownictwie duchowym – Sesja „Kierownictwo duchowe w praktyce”, WSD OMI, Obra 23.09. 1999.

 115. Bóg-Ojciec –  „Sesja naukowa o Bogu Ojcu”, WSD SDS, Bagno 25.09.1999.

 116. Ojcostwo duchowe w aspekcie psychologicznym – ogólnopolskie sympozjum „Ojcostwo duchowe-teoria i praktyka”, Wrocław, 5.11.1999.

 117. Teologia życia konsekrowanego – sympozjum „Apostolski wymiar życia konsekrowanego”, Ołtarzew, 18.11.1999.

 118. Psychospołeczny aspekt satanizmu – Międzynarodowe Sympozjum Dogmatyczne „Teologia o szatanie”, KUL 25.11.1999.

 119. Człowiek religii. Człowiek nowy. Człowiek sekty – Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kulty i sekty, zagrożenia i profilaktyka”, Katowice Sejmik Śląski 2.03.2000.

 120. Opętanie – wykład wygłoszony w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele Niepokalanego Poczęcia, Lublin 9.03.2000.

 121. Przyczyna naszej radości – XXV Jubileuszowy Tydzień Duchowości „Gdy nastała pełnia czasu”, KUL 17.03. 2000.

 122. Chrześcijanin – człowiek o otwartym umyśle i serca – wykład (na sali gimnastycznej) do młodzieży Technikum Energetycznego, Lublin 29.03.2000.

 123. Kościół jako kryterium normy – sympozjum „Wokół problematyki zdrowego stylu życia” w Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice-Ligota, 13.04.2000 r.

 124. Wystąpienie w dyskusji panelowej nt. sekt, masonerii podczas Tygodnia Eklezjologicznego 2000 „Doświadczenie Kościoła w XX wieku”, KUL 11.04.2000.

 125. „Słowo” – wykład inauguracyjny rok akademicki 2000/2001 w WSD OFMCap, Lublin Poczekajka 23.11.2000.

 126. Świadomość drogi w przeżywaniu konsekracji zakonnej na poszczególnych etapach formacji ciągłej –  referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Sesji Formacyjnej dla Sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą, Zakroczym 6.11.2000.

 127. Zmysł religijny – referat wygłoszony na międzynarodowej sesji „Wychowanie człowieka w świetle «Zmysłu religijnego» Ks. L. Giussaniego”, Lublin KUL 16.11.2000.

 128. Przewodniczący pracy grupy tematycznej „Psychologiczny wymiar «Zmysłu religijnego» Ks. L. Gussaniego”- j.w.

 129. Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła – Ogólnopolska Sesja Naukowa „Życie Konsekrowane w III Tysiącleciu” (31.03.2001).

 130. Antropologia ciała i czystość konsekrowana w nauczaniu Kościoła świętego –103 Zebranie Plenarne Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Warszawa (25.04.2001).

 131. Psychospołeczny aspekt manipulacji – Międzynarodowa Konferencja „Sekty i psychomanipulacja” zorganizowana przez Polski Instytut Ericksonowski, Katowice, Sejmik Śląski (5.06.2001).

 132. Religia a łaska wiary w życiu społecznym – ogólnopolska konferencja nt. „Kwestie wyznaniowe w społeczeństwach wielokulturowych”, Ustroń-Jaszowiec-Dąb (13.10.2001).

 133. Maryja jako „Signum Magnum” u podstaw antropologii chrześcijańskiej – XXVI Dni Duchowości pt. „Signum Magnum. Duchowość maryjna” Lublin, KUL (8.11.2001).
  [Głos w dyskusji: 1) Antropologia inkarnacyjna. 2) Lourdes, Fatima nie należą do przedmiotu wiary, 3) Duchowość maryjna a polityka polskiego narodu].139.  Psychologia eklezjalna i chrystoformizacja – Ogólnopolska Sesja Naukowa promująca „Leksykon Duchowości Katolickiej”, KUL 21.03. 2002.

 134. Duchowość człowieka a środowisko – III Ogólnopolskie Seminarium Ochrony Środowiska, Bytom, Zespół Szkół Technicznych (11.06.2002).

