Filologia Germańska KUL
Katedra Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
pok. GG-317
tel. +48 81 445 43 26

Konsultacje

 

Plan zajęć

 

Życiorys naukowy

 

1991-1996: studia magisterskie na filologii germańskiej KUL. Od roku 1996 praca w Instytucie Filologii Germańskiej KUL na stanowisku asystenta, badania naukowe na temat współczesnego dramatu niemieckojęzycznego. Stypendia badawcze i kwerendy biblioteczne w Katholische Universität Eichstätt, Katholische Akademie Schwerte, Universität Regensburg oraz stypendia  DAAD we Freie Universität Berlin. 1998-2005: po ustanowieniu przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Lublinie tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego z siedzibą w Lublinie praktyka translatorska oraz badania nad teorią przekładu. 2000: obrona pracy doktorskiej na temat Der Protagonist als Ideenträger im dramatischen Werk von B. Brecht, F. Dürrenmatt und P. Handke (promotor: prof. dr hab. Janusz Golec UMCS, recenzenci: prof. dr hab. Maria Kłańska UJ i prof. dr hab. Joanna Jabłkowska UŁ). Od roku 2000 adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej KUL, badania naukowe nad felietonistyką i kulturą popularną niemieckojęzycznego obszaru językowego początku XX wieku. 2009: habilitacja na podstawie rozprawy habilitacyjnej p.t. Das Paradigma des Lebens im feuilletonistischen Werk Victor Auburtins und Alfred Polgars oraz dorobku naukowego (recenzenci: prof. Erhardt Schütz Humboldt Universität Berlin, prof. Edward Białek Uniwersytet Wrocławski, prof. Grażyna Szewczyk Uniwersytet Śląski oraz prof. Hubert Orłowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

 

Główne kierunki badań


- komparatystyka literacka (zjawiska, tendencje i prądy w literaturze niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej i polskiej, ich wzajemne wpływy i zależności)
- niemieckojęzyczny dramat współczesny
- niemieckojęzyczna publicystyka literacka i kultura masowa w XX-tym wieku
- literatura niemieckojęzyczna w ujęciu interdyscyplinarnym (prasa, kultura, teatr, film)
- teoria i praktyka tłumaczeń literackich i użytkowych 

 

Ważniejsze publikacje

 

Książki

 

Od twórcy do mówcy. Koncepcja postaci w wybranych dramatach Brechta, Dürrenmatta i  Handkego. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004.

 

Das Paradigma des Lebens im feuilletonistischen Werk Victor Auburtins und Alfred Polgars. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

 

Artykuły i rozdziały w opracowaniach zbiorowych

 

,,Zbliżenia – Annäherungen”. Niemcy i Polacy 1945-1995. W: Inter Finitimos. Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi / Wissenschaftlicher Informationsdienst Deutsch-Polnische Beziehungen. Nr 11 /1997. S. 56-59. [recenzja]

 

Andrzej Szczypiorski: ,,Europa ist unterwegs. Essays und Reden”. W: Inter Finitimos. Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi / Wissenschaftlicher Informationsdienst Deutsch-Polnische Beziehungen. Nr 12 / 1997. S. 34-35. [recenzja]

 

Rozmowy między Polakami i Niemcami. W: Inter Finitimos. Informator Naukowy do Badań nad Stosunkami Polsko-Niemieckimi / Wissenschaftlicher Informationsdienst Deutsch-Polnische Beziehungen. Nr 14 / 1998. S. 40-42. [recenzja]

 

Experimente mit dramatischen Konventionen in Peter Handkes Sprechstücken. W: Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL. Zeszyt 5 / 1998-1999. S. 103-114.

 

,,Geld regiert die Welt” – Das Weltbild in ,,Die Dreigroschenoper” von Bertolt Brecht. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Nr 23 / 1999. S. 69-82.

 

Babylon als Sinnbild für die Großstadt aller Zeiten: Die Raumkonzeption in ,,Ein Engel kommt nach Babylon” von Friedrich Dürrenmatt. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Nr 24 / 2000. S. 89-100.

 

Koncepcja postaci jako wyraz techniki dramaturgicznej autora i jego wizji  świata na przykładzie dramatu Friedrich Dürrenmatta ,,Fizycy”. W: Interpretacje dramatu. Dyskurs, postać, gender. Red. Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając. Kraków 2002. S.173-188.

 

Stanisław Barańczak and his conception of the art of poetic translation. W: Warsztaty translatorskie / Workshop on translation. T. II / 2002. S. 185-195.

 

,,Nie słowo ze słowa, ale znaczenie ze znaczenia”. Swoboda i zakres odpowiedzialności tłumacza. W: Warsztaty translatorskie / Workshop on translation. T. III / 2003. S. 191-198.

 

,,Wenn man neben einem Geheimnis wandelt, muß man auf Überraschung gefaßt sein” – Die menschlichen Geisteszustände in den ersten Erzählungen Victor Auburtins. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde. Tom XXVIII / 2004. S. 745-752.

 

,,Podły świat”, czyli: ,,Kto ma – temu dają snadnie / Kto nic nie ma – niechaj kradnie!” - Obraz społeczeństwa we ,,Franku V” Friedricha Dürrenmatta. W: Między ,,rajem” a ,,więzieniem”. Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii. Praca zbiorowa pod red. Barbary Rowińskiej-Januszewskiej. Poznań 2004. S. 249-258.

 

,,Was als Spielerei begonnen, endete als heitere Schizophrenie”: Kurt Tucholsky und die Welt seiner Pseudonyme. W: Kwartalnik Neofilologiczny, 2 / 2006. S. 175-184.

 

Begriff des Nationalbewußtseins unter dem Aspekt der Wiedervereinigung Deutschlands bei Andrzej Szczypiorski und Patrick Süskind. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde. Tom XXXVI / 2007. S. 379-384.

 

Ćwiczenia konwersacyjne i rozwijanie sprawności wypowiadania się w języku obcym. W: Języki Obce w Szkole 1/2007. S. 54-59.

 

Ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności kreatywnego pisania w nauczaniu języka obcego. : Języki Obce w Szkole 5/2007. S. 20-23.

,,Das Feuilleton” und ,,das feuilletonistische Zeitalter” in H. Hesses ,,Glasperlenspiel”. W: Kwartalnik Neofilologiczny 4/2007. S. 288-294.

 

Gry i zabawy językowe jako sposób na zastępstwo - lekcję, której nie wolno zmarnować. W: Języki Obce w Szkole 2/2008. S. 72-74.
 
Czytając Auburtina, czyli déj? senti współczesnego czytelnika ,,Historii o déj? vu”. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde. Tom XXXVIII / 2008. S. 173-178.

 

Kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu w nauczaniu języka obcego. W: Języki Obce w Szkole 5/2008. S. 129-132.
 
,,Ein kleiner dicker Berliner, der mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte”- Kurt Tucholskys Verhältnis zu seiner Heimatstadt. W: Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL. CVI. Zeszyt 5 / 2008. S. 163-172.

 

,,Aus dem Wort springt mir der junge Gedanke entgegen und formt rückwirkend die Sprache, die ihn schuf”: Zum Sinn der Aphoristik von Karl Kraus. W: Kwartalnik Neofilologiczny 2 / 2009. S. 47-53.

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 16:51 - Sylwia Mitko