Plan zajęć w I sem. roku akadem. 2009/2010

I ROK

PONIEDZIAŁEK

 

10.00-10.45

Logika praktyczna, wykład

 

dr A. Kowalik-Lekka

Nowa Aula

12.30-14.00

Poetyka, ćw. 

gr. 5

dr A. Fitas

CN-202

12.30-14.00

Poetyka, ćw. 

gr. 6

dr I. Piekarski

CN-201

15.00-16.30

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 1

dr M. Koper

CN-204

16.40-17.25

Historia Polski, wykład 

 

prof. H. Łaszkiewicz

GG-110

17.30-18.15

 Gramatyka opisowa języka polskiego, część I: fonetyka, fonologia, słowo-twórstwo, fleksja imienna cz. I, wykład

 

dr A. Karolczuk

GG-110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

9.10-10.40

Kultura polska dla stud. zagr. (I-II r.), ćw. 

 

dr R. Zajączkowski

GG-15

12.30-14.00

Analiza dzieła literackiego, ćw. 

gr. 5

dr M. Kulesza-Gierat

CN-P01

14.10-15.40

Poetyka, ćw. 

gr. 3

dr A. Fitas

CN-P10

15.00-16.30

Analiza dzieła literackiego, ćw. 

gr. 1

dr hab. W. Pyczek

CN-202

15.50-17.20

Poetyka, ćw. 

gr. 4

dr I. Piekarski

CN-P10

16.40-18.10

Nauki pomocnicze historii literatury, ćw. 

gr. 2

mgr J. Graczyk

CN-P01

17.30-19.00

Analiza dzieła literackiego, ćw. 

gr. 3

mgr M. Soszka

CN-P10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

10.50-12.20

Literatura renesansu, wykład 

 

dr A. Czechowicz

GG-110

12.30-14.00

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 5

dr J. Klimek

CN-P01

12.30-14.00

Nauki pomocnicze historii literatury, ćw. 

gr. 1

dr W. Pawlak

CN-203

12.30-14.00

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 4

dr. A. Czapla

CN-202

12.30-13.15

Logika, ćw. 

gr. 6

mgr W. Zaręba

CN-204

13.20-14.50

Historia literatury staropolskiej, ćw. 

gr. 3

mgr D. Kuśmirek-Wrzos

CN-P10

13.20-14.05

Logika, ćw. 

gr. 2

mgr W. Zaręba

CN-204

14.10-15.40

Analiza dzieła literackiego, ćw. 

gr. 2

dr D. Pachocki

CN-P01

14.10-15.40

Kultura jęz. polskiego dla stud. zagran.
 (I-II r.)
, ćw. 

 

dr A. Czapla

GG-17

14.10-14.55

Logika, ćw. 

gr. 4

mgr W. Zaręba

CN-204

15.00-15.45

Logika, ćw. 

gr. 3

mgr W. Zaręba

CN-204

15.50-17.20

Historia literatury staropolskiej, ćw. 

gr. 4

dr W. Pawlak

CN-202

15.50-16.35

Logika, ćw. 

gr. 1

mgr W. Zaręba

CN-204

16.40-18.10

Poetyka, ćw. 

gr. 1

mgr H. Kryńska

CN-201

16.40-17.25

Logika, ćw. 

gr. 5

mgr W. Zaręba

CN-204

18.20-19.50

Analiza dzieła literackiego, ćw. 

gr. 4

mgr M. Krzyśków

GG-244

 

 

 

 

 

CZWARTEK

10.00-11.30

Nauki pomocnicze historii literatury, ćw. 

gr. 3

dr A. Czechowicz

CN-P10

10.00-11.30

Nauki pomocnicze historii literatury, ćw. 

gr. 4

dr M. Kulesza-Gierat

CN-203

10.00-11.30

Historia literatury staropolskiej, ćw. 

gr. 1

dr J. Dąbkowska-Kujko

CN-204

10.00-11.30

Kultura jęz. polskiego dla stud. zagran.
 (I-II r.)
, ćw. 

 

dr A. Czapla

GG-17

11.40-13.10

Historia literatury staropolskiej, ćw. 

gr. 2

dr J. Dąbkowska-Kujko

CN-204

11.40-13.10

Analiza dzieła literackiego, ćw. 

gr. 6

ks. dr W. Felski

CN-P10

15.00-16.30

Literatura średniowiecza, wykład 

 

dr W. Pawlak

GG-110

16.40-18.10

Poetyka, ćw. 

gr. 2

mgr Ł. Niewczas

CN-P10

16.40-18.10

Historia literatury staropolskiej, ćw. 

gr. 5

dr W. Pawlak

CN-203

16.40-18.10

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 6

mgr A. Majewska-Wójcik

CN-202

18.20-19.50

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 3

mgr A. Majewska-Wójcik

CN-202

               

 

PIĄTEK

7.30-9.00

Wychowanie fizyczne (1 grupa mężczyzn – sek. A)

1 grupa

Poczekajka

 

10.50-12.20

Wychowanie fizyczne (4 grupy kobiet – sek. A, B, C, s. fitness)

4  grupy

Poczekajka  

 

13.20-14.50

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 2

mgr A. Majewska-Wójcik

CN-203

14.10-15.40

Historia literatury staropolskiej, ćw. 

gr. 6

mgr B. Niebelska

CN-202

15.00-16.30

Nauki pomocnicze historii literatury, ćw. 

gr. 5

ks. dr W. Felski

CN-P01

15.50-17.20

Nauki pomocnicze historii literatury, ćw. 

gr. 6

mgr T. Dziedzic

CN-P10

 

 

Uwaga: Studentki same dokonują podziału na grupy ćwiczeniowe z Wychowania fizycznego.

