Konferencja miała na celu pokazać praktyczny wymiar działań inwestycyjnych w zakresie wymagań środowiskowych, prawnych, ekonomicznych i społecznych. Wskazać wspólne drogi we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w inwestycyjnych działaniach lokalnych z udziałem społeczności i organizacji pozarządowych, rozwiązywania konfliktów środowiskowych, możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów  i ich efektywności, metod odpowiedzialnego planowania przestrzennego zawierającego ład środowiskowy, gospodarczy i społeczny. Przywołane zostały m.in. przykłady budowy tunelu pod Alejami Racławickimi w Lublinie, budowy Aqua parku w Lublinie, autostrady A4, obwodnicy dla Augustowa oraz lotniska w Świdniku.

 

Organizatorzy:
Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL
Katedra Instytucji i Rynków Finansowych KUL
Katedra Ochrony Środowiska KUL

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL, Katedra Nauki Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

Referaty:

mgr Jacek Warda (UMCS), Planowanie inwestycyjne w Lublinie - Dlaczego trzeba było odłożyć w czasie budowę  tunelu pod Alejami Racławickimi?
mgr Jan Jakiel (Stowarzyszenie SISKOM), Konflikt o Raspudę - sukces obywateli, przyrody i ekonomii
dr Wojciech Misterek (UMCS), Wpływ struktury dochodów JST na rozwój inwestycji infrastrukturalnych w okresie spowolnienia gospodarczego
dr Rafał Biskup, dr Małgorzata Ganczar (KUL), Potencjalne możliwości wykonywania inwestycji wg nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie Aqua-Parku w Lublinie
dr Jacek Bednarz (KUL), Dynamika inwestycji publicznych w Polsce (1998-2008) - ekonomiczne oddziaływanie inwestycji proekologicznej
dr Klaudia Giordano (KUL), Górki Czechowskie - przykład konfliktu społecznego na tle środowiskowym i wartościowania  terenu
dr Paweł Frączek (UR), Inwestycje energetyczne w Polsce - wyzwania i perspektywy
mgr Krzysztof Wojciechowski (KUL), Korytarze ekologiczne a infrastruktura drogowa

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2009, godz. 12:47 - Weronika Goraj