Konsultacje pracowników Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny 

w II semestrze roku akademickiego 2019/2020:

 

 

Dr hab. Piotr Telusiewicz

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją dyżur w czwartek (15.00 - 15.45, 19.10-20.00, C-748) jest zawieszony.

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 do dnia 30 czerwca 2020 proszę o kontakt email każdego dnia. Na przesłane wiadomości będę odpowiadał niezwłocznie.

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

Konsultacje:

Poniedziałek, godz. 15.50 - 17.30, C-748 - konsultacje w katedrze zawieszone

Szanowni Państwo,

w okresie od dnia 1 maja 2020 do dnia 31 maja 2020 pozostaję do dyspozycji studentów za pośrednictwem poczty służbowej w poniedziałki w godzinach konsultacji pomiędzy 15.50 a
17.30. Jednocześnie informuję, że na przesyłane maile będę odpowiadał
niezwłocznie

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Ks. dr Zdzisław Jancewicz

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją dyżur we czwartek w katedrze (C-748) w godz. 9.10 - 10.50 jest zawieszony. W okresie od 1 maja 2020 do dnia 31 maja 2020 proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail: zjan@kul.pl albo zdzislaw.jancewicz@gmial.com Jednocześnie informuję, że na przesłane wiadomości będę odpowiadał niezwłocznie.

Materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć są publikowane na stronie głównej Wydziału w lewym menu, poniżej pozycji "in English", zakładka "DLA STUDENTÓW - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ".

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

 

Mgr Anna Król-Czarnecka

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii i koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego, moje osobiste konsultacje w środy (16.40 - 17.30 w sali C-241A) są zawieszone. W tym czasie (do odwołania) zachęcam Państwa do uczestnictwa w konsultacjach za pośrednictwem e-mail: anna.krolczarnecka@gmail.com.

Przypominam również, że zajęcia dla Studentów uczestniczących w ćwiczeniach z Sądowej ochrony rodziny są zamieszczane na platformie Moodle.

 

Mgr Paulina Radomska

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

W związku z nadal utrzymującym się stanem pandemii informuję, iż w okresie od dnia 31 maja 2020 roku kontakt ze mną możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej pod adresem e - mail: paulinar@kul.lublin.pl lub też czatu i forum dostępnych w sekcji ogólnej i poszczególnych modułach zamieszczonego na platformie Moodle kursu "Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych'. Na przesłane wiadomości będę odpowiadała niezwłocznie. Jednocześnie nadmieniam, iż w dniu 7 maja 2020 roku przesłana została do Państwa informacja co do zaliczenia ww. konserwatorium, w związku z czym każdego z Państwa proszę o sprawdzenie swojej skrzynki e-mailowej na platformie e-kul. Tożsama informacja została umieszczona na platformie Moodle.

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020, godz. 14:34 - Piotr Telusiewicz