 

 

 

II ROK

PONIEDZIAŁEK                                                   

10.00-11.30

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu ćw. 

gr. 5

dr A. Seweryn

CN-P10

12.30-13.15

P – Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole podstawowej i gimnazjum), wykład 

 

dr M. Gorlińska

GG-110

13.20-14.50

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 1

dr M. Koper

CN-204

16.40-18.10

Wiedza o kulturze, ćw. 

gr. 5

mgr. U. Wieczo­rek

CN-P01

18.20-19.50

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu ćw. 

gr. 3

mgr K. Kander

CN-P01

 

 

 

 

 

WTOREK

8.20-9.50

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w szkole podstawowej), ćw. 

gr. 4

mgr A. Dziak

CN-201

9.10-10.40

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu ćw. 

gr. 1

mgr K. Kander

CN-P10

9.10-10.40

Kultura polska dla stud. zagr. (I-II r.), ćw. 

 

dr R. Zajączkowski

GG-15

9.10-10.40

Stylistyka praktyczna, ćw. 

gr. 6

dr M. Nowak-Barcińska

CN-204

10.00-11.30

Poetyka, ćw. 

gr. 3

mgr A. Bielak

CN-202

10.00-11.30

Poetyka, ćw. 

gr. 5

mgr Paweł Panas

CN-201

10.50-12.20

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu ćw. 

gr. 4

dr M. Kulesza-Gierat

CN-P01

10.50-12.20

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu ćw. 

gr. 2

mgr K. Kander

CN-P10 

11.40-13.10

Stylistyka praktyczna, ćw. 

gr. 5

dr M. Nowak-Barcińska

CN-201

13.20-14.50

Gramatyka opisowa języka polskiego cz. II – fleksja i składnia (wykład) 

 

dr M. Nowak-Barcińska 

GG-110

15.00-16.30

Poetyka, ćw. 

gr. 4

dr R. Zajaczkowski

CN-201

15.50-17.20

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w szkole podstawowej), ćw. 

gr. 1

mgr M. Bajan

CN-204

16.40-18.10

Historia literatury oświecenia  i romantyzmu ćw. 

gr. 6

dr hab. W. Pyczek

CN-202

17.30-19.00

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w szkole podstawowej), ćw. 

gr. 2

mgr M. Bajan

CN-204

 

 

 

 

 

ŚRODA

9.10-10.40

PPedagogika ogólna, wykład

 

dr P. Magier

GG-110 

10.50-12.20

Historia filozofii, wykład

 

 ks. dr R. Charzyński

Stara Aula

12.30-14.00

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w szkole podstawowej), ćw. 

gr. 3

mgr A. Karczewska

GG-244

14.10-15.40

Kultura jęz. polskiego dla stud. zagran.
 (I-II r.)
, ćw. 

 

dr A. Czapla

GG-17

16.40-18.10

Poetyka, ćw. 

gr. 6

mgr P. Komar

CN-P10

18.20-19.50

Wiedza o kulturze, ćw. 

gr. 6

mgr P. Komar

CN-P10

18.20-19.50

Wiedza o kulturze, ćw. 

gr. 3

mgr H. Kryńska

CN-201

 

 

 

 

 

CZWARTEK

10.00-11.30

Kultura jęz. polskiego dla stud. zagran.
 (I-II r.)
, ćw. 

 

dr A. Czapla

GG-17

10.00-10-45

P – Psychologia ogólna (wykład) 

 

dr A. Gała

Stara Aula 

11.40-13.10

Poetyka, ćw. 

gr. 2

Prof. E. Fiała

GG-244

13.20-14.50

Wiedza o kulturze, ćw. 

gr. 2

prof. E. Fiała

GG-244

15.00-16.30

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 5

mgr A. Majewska-Wójcik

CN-202

18.20-19.50

Wiedza o kulturze, ćw. 

gr. 4

mgr Ł. Niewczas

CN-P10

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

8.20-9.50

Stylistyka praktyczna, ćw. 

gr. 1

dr C. Galilej

CN-P10

8.20-9.50

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 4

dr A. Czapla

CN-P01

10.00-11.30

Stylistyka praktyczna, ćw. 

gr. 4

dr C. Galilej

CN-P10

10.00-11.30

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 2

dr A. Czapla

CN-P01

10.00-11.30

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 3

mgr A. Majewska-Wójcik

CN-203

11.40-13.10

Gramatyka opisowa jęz. polskiego, ćw. 

gr. 6

mgr A. Majewska-Wójcik

CN-203

12.30-14.00

Stylistyka praktyczna, ćw. 

gr. 2

dr C. Galilej

CN-P10

13.20-14.50

Poetyka, ćw. 

gr. 1

mgr M. Pater

CN-201

14.10-15.50

Stylistyka praktyczna, ćw. 