 135. Psychomanipulacja w sektach – Sympozjum „Sekty-mit czy rzeczywistość”, Nowy Sącz, sala Przemienienia Pańskiego przy Bazylice św. Małgorzaty (15.06. 2002).

 136. Absolutna wartość osoby ludzkiej w świecie przyrody. Pierwszy Kongres Demograficzny nt. „Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym”. Konferencja Naukowa, Wisła  (24-25.06. 2002).

 137. Udział w konferencji nt. „Oblicza dorosłości’, KUL 5.10. 2002.

 138. Duchowość mężczyzny –XXVII Dni Duchowości nt. Duchowość św. Józefa z Nazaretu, KUL 22.11. 2002.

 139. Lęk i męstwo świadka wiary –  „Świadek Jezusa” XXVIII Dni Duchowości, KUL, 21. XI. 2003.

 140. Współorganizator sesji naukowej w WSD OFM Katowice-Panewniki, która odbyła się 22.04.2004 przy udziale ok. 60 osób (alumnów, sióstr zakonnych i osób świeckich) nt. Duchowe dziedzictwo św. Klary z Asyżu.  Przewodniczenie dyskusji panelowej podczas tej sesji i odczyt: Św. Klara Asyska - Doktorem Kościoła.

 141. Relacje interpersonalne w korespondencyjnym kierownictwie duchowym osób konsekrowanych – referat wygłoszony na IV Sympozjum poświęconym pamięci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969). Temat sympozjum: Duchowość kapłańska w nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD; Łódź, 16.10. 2004.

 142. Duchowe korzenie oblicza Europy – referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum nt. „Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie”,  w ramach  XIX Dni Duchowości w KUL, 19.11. 2004.

 143. Nowy człowiek w cierpieniu i śmierci – referat wygłoszony na ogólnopolskiej sesji naukowo–pastoralnej nt. „Apostolski wymiar posługi hospicyjnej”, Ołtarzew WSD SAC;  31.03. 2005.

 144. Stygmaty w świetle parapsychologii – referat wygłoszony na sesji naukowej nt. „Stygmaty i stygmatycy”, Kraków ISF, ul. Reformacka 4; 16.04. 2005.

 145. Promocja ciała – wykład podczas „Październikowych Czwartków ze św. Franciszkiem”, w kościele Braci Kapucynów na Miodowej w Warszawie, 5.X. 2005;

 146. Duchowość eklezjalna a duchowość manipulacyjna sekt, referat wygłoszony podczas VI Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie; 14.X. 2005.

 147. Miłość Chrystusa w Kościele świętym – referat wygłoszony podczas XXX Dni Duchowości, nt. Jan Paweł II – Mistrz duchowy, Lublin KUL 26.XI.2005.

 148. Głos w dyskusji: Alma Mater świętuje czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II, 6-8 grudnia 2005, Lublin KUL.

 149. Chrystus jedyny Lekarz ludzkiego ducha – referat wygłoszony na sympozjum nt. Duchowa terapia osób uzależnionych, Zakroczym, 9.V. 2006.

 150. Parapsychologia jako zagrożenie dla rozwoju – konferencji nt. Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria «rozwój» , Gliwice, 31.V. 2005.

 151. Dłoń uduchowiona w środowisku przyrody– Gliwice, 31.V. 2005.

 152. Kierownictwo duchowe Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD wobec M. Teresy na podstawie listów – sympozjum z okazji 60. rocznicy śmierci Sługi Bożej, M. Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946), Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości, 3.VI. 2006.

 153. Chrystoformizacja w celibacie – sympozjum nt. Celibat – odpowiedzią miłości na miłość, UMK Toruń, 25.X. 2007, 15.XI.2007.

 154. Satanizm, magia, okultyzm a zły duch – sympozjum pt. Szatan jako wróg człowieka, WSD Rzeszów, 22.IV. 2008.

 155. Aktywny udział w dyskusji w sympozjum pt. „Szkoła świętości błogosławionego Honorata, Warszawa UKSW 7.05.2008.

 156. Religia a łaska wiary. Kościół. Osoba. – wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 19.10.2007.

 157. Język Kościoła Świętego - wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 15.11.2007.

 158. Kościół Święty wobec religii świata łącznie z chrześcijańską - wykład wygłoszony w Franciszkański Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 14.12.2007.

