Zagraniczne stypendia, staże naukowe, szkolenia

 

09.1999; 09.2000; 09.2001 - udział w pracach archeologicznych o charakterze powierzchniowym w okolicach miejscowości Polis Pygros na Cyprze prowadzonych przez Polish Archeological Project (1999); udział w wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na terytorium Rantidi Forest na Cyprze przez Indiana University (2000); udział w ewidencjonowaniu materiałów znalezionych w Rantidi Forest (2001)

27.07.2003-02.08.2003 - udział w międzynarodowej historyczno-prawnej szkole letniej Rechtshistorische Würzeln Europas (Bad Bevensen)

2003-2004 - członek zarządu GFPS-Polska Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej

1.08.2005-15.01.2006 - semestralny pobyt naukowy na wydziale prawa Christian-Albrechts-Universität zu Kiel w ramach stypendium DAAD

15.01.2006-15.02.2006 - pobyt w charakterze visiting scholar na wydziale filologii klasycznej University of Cambridge

09.01.2007-26.01.2007 - stypendium CEDANT (Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi z siedzibą w Pawii) na udział w międzynarodowym szkoleniu La repressione criminale fra norma e persuasione nella Roma repubblicana

06.09.2007-12.09.2007 - stypendium CEDANT (Centro di Studi e Richerche sui Diritti Antichi z siedzibą w Pawii) na udział w II części międzynarodowego szkolenia La repressione criminale fra norma e persuasione nella Roma repubbicana

04-14.02.2008 - pobyt w charakterze visiting scholar na wydziale filologii klasycznej University of Cambridge

04-05.04.2008 - udział w szkoleniu Epigraphik für Juristen, które przeprowadził prof. Werner Eck (Albert Magnus Universität zu Köln)

14-19.07.2008 - udział w Scuola Estiva di Papirologia pod kierownictwem prof. Mario Capasso (Univesità di Lecce)

8-12.03.2010 - wykłady na wydziale prawa Università di Sassari przeprowadzone w ramach programu Erasmus (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2010, godz. 20:15 - Maciej Jońca