gr. 3

dr C. Galilej

CN-P10

15.00-16.30

Wiedza o kulturze, ćw. 

gr. 1

mgr M. Pater

CN-201

               

 

III ROK

PONIEDZIAŁEK

9.10-10.40

Historia literatury po 1918 roku, ćw. 

gr. 6

mgr K. Dejnek

CN-204

9.10-10-40

Dialektologia z socjolingwistyką , ćw. 

gr. 4

dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn

CN-202

10.50-12.20

Dialektologia z socjolingwistyką, ćw. 

gr. 6

dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn

CN-202

10.50-12.20

Historia literatury po 1918 roku, ćw. 

gr. 4

mgr K. Dejnek

CN-204

10.50-12.20 

Dialektologia z socjolingwistyką, ćw. 

gr. 1

dr M. Koper

CN-203

10.50-12.20

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w gimnazjum), ćw. 

gr. 2

dr M. Gorlińska

CN-201

11.40-13.10

Literatura XX wieku i najnowsza, seminarium licencjackie 

 

prof. M. Ołdakowska-Kufel

CN-212 

12.30-13.15

P – Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole podstawowej i gimnazjum), wykład 

 

dr M. Gorlińska

GG-110

13.20-14.50

Analiza i interpretacja tekstu literackiego w szkole, seminarium licencjackie  

 

dr M. Gorlińska

CN-203 

14.10-15-40

Etyka (wykład)

 

dr hab. A. Wierzbicki

Stara Aula 

 

 

 

 

 

WTOREK

9.10-10.40

Dramat młodopolski, seminarium licen­cjackie 

 

dr A. Podstawka

GG-13

10.00-11.30

Polszczyzna współczesna, seminarium licencjackie 

 

dr A. Karolczuk

GG-17

10.50-12.20

Literatura w perspektywie edytorskiej, seminarium licencjackie 

 

dr D. Pachocki

CN-217

10.50-12.20

Tłumaczenia – problematyka teorii
i kontekstów kulturowych
(seminarium licencjackie, j. niemiecki) 

 

dr J. Scholz

CN-216

10.50-12.20

Literatura i kultura polska w XVIII wieku, seminarium licencjackie

 

prof. R. Doktór

CN-207

11.40-13.10

Modernizm, seminarium licencjackie

 

prof. P. Próchniak

CN-227

13.20-14.50

Teoria literatury, seminarium licencjackie 

 

dr R. Zajączkowski

GG-15

15.50-17.20

Historia literatury modernizmu, ćw. 

gr. 6

mgr P. Jarosz

CN-203 

17.30-19.00

Historia literatury modernizmu, ćw. 

gr. 2

mgr P. Jarosz

CN-203 

18.20-19.50

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w gimnazjum), ćw. 

gr. 1

mgr M. Ostrokulska

CN-201

 

ŚRODA

9.10-10.40

Dialektologia z socjolingwistyką, ćw. 

gr. 2

dr M. Nowak-Barcińska

CN-202

10.50-12.20

Literatura staropolska, seminarium licen­cjackie 

 

dr W. Pawlak

CN-218

11.40-13.10

Prasa polska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Główne kierunki rozwoju i przemian, seminarium licencjackie

 

dr. J. Lekan-Mrzewka

CN-211

11.40-13.10 

Gramatyka historyczna języka polskiego, ćw. 

gr. 4

dr H. Duda

CN-P10

13.20-14.50

Dialektologia z socjolingwistyką, ćw. 

gr. 5

dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn

CN-201

15.00-16.30

Tłumaczenia – problematyka teorii
i kontekstów kulturowych
(seminarium licencjackie, j. angielski) 

 

dr A. Brajerska-Mazur

CN-216

15.00-16.30

Gramatyka historyczna języka polskiego, ćw. 

gr. 6

dr H. Duda

CN-P10

17.30-19.00 

Historia literatury modernizmu, ćw.

gr. 3

mgr P. Jarosz

CN-202

 

 

 

 

 

CZWARTEK

8.20-9.50

Historia literatury po 1918 roku, ćw.

gr. 1

dr L. Giemza

CN-201

10.00-11.30

Dziedzictwo romantyzmu, seminarium licen­cjackie

 

prof. M. Łukaszuk-Piekara

CN-229

10.00-11.30

Gramatyka historyczna języka polskiego, ćw.

gr. 1

dr M. Nowak-Barcińska

CN-202

11.40-13.10

Gramatyka historyczna języka polskiego, ćw.

gr. 3

dr M. Nowak-Barcińska

CN-202

11.40-13.10

Kultura artystyczna romantyzmu, seminarium licencjackie

 

dr M. Kulesza-Gierat

CN-215

13.20-14.50

Regionalne, socjalne i funkcjonalne zróżnicowanie polszczyzny, seminarium licen­­cjackie

 

dr M. Nowak-Barcińska

GG-17

13.20-14.50

Dialektologia z socjolingwistyką, ćw.

gr. 3

dr Z. Gałecki

CN-202

15.00-16.30

Historia literatury po 1918 roku, ćw.

gr. 5

ks dr W. Felski

CN-P10

15.50-17.20

Historia literatury modernizmu, ćw.