 159. Małe grupy siłą ewangelizacji – wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 17.04.2008.

 160. Troska o życie – wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 27.02.2009.

 161. Zło dobrym zwyciężaj – wykład w Franciszkańskim Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 22.03.2009.

 162. Psychologia wobec zjawisk paranormalnych – referat na konferencji nt. „Nauka wobec zjawisk paranormalnych”, Lublin KUL 28.04.2009.

 163. Sakrament małżeństwa w świetle psychologii eklezjalnej – referat Aula Politechniki Lubelskiej, Lublin, 16.05.2009.     

 164. Unia Europejska - zagrożenie ładu społecznego – prelekcja wygłoszona we Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, Katowice-Panewniki, 21.05.2009.     

 165. Powołanie do ojcostwa referat wygłoszony na konferencji nt. „Przemiany współczesnej rodziny polskiej”, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów, 08.06.2009. 

 166. Osobowość kapłana w ujęciu Sł. Bożego O. Anzelma Gądka OCD. Referat wygłoszony na Sympozjum nt. Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego. Warszawa UKSW, 21.04.2010.

 167. Christus tenens medium in omnibus (św. Bonawentura). „Dzień Bonawenturiański” WSD OFM, Katowice-Panewniki 17.05.2010.

 168. Rady dla egzorcystów; referat wygłoszony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Księży Egzorcystów w Niepokalanowie, 22.02.2011.

 169. Macierzyństwo duchowe Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, referat wygłoszony na IV Sympozjum poświęconym życiu i duchowości Sł. Bożej Teresy od św. Józefa, Warszawa UKSW, 25.05.2011.

  Poczatek strony

 

 

