Książki

 

Artykuły przeglądowe

 

Recenzje

 

Publicystyka, esej, reportaż

 

 Wywiady

 • Moje miejsca na Ziemi. Rozmowa z Ewą Szumańską, "Znak" 614-615/2006.
 • Przeżyć to jeszcze raz. Rozmowa z Ewą Szumańską, "Znak" 618/2006.
 • Wolność absolutna czy wolność uległa? Rozmowa z s. Barbarą Chyrowicz, o. Grzegorzem Chrzanowskim OP i Zbigniewem Stawrowskim, "Znak" 606/2005.
 • Jak to działa? Rozmowa z ks. Józefem Bremerem SJ, Robertem Piłatem i Adamem Workowskim, "Znak" 609/2006.

 

Redagowanie czasopisma "Znak" i serii wydawniczych

 • Redakcja numeru "Znaku": O kondycji polskiej filozofii, 600/2005.
 • Redakcja numeru "Znaku": Uniwersytety katolickie do lamusa?, 606/2005.
 • Redakcja numeru "Znaku": Labirynty ludzkiego umysłu, 609/2006.
 • Redakcja numeru "Znaku": Posługa myślenia. 60-lecie miesięcznika "Znak", 613/2006.
 • Redakcja numeru "Znaku": Literatura a moralność, 627-628/2007.
 • Ku jedności świata. Antologia artykułów w 60 rocznicę powstania pisma "Znak", Kraków: Znak 2006.

 

Prace translatorskie

 • Alasdair MacIntyre, Katolickie uniwersytety. Niebezpieczeństwa, nadzieje, wybory – w: "Znak", 606 (2005).
 • Anna Abram, Sukces poprzez porażkę moralną. Szekspirowski Król Lear i biblijny Król Dawid – w: Etyka i literatura (antologia), red. A. Głąb, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 25-40.

 

Granty

 • „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu” (Nr rejestracyjny: 2011/01/D/HS1/04381), finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

 

Autor: Anna Głąb
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 22:21 - Anna Starościc