gr. 4

mgr P. Jarosz

CN-P01

17.30-19.00

Historia literatury modernizmu, ćw.

gr. 5

mgr P. Jarosz

CN-P01

18.20.19.50

Historia literatury modernizmu, ćw.

gr. 1

mgr M. Krzyśków

GG-244

 

 

 

 

 

PIĄTEK

7.30-9.00

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w gimnazjum), ćw.

gr. 3

dr A. Jeziorkowska-Polakowska

CN-202

9.10-10.40

P – Dydaktyka literatury i języka polskiego (w gimnazjum), ćw.

gr. 4

dr A. Jeziorkowska-Polakowska

CN-202

9.10-10.40

Gramatyka historyczna języka polskiego, ćw.

gr. 2

dr H. Duda

GG-244

11.40-13.10

Historia literatury po 1918 roku, ćw.

gr. 3

ks dr W. Felski

CN-P01

13.20-14.50

Historia literatury po 1918 roku, ćw.

gr. 2

ks dr W. Felski

GG-244

15.00.16.30

Gramatyka historyczna języka polskiego, ćw.

gr. 5

dr H. Duda

CN-203

             

 

 

IV ROK

PONIEDZIAŁEK

8.20-9.50

P – Emisja głosu, ćw.

gr. 1

dr A. Seweryn

GG-244

9.10-10.50

Literatura XX wieku i najnowsza, seminarium

 

prof. M. Ołdakowska-Kufel

CN-212

13.20-14.50

Wiedza o kulturze, wykład

 

dr R. Zajączkowski

GG-110

15.00-16.30

Literatura współczesna, ćw.

gr.1

ks mgr G. Głąb

CN-203

16.40-17.20

Literatura współczesna, ćw.

gr.5

ks mgr G. Głąb

CN-203

18.20-19.50

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw.

gr. 2

dr M. Marzec

CN-204

 

 

 

 

 

WTOREK

9.10-10.40

P – Emisja głosu, ćw.

gr. 2

dr A. Seweryn

GG-244

9.10-10.40

Literatura i kultura polska w XVIII wieku, seminarium

 

prof. R. Doktór

CN-207

10.50-12.20

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw.

gr. 4

dr M. Gorlińska

GG-244

10.50-12.20

Z pogranicza filozofii i estetyki literatury, seminarium

 

prof. A. Tyszczyk

GG-15

12.30-14.00

Dziewiętnastowieczność (realizm i naturalizm), seminarium

 

prof. J. Malik

CN-211

12.30-13.15

P – Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole średniej), wykład

 

dr M. Gorlińska

GG-244

12.30-14.00

P – Emisja głosu, ćw.

gr. 3

dr A. Seweryn

CN-203

13.20-14.50

Dramat i teatr, seminarium

 

prof. W. Kaczmarek

GG-13

13.20-14.50

Modernizm, seminarium

 

prof. P. Próchniak

CN-227

14.10-15.40

Literatura porównawcza, seminarium

 

prof. J. Japola

CN-216

15.00-16.30

Literatura polska XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej, seminarium

 

prof. J. Fert

CN-217

16.40-18.10

Literatura staropolska, seminarium

 

prof. M. Hanusiewicz-Lava­llee

CN-218

18.20-19.50

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw.

gr. 1

dr M. Marzec

GG-244

 

 

 

 

 

ŚRODA

7.30-9.00

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw.

gr. 3

dr A. Jeziorkowska-Pola­kowska

CN-204

8.20-9.50

Kultura języka polskiego, ćw.

gr. 3

dr. A. Karolczuk

CN-201

8.20-9.50

Kultura języka polskiego, ćw.

gr. 6

dr. C. Galilej

CN-203

9.10-10.40

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw.

gr. 5

dr A. Jeziorkowska-Pola­kowska

CN-204

9.10-10.40

Struktura języka i jego tekstowe realizacje, seminarium

 

prof. W. Makarski

CN-219

10.00-11.30

Kultura języka polskiego, ćw.

gr. 1

dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn

CN-P10

10.50-12.20

Kultura języka polskiego, ćw.

gr. 2

dr. A. Karolczuk

CN-204

15.50-17.20

P – Emisja głosu, ćw.

gr. 4

mgr A. Piechówka

CN-P01

17.30-19.00

P – Emisja głosu, ćw.

gr. 5

mgr A. Piechówka

CN-P01

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

8.20-9.50

Kultura języka polskiego, ćw.

gr. 5

dr N. Sosnowska

CN-P01

10.00-11.30

Kultura języka polskiego, ćw.

gr. 4

dr N. Sosnowska

CN-P01

10.00-11.30

Literatura współczesna, ćw.

gr. 2

dr L. Giemza

CN-201

11.40-13.10

Formy epickie w II połowie XIX wieku, seminarium

 

dr hab. B. Obsulewicz-Niewińska

CN-211

15.00-16.30

Teoria literatury, seminarium

 

prof. E. Fiała

GG-15

15.00-16.30

Literatura oświecenia i romantyzmu, seminarium

 

dr A. Seweryn

CN-215

15.00-16.30

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej, seminarium

 

prof. S. J. Żurek

CN-206

15.00-16.30

Literatura współczesna, ćw.

gr. 3

dr L. Giemza

CN-203

 