WYWIADY (AUDYCJE) RADIOWE I TELEWIZYJNE

 1. Cierpienie i śmierć – wywiad nt. XVI Tygodnia Duchowości, TV Lublin, 15.02. 1990 (10 min.).
 2. Społeczno–kulturowe znaczenie świąt Bożego Narodzenia – Radio „Rytm” Lublin, 23.12.1993 (20 min.).
 3. Dlaczego kobieta nie może być kapłanem – Katolickie Radio Lublin, 27.06.1994 (30 min.).
 4. Problem satanizmu – Katolickie Radio Lublin, 8.07.1994 (45 min.).
 5. Satanizm cd. – Katolickie Radio Lublin, 15. 07.1994 (45 min.).
 6. Homoseksualizm – Katolickie Radio Lublin, 4.11.1994 (30 min.).
 7. Opętanie – Katolickie Radio Lublin, 1.12.1994 (45 min.).
 8. Homo religiosus et homo novus – Katolickie Radio Lublin, 13.01.1995 (50 min.).
 9. Kościół święty porządkiem łaski – Katolickie Radio Lublin, 31.03.1995 (45 min.). 
 10. Sens cierpienia.Sens krzyża – Katolickie Radio Lublin, 14.04.1995.
 11. Ślub czystości czy konsekracja ciała – tamże, 23.03. 1996(45 min),
 12. Co to jest duchowość – tamże, 25.02.1997.
 13. Formacja kapłańska – tamże, 22.04.1997.
 14. Formacja kapłańska cd. – tamże, 29.04.1997.
 15. Formacja kapłańska cd. – tamże, 6.05.1997.
 16. Kapłan a sekty – tamże, 13.05.1997.
 17. Kapłan formujący i formowany – tamże, 20.05.1997.
 18. Pielgrzymka Ojca świętego w Polsce – tamże, 3.06.1997.
 19. Wokół wypowiedzi Jana Pawła II w Polsce – tamże, 7.06.1997.
 20. Pielgrzymka Jana Pawła II cd. –  tamże, 10.06.1997.
 21. Kapłaństwo – tamże, 17.06.1997.
 22. Kapłan i zabawa – tamże, 23.06.1997.
 23. Modlitwa kapłana – tamże, 30.09. 1997.
 24. Modlitwa kapłana cd. –  tamże, 7.10. 1997.
 25. Homo religiosus – tamże,10.10.1997, g.22-24. Dyskusja z prof. M. Ruseckim
 26. Rachunek sumienia i spowiedź kapłana – tamże, 14.10.1997.
 27. Kapłan i kobieta – tamże, 21.10.1997.
 28. Kapłan „nowoczesny” czy kapłan jako znak sprzeciwu – tamże, 28.10.1997.
 29. Symbolika święta zmarłych – tamże, 1.11.1997.
 30. Stan teologii w Polsce – dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, 3.11.1997.
 31. Patriotyzm – Katolickie Radio Lublin, 11.11.1997.
 32. Współczesny stan teologii w Polsce – tamże, 18.11.1997.
 33. Teologia i teolodzy – tamże, 25.11.1997.
 34. Wpływ muzyki na życie wewnętrzne człowieka – tamże, 2.12.1997.
 35. Uzależnienie – tamże, 9.12.1997.
 36. Muzyka a Adwent – tamże, 9.12.1997.
 37. Źródła uzależnienia –  tamże, 10.12.1997.
 38. Wolni od siebie samych – tamże, 15.12. 1997.
 39. Wstyd w wyznawaniu świętej wiary –  tamże, 16.12.1997.
 40. Zniewolenie własnym „ja” – tamże, 16.12. 1997.
 41. Słowo stało się Ciałem – tamże, 25.12. 1997.
 42. Objawienie a powołanie – tamże, 7. 01. 1998.
 43. Zabawa chrześcijańska i niechrześcijańska – tamże, 8. 01.1998.
 44. Kapłan w posłudze sakramentalnej – tamże, 13. 01.1998.
 45. Osoba konsekrowana – tamże, 20. 01. 1998.
 46. Ślub ubóstwa (katecheza) –  tamże, 27. 01. 1998.
 47. Powołanie – świadectwo, tamże, 1.02.1998.
 48. Ślub posłuszeństwa – tamże, 3.02.1998.
 49. Czystość a higiena – tamże, 10.02.1998.
 50. Znak sprzeciwu – tamże, 17.02. 1998.
 51. Tygodnie Duchowości KUL – Niech zstąpi Duch Twój, Radio Watykańskie, 18.02.1998.
 52. Historia Tygodni Duchowości, Katolickie Radio Lublin (z ks. prof. W. Słomką), 24.02.1997.
 53.  Rozmowa nt. Tygodni Duchowości i nowej ewangelizacji (z ks. J. Enichelmayer’em,  diec. Linz) – tamże, 3.03.1998.
 54. Resumé XXIII Tygodnia Duchowości – tamże, 6.03.1998.
 55. Godność kobiety – tamże, 10.03.1998.
 56. Homoseksualizm – tamże, 17.03.1998.
 57. Grzech – tamże, 17.03. 1998.
 58. Cierpienie i śmierć – tamże, 20.03. 1998.
 59. Grzech - pojednanie - spowiedź. Tajemnica Zwiastowania – tamże, 24.03.1998.
 60. Miłość – tamże, 31.03.1998.
 61. Postawa wobec Zmartwychwstania Pańskiego – tamże, 13.04.1998.
 62. Kapłaństwo powszechne i urzędowe – tamże (z K. Dyląg), 21.04.1998.
 63. Nadzieja chrześcijańska – tamże, 28.04.1998.
 64. Kapłaństwo kobiety – tamże, 5.05.1998.
 65. Osobowość. Osobowość sakramentalna – tamże, 12.05.1998.
