Studia z filologii polskiej (2004-2009)

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

Mgr filologii polskiej (2009)

na podstawie pracy: Pamięć o Zagładzie jako kategoria nadrzędna w opowiadaniach Michała Głowińskiego (promotor: dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL, recenzent: dr Monika Szabłowska-Zaremba

Studia doktoranckie (2009-)

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2009, godz. 10:56 - Aleksandra Dziak