 

 

 

 

PIĄTEK

11.40-13.10

Historyczny i stylistyczny opis języka, seminarium

 

prof. W. Książek-Bryłowa

CN-204

11.40-13.10

Poezja a tradycja, seminarium

 

prof. M Łukaszuk-Piekara

CN-229

11.40-13.10

Literatura współczesna, ćw.

gr. 4

dr L. Giemza

CN-P10

13.20-14.50

Literatura współczesna, ćw.

gr. 6

dr L. Giemza

CN-P10

15.00-16.30

Język polski i języki słowiańskie, seminarium

 

dr Z. Gałecki

GG-17

                           

 

 

V ROK

PONIEDZIAŁEK

9.10-10.50

Literatura XX wieku i najnowsza, seminarium

prof. M. Ołdakowska-Kufel

CN-212

15.00-16.30

Literatura polska XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej, seminarium

prof. J. Fert

CN-217

15.00-16.30

Z pogranicza filozofii i estetyki literatury, seminarium

prof. A. Tyszczyk

GG-15

WTOREK

12.30-14.00

Dziewiętnastowieczność (realizm i naturalizm), seminarium

prof. J. Malik

CN-211

13.20-14.50

Modernizm, seminarium

prof. P. Próchniak

CN-227

13.20-14.50

Literatura oświecenia i romantyzmu, seminarium

dr hab. W. Pyczek

CN-215

14.10-15.40

Literatura porównawcza, seminarium

prof. J. Japola

CN-216

15.00-16.30

Dramat i teatr, seminarium

prof. W. Kaczmarek

GG-13

15.50-17.20

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej, seminarium

prof. S. J. Żurek

CN-206

16.40-18.10

Literatura staropolska, seminarium

prof. M. Hanusiewicz-Lavallee

CN-218

 

 

 

 

ŚRODA

10.50-12.20

Struktura języka i jego tekstowe realizacje, seminarium

prof. W. Makarski

CN-219

10.50-12.20

Teoria literatury, seminarium

prof. E. Fiała

GG-15

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

9.10-10.40

Literatura i kultura polska w XVIII wieku, seminarium

prof. R. Doktór

CN-207

15.00-16.30

Język polski i języki słowiańskie, seminarium

dr Z. Gałecki

GG-17

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

10.00-11.30

Poezja a tradycja, seminarium

prof. M Łukaszuk-Piekara

CN-229

10.00-11.30

Historyczny i stylistyczny opis języka, seminarium

prof. W. Książek-Bryłowa

CN-204

 

 

I ROK II STOPNIA

 

PONIEDZIAŁEK

9.10-10.40

P – Emisja głosu, ćw.       (gr. 1)

mgr A. Piechówka

CN-203

18.20-19.50

P – Emisja głosu, ćw.      (gr. 2)

mgr A. Piechówka

CN-203

 

WTOREK

9.10-10.40

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw., gr. 2

dr M. Szabłowska-Zaremba

CN-203

10.50-12.20

P – Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II, ćw., gr. 1

dr M. Szabłowska-Zaremba

CN-203

12.30-13.15

P – Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole średniej), wykład specjalizacyjny

dr M. Gorlińska

GG-244

13.20-14.50

Metodologia badań literackich, wykład

dr I. Piekarski

GG-244

15.00-15.45

KWybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład obowiązkowy dla studiów II stopnia)

prof. A. Tyszczyk

GG-110

 

 

 

CZWARTEK

 

 

8.20-9.05

P –  Pedagogika ogólna

dr P. Magier

GG-110

 

9.10-9.55

Współczesny język polski

dr A. Czapla

GG-110

10.00-11.30

Biblia – istota i rola w kulturze

ks dr W. Pikor

GG-244

11.40-13.10

Wybrane problemy historii literatury lat 1918 – 1989 

prof. M. Ołdakowska-Kufel

GG-110

13.20-14.50

Literatura współczesna, konwersatorium

ks. dr W. Felski 

CN-P10

16.40-17.25

P – Warsztat nauczyciela polonisty w nowym systemie edukacji

prof. S. J. Żurek

GG-110

 

 

 

PIĄTEK

 

 

12.30-14.00

Językoznawstwo

dr H. Duda

GG-110

 

Uwaga: Seminaria magisterskie – wspólnie ze studentami IV roku.

 

II ROK II STOPNIA

 

PONIEDZIAŁEK

8.20-9.50

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

ks. dr hab. Stanisław Fel

C-102

13.20-14.50

Wiedza o kulturze, wykład

dr R. Zajączkowski

GG-110

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

8.20-9.05

P –  Pedagogika ogólna

dr P. Magier

GG-110

10.00-11.30

Biblia – istota i rola w kulturze

ks dr W. Pikor

GG-244

 

 

 

 

 

Uwaga: Seminaria magisterskie – wspólnie ze studentami V roku.