 66. Radość chrześcijańska (niebo) – tamże, 19.05.1998.
 67. Parapsychologia – tamże, 29.05.1998.
 68. Duch Święty w Kościele – tamże, 2.06.1998.
 69. Działanie Ducha Świętego w Kościele – tamże, 8.06.1998.
 70. Tajemnica udzielania się Boga człowiekowi – tamże, 8.06.1998.
 71. Tajemnica Bożego Ciała – tamże, 11.06.1998.
 72. Szatan. Satanizm – tamże, 16.06.1998.
 73. Satanizm – tamże, 30.06.1998.
 74. Odpoczynek osób konsekrowanych. Jak odczytać powołanie?– tamże, 10.07. 1998.
 75. Sympozjum: X rocznica beatyfikacji o. Honorata – Lublin Radio Plus, 22.10.1998.
 76. Św. Antoni Padewski(ulubiony święty)– tamże, 1.11.1998.
 77. Symbolika kultu zmarłych – tamże, 2.11.1998.
 78. Wywiad w cyklu – Sylwetki profesorów KUL z okazji 80-lecia uczelni. Historia Tygodni Duchowości w KUL –  tamże, 1.03.1999.
 79. Jeden Kościół czy wielość Kościołów – Radio Plus, Bytom, 29.05.1999.
 80. Szatan a Bóg. Problem satanizmu – TVP program I, cykl „Credo”,  25.11.1999.
 81. Społeczne skutki satanizmu – Radio Lublin, cykl „Spojrzenia”, 19. 02.2000.
 82. Wartość Tygodni Duchowości w KUL – Radio „Plus” Lublin, 13.03.2000.
 83. Historia Tygodni Duchowości w KUL – Radio Watykańskie, 14.03.2000.
 84. Kościół normą człowieka – Radio „Plus”, Katowice, 13.04. 2000.
 85. Ojcostwo – Radio „Plus” 23.06.2000.
 86. Godność pracy – Radio „Jasna Góra” 14.02.2001.
 87. Cel rekolekcji dla kapłanów duszpasterzy robotników – Telewizja „Niepokalanów” 14.02.2001.
 88. Fakt i tajemnica zła – Radio Lublin, cykl „Spojrzenia”, 17.03.2001.
 89. Co to jest życie konsekrowane – Radio „Plus” 31.03. 2001.
 90. Czy życie konsekrowane różni się od życia świeckich katolików – Radio Lublin, 31.03. 2001.
 91. Cel sesji naukowej „Życie Konsekrowane w III Tysiącleciu” – Radio Watykańskie, 31.03. 2001.
 92. Wpływ sekty na człowieka – Radio Katowice, 5.06.2001.
 93. Rekolekcje kapłańskie – Katolickie Radio Podlasia, 26.06.2001.
 94. Dlaczego młodzież przechodzi do sekt? (2002) Radio „Plus”, Nowy Sącz.
 95. Kościół przed i po Vaticanum II –  (2002) Radio „Zet”.
 96. Wielki Post – Radio „Zet” 3.03. 2003.
 97. Was ist die Parapsychologie? – TV Feldkirchen „Kephas“ (Austria), 11.08.2005.
 98. Was ist die Parapsychologie? – „Radio Maria“ Sitz in Amstetten (Austria) 11.08.2005.
 99. Zbawcza powszechność Kościoła –dla TVP Olsztyn, 14.10.2005.
 100. Kościół a katolicyzm – Radio Olsztyn, 14.10.2005.
 101. Tragedia w kopalni Halemba – Radio Lublin, 23.11.2006.
 102. Duch i ciało – Radio Plus, Lublin, 24.11.2006.
 103. Abp Stanisław Wielgus – TVP, 01.07.2007.
 104. Magia i okultyzm –  Radio Rzeszów, 22.04.2008.
 105. Duchowość franciszkańska. Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 04. 10. 2010.
 106. Dobro i zło faktem i tajemnicą każdej kultury, Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 11. 03. 2011.
 107. Prawda, Miłość, Wolność, Dobro. Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 18. 03. 2011.
 108. Człowiek jest sumieniem. Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 28. 03. 2011.
 109. Poczucie winy a świadomość grzechu. Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 04. 04. 2011.
 110. Sakrament pokuty i pojednania. Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik,11. 04. 2011.
 111. Miłość większa niż grzech. Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 18. 04. 2011.
 112. Zmartwychwstanie, Alleluja.  Polskie Radio Katowice, Magazyn Katolicki „Droga” prowadzi A. Musialik, 25.04. 2011.
 113. W adwentowych wydaniach „Drogi” – refleksje na temat wiary. Naszym przewodnikiem jest franciszkanin prof. Antoni Jozafat Nowak, od grudnia 2012 do 7 stycznia 2013 roku, g. 20.15.
  Zob.http://www.radio.katowice.pl/index.php?id=129&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=13930&tx_ttnews[backPid]=17&cHash=2964bad21d

Poczatek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012, godz. 13:22 - Ewa Zięba