Informacje dla studentów

SEMESTR ZIMOWY:

 

Warunki zaliczenia:

 

W zakresie przedmiotu "Prawa człowieka i ich ochrona" w zakresie ćwiczeń uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania. W zakresie wykładu uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru oraz odpowiedź na pytanie otwarte w zakresie min. 50%. Poprawka egzaminu w formie ustnej.

W zakresie przedmiotu "Postępowania przed organami ochrony praw człowieka" w zakresie ćwiczeń zaliczenie kolokwium w czasie semestru, poprzez poprawne sporządzenie skargi, wyroku itp. oraz uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru. Poprawka kolokwium w formie ustnej – 3 pytania. W zakresie wykładu uzyskanie min. 51 % poprawnych odpowiedzi z końcowego testu jednokrotnego wyboru oraz odpowiedź na pytanie otwarte w zakresie min. 50%. Poprawka egzaminu w formie ustnej.

 

W zakresie przedmiotu "Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". Uzyskanie min. 65 % poprawnych odpowiedzi z kolokwium w formie ustnej – 3 pytania.

 

 

TERMINY EGZAMINÓW/ZALICZEŃ/KOLOKWIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

 

Informacja o terminach zaliczeń i egzaminów pojawi się na platformie e-kul po uzgodnieniu ze studentami.

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2017, godz. 02:39 - Robert Tabaszewski