 

 

 

 

                                         WYKŁADY MONOGRAFICZNE

PONIEDZIAŁEK

10.00-10.45

G – Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego

dr A.Fitas

GG-244

10.50-11.35

Tr – Teoria przekładu, cz.1: rys historyczny

dr J. Scholz

GG-110

11.40-12.25

Tr – Teoria przekładu, cz.2: najnowsze teorie i strategie tłumaczeń.

dr J. Scholz

GG-110

11.40-12.25

KHistoria  krytyki literatury. 2: Najnowsze kierunki w badaniach literackich w Stanach Zjednoczonych

dr I. Piekarski

GG-244

12.30-14.00

Z zagadnień modernizmu

dr K. Grzyb

GG-244

12.30-13.15

Wiedza o komunikacji

dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn

CN-204

12.30-13.15

P – Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole podstawowej i gimnazjum)

dr M. Gorlińska

GG-110

12.30-13.15

Lektura tekstów XIX wieku: Norwidowskie bruliony

dr P. Chlebowski

CN-203

15.00-15.45

Literatura i teologia – współczesna problematyka badawcza

dr R. Zajączkowski

GG-110

15.50-16.35

Tr – Język polski w tłumaczeniach – normy poprawności i błędy językowe

dr A. Karolczuk

GG-110

15.50-17.20

Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w.

dr M. Szabłowska-  Zaremba

GG-244

 

 

 

 

WTOREK

9.10-10.50

E – W kręgu sztuki edytorskiej

dr D. Pachocki

GG-110

10.50-12.20

T– Historia teatru polskiego (wybrane zagadnienia)

dr A. Podstawka

GG-13

10.50-11.35

Korespondencja sztuk w literaturze romantycznej

dr A. Seweryn

GG-110

11.40-13.10

Romantyzm przedlistopadowy

dr hab. W. Pyczek

GG-110

12.30-13.15

P – Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole średniej)

dr M. Gorlińska

GG-244

15.00-15.45

KWybrane zagadnienia z teorii literatury

prof. A. Tyszczyk

GG-110

15.50-17.20

Współczesna literatura amerykańska i jej recepcja w Polsce: powieść

prof. J. Japola

GG-110

15.50-16.35

Norwid wśród innych romantyków

dr M. Kulesza-Gierat

CN-P01

 

 

 

 

ŚRODA

8.20-9.50

P - Problem relacji nauczyciel-uczeń trudny we współczesnej edukacji polonistycznej, cz. 2

dr M. Marzec

GG-244

11.40-12.25

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: język, kultura, stereotyp

dr J. Klimek

CN-P01

12.30-13.15

K – Historia krytyki literatury. 1: Pre-krytyka

dr A. Czechowicz

GG-110

13.20-14.50

Literatura realizmu i naturalizmu

prof. J. Malik

GG-110

14.10-14.55

Lektura tekstów literatury współczesnej: Gombrowicz

prof. E. Fiała

GG-244

16.40-18.10

Romantyzm-barwy epoki. Z zagadnień obrazowania poezji romantycznej

dr hab. W. Pyczek

GG-110

 

 

 

 

CZWARTEK

 

9.10-9.55

Współczesny język polski

dr A. Czapla

GG-110

10.00-11.30

Literatura obca II połowy XIX wieku w opiniach generacji pozytywistycznej

dr hab. B. Obsulewicz-Niewińska

GG-110

11.40-13.10

Wybrane problemy historii literatury lat 1918 – 1989 

prof. M. Ołdakowska-Kufel

GG-110

11.40-12.25

K – Nowa literatura wobec tradycji. Modele badawcze. Cz. II

prof. M Łukaszuk-Piekara

CN-201

11.40-13.10

Odmiany funkcjonalne języka w historii polszczyzny

dr Z. Gałecki

CN-203

13.20-14.05

Wybrane zagadnienia literatury staropolskiej

dr J. Dąbkowska-Kujko

GG-110

13.20-14.50

Współczesne kierunki w badaniach literackich

prof. J. Japola

CN-204

14.10-14.55

Sakrum w literaturze XX i XXI wieku

prof. M. Ołdakowska-Kufel

GG-110

16.40-17.25

P – Warsztat nauczyciela polonisty w nowym systemie edukacji

prof. S. J. Żurek

GG-110

 

 

 

 

PIĄTEK

9.10-9.55

Język mediów społecznych

prof. W. Książek-Bryłowa

CN-204

10.00-11.30

Przemiany i kontynuacje w literaturze od lat 80. XX wieku

dr L. Giemza

GG-110

10.50-11.35

Gramatyka historyczna języka polskiego z dialektologią historyczną

dr Z. Gałecki

GG-244

11.40-12.25

Język polski w dyskursie polityczno-dziennikarskim

dr N. Sosnowska

GG-110

             


KONWERSATORIA

PONIEDZIAŁEK

8.20-9.50

K – Czytanie krytyków (do XIX w.), cz. 1 (I rok specjalizacji)

mgr M. Peroń

CN-P10

8.20-9.50

E – Edytorstwo dzieł literatury dawnej, gr. 1

dr J. Dąbkowska-Kujko

CN-P01

10.00-11.30

E – Edytorstwo dzieł literatury dawnej, gr. 2

dr J. Dąbkowska-Kujko

CN-P01

10.50-12.20

T – Historia scenografii

mgr A. Piechówka

GG-13

11.40-13.10

K – Krytyka literacka

mgr A. Bielak

CN-P01

11.40-13.10

Arcydzieła europejskiego romantyzmu

dr A. Seweryn

CN-P10

12.30-14.00

T – Europejska ikonografia teatralna

mgr A. Piechówka

GG-13

13.20-14.50

Tr – Tłumaczenia pisemne II (jęz. niemiecki)

dr J. Scholz

CN-P01

13.20-14.50

KCzytanie literatury najnowszej, cz. 3 (II rok specjalizacji)

mgr J. Hnidiuk

CN-P10

14.10-15.40

Problematyka badań nad sacrum w literaturze

dr T. Garbol

CN-202

14.10-15.40

G -Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (IV r.)

dr A. Karolczuk

CN-201

15.00-16.30

KCzytanie literatury najnowszej, (II rok specjalizacji)

mgr J. Hnidiuk

CN-P10

15.00-16.30

Tradycje mistyczne w literaturze romantyzmu

mgr. K. Kander

CN-P01

15.50-17.20

K – Poezja modernizmu

dr K. Grzyb

CN-201

15.50-17.20

E – Warsztat wydawcy, gr. 2 (tylko dla II roku specj. edytorskiej)

mgr J. Kaliszuk

CN-202

16.40-18.10

T –  Dramat polski XX wieku

dr J. Michalczuk

GG-13

16.40-18.10

P – Uczeń z dysfunkcjami na lekcjach języka polskiego

dr M. Marzec

CN-204

16.40-18.10

E – Warsztat wydawcy, gr. 2 (tylko dla I roku specj. edytorskiej)

mgr D. Niedziałko­wska

CN-P10

17.30-19.00

Pisarze języka jidysz i hebrajskiego na polskiej mapie kulturowej okresu dwudziestolecia międzywojennego

dr M. Szabłowska-  Zaremba

GG-244

17.30-19.00

P – Pozaliterackie teksty kultury na lekcjach języka polskiego

mgr M. Bajan

CN-201

17.30-19.00

E – Warsztat wydawcy, gr. 1  (tylko dla II roku specj. edytorskiej)

mgr J. Kaliszuk

CN-202

18.20-19.50

E – Warsztat wydawcy, gr. 3 (tylko dla I roku specj. edytorskiej)

mgr D.Niedziałko­wska

CN-P10

18.20-19.50

T – Dokumentacja teatralna

dr J. Michalczuk

GG-13

 

T – Główne kierunki współczesnej scenografii (raz
w m-cu do uzgodnienia z prowadzącym)

dr L. Mądzik

 

 

T – Warsztat teatralny 1 (raz w m-cu do uzgodnienia z prowadzącym)

dr L. Mądzik

 

 

 

 

 

WTOREK

8.20-9.50

G – Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (III r.)

dr A. Karolczuk

CN-202

9.10-10.50

Tr – Tłumaczenia pisemne I (jęz. niemiecki)

dr J. Scholz

CN-P01

10.50-12.20

Prus i inni...noweliści

prof. J. Malik

CN-204

11.40-13.10

Tr – Tłumaczenia pisemne I (jęz. angielski)

prof. J. Japola

CN-202

12.30-14.00

Literatura dokumentu osobistego. Diarystyka polska

dr A. Fitas

CN-P10

13.20-14.50

K – Z teorii i praktyki  interpretacji

prof. A. Tyszczyk

CN-201

13.20-14.50

Ile tekstów? Problematyka interpretacji literatury współczesnej.

dr D. Pachocki

CN-202

14.10-15.40

W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX wieku

prof. S. J. Żurek

CN-204

14.10-15.40

Tradycje literackie polskiego romantyzmu

dr M. Kulesza-Gierat

CN-P01

16.40-18.10

P – Literatura dla dzieci i młodzieży, cz. II

mgr J. Wójtowicz

CN-201

16.40-18.10

E – Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

gr. 3 (dla II roku specjalizacji)

mgr D. Niedzia­łko­wska

CN-019

16.40-18.10

T – Teoria dramatu i teatru

dr J. Michalczuk

GG-13

18.10-19.50

T – Warsztat teatralny 4 (ITP)

ks. mgr M. Lach

GG-110

18.20-19.50

T –  Modele aktorstwa w teatrze powszechnym XIX i XX wieku

dr J. Michalczuk

GG-13

 

ŚRODA

8.20-9.50

E – Tekstologia i edytorstwo, gr. 3

dr D. Pachocki

CN-P01

10.00.10.45

Tr – Gramatyka kontrastywna oraz idiomatyka – jęz. angielski (ćw. tylko dla spec.translatologicznej)

dr A. Brajerska-Mazur

CN-203

10.50-12.20

Tr – Tłumaczenia pisemne II (jęz. angielski)

dr A. Brajerska-Mazur

CN-203

10.00-11.30

Etnografia Polski: zwyczaje, obyczaje i wierzenia

dr J. Klimek

CN-201

10.00-11.30

T – Analiza dramatu

dr A. Podstawka

GG-13

10.00-11.30

E – Tekstologia i edytorstwo, gr. 2

dr D. Pachocki

CN-P01

10.50-12.20

Problematyka gatunków mowy i spójności tekstu

dr M. Nowak-Barcińska

CN-202

11.40-13.10

K – Dziedzictwo romantyzmu (I rok specjalizacji)

mgr M. Peroń

CN-201

11.40-13.10

T – Arcydzieła dramatu powszechnego  

dr A. Podstawka

GG-13

14.10-15.40

Problemy kultury polskiego romantyzmu. Kontekst europejski

dr hab. W. Pyczek

CN-202

14.10-15.40

K – Dziedzictwo romantyzmu (I rok specjalizacji)

mgr M. Peroń

CN-203

15.00-16.30

G – Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (IV r.)

dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn

CN-201

15.00-16.30

P - Podstawy logopedii w warsztacie nauczyciela polonisty

mgr. A. Karczewska

GG-244

15.50-17.20

E – Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

gr. 2 (dla II roku specjalizacji)

mgr A. Ptak

CN-019

15.50-17.20

E – Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

gr. 4 (dla II roku specjalizacji)

mgr P. Sanetra

CN-022

15.50-17.20

K – Czytanie krytyków (do XIX w), cz.1 (I rok specjalizacji)

mgr M. Peroń

CN-203

17.30-19.00

E – Tekstologia i edytorstwo, gr. 1 (tylko dla specj. edytorskiej)

mgr D. Niedzia­łko­wska

CN-203

17.30-19.00

E – Warsztat wydawcy, gr. 1 (tylko dla I roku specj. edytorskiej)

mgr P. Sanetra

CN-204

 

 

 

 

CZWARTEK

8.20-9.50

Sarmaci i świat. Literatura staropolska w kontekście europejskim, cz. 2

dr J. Dąbkowska-Kujko

CN-218

8.20-9.50

Stolice pozytywistów i młodopolan. Życie literackie Warszawy i Krakowa w II połowie XIX wieku

dr J. Lekan-Mrzewka

CN-204

 

Tr – Gramatyka kontrastywna oraz idiomatyka
– j. niemiecki
(ćw. tylko dla spec. translatologicznej)

VACAT

 

 

Tr – Tłumaczenie literatury pięknej – sztuka interpretacji, jęz. Niemiecki (ćw. tylko dla spec. translatologicznej)

VACAT

 

11.40-13.10

T – Dramat i teatr na świecie przed Wielką Reformą Teatru

mgr A. Jarosz

GG-13

11.40-13.10

 

E – Kompetencje językowe edytora, gr. 1 (tylko dla specj. edytorskiej)

dr N. Sosnowska

CN-P01

12.30-13.15

Tr- Tłumaczenie literatury dziecięcej i literatury z podwójnym adresatem

dr A. Brajerska-Mazur

CN-201

13.20-14.50

Tr – Tłumaczenie literatury pięknej – sztuka interpretacji, jęz. angielski

dr A. Brajerska-Mazur

CN-201

13.20-14.50

Dziennik we współczesnej literaturze polskiej

dr L. Giemza

CN-203

14.10-15.40

T – Krytyka teatralna

prof. W. Kaczmarek

GG-13

15.00-16.30

E – Komputerowe przetwarzanie tekstów literackich

gr. 1 (dla II roku specjalizacji)

dr J. Lekan-Mrzewka

CN-019

15.00-16.30

G – Rozwijanie sprawności językowych u  uczących się języka polskiego jako obcego (II rok specja­lizacji)

mgr M. Łaszkiewicz

CN-201

15.50-17.20

Kerygmatyczna interpretacja literatury

prof. W. Kaczmarek

CN-204

15.50-17.20

T –  Teatr alternatywny

ks. mgr M. Lach

GG-13

16.40-18.10

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (I rok specjalizacji)

mgr M. Łaszkiewicz

CN-201

18.20-19.50

E – Warsztat wydawcy, gr. 3 (tylko dla II roku specj. edytorskiej)

mgr J. Kaliszuk

CN-201

18.10-19.50

T – Warsztat teatralny 4 (ITP)

ks. mgr M. Lach

GG-110

 

 

 

 

PIĄTEK

8.20-9.50

E – Kompetencje językowe edytora, gr. 2 (tylko dla specj. edytorskiej)

dr N. Sosnowska

CN-201

10.00-11.30

E – Kompetencje językowe edytora, gr. 3 (tylko dla specj. edytorskiej)

dr N. Sosnowska

CN-201

11.40-13.20

Gramatyka porównawcza języków słowiańskich

dr Z. Gałecki

GG-244

13.20-14.50

Cielesność jako kategoria interpretacyjna współczesnej poezji polskiej

mgr. M. Dobner

CN-P01

13.20-14.50

Pragmatyka tekstów językowych, cz.2

prof. W. Książek-Bryłowa

CN-204

15.00-16.30

T – Warsztat teatralny 3 

ks. mgr M. Lach

GG-110

16.40-18.10

T – Warsztat teatralny 2 (Teatr im. J. Osterwy)

ks. mgr M. Lach

GG-110

 

 

 

 

               

 

Objaśnienia:

specjalizacje:

E –  specjalizacja edytorska

G – specjalizacja glottodydaktyczna

K – specjalizacja krytycznoliteracka

P –  specjalizacja pedagogiczna

T –  specjalizacja teatrologiczna

Tr –specjalizacja translatologiczna

 

sale:

C- Collegium Jana Pawła II

CN- Collegium Norwidianum

CN-P- Collegium Norwidianum (podziemia)

GG- Gmach Główny

Autor: Paweł Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2009, godz. 20:22 - Paweł Jarosz