Osiągnięcia moich studentów

Publikacje
Kawecka, K., Łaguna, M., Tabor, K. (w recenzowaniu). Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia: propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru.
Urban, M. (w druku). Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe. Gdańsk: GWP.
Talik W., Czyż A., Łaguna M. (w druku). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: A. Kwiatkowska, H. Grzymała-Moszczyńska (red.), Migracje. Warszawa: Academica.
Salamon, K., Sherstyuk, I. (2004). Sprawozdanie z konferencji "Aktualia 2004", Roczniki Psychologiczne, 7, 153-157.

  

Wystąpienia na konferencjach
Łaguna, M., Butkiewicz-Wakuluk, Z., Patyra, A., Pawłowska, E.,  Uwarunkowania tendencji do rezygnacji z nieosiągalnych celów i ponownego zaangażowania, poster, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Białystok, 14-17.09.2008.
Talik W., Czyż A., Łaguna M., Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek, poster, Migracje po wejściu Polski do Unii Europejskiej: Perspektywa psychologiczna i socjologiczna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 29-30.05.2008.

  

Sympozjum studenckie - prezentacje wyników prac proseminaryjnych
Sympozjum "Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń", KUL, Lublin, 23.05.2009.

 

Metody diagnostyczne opracowane wspólnie ze studentami
Kawecka, K., Łaguna, M., Tabor, K. (w recenzowaniu). Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia: propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru.
Łaguna, M., Butkiewicz-Wakuluk, Z., Patyra, A., Pawłowska, E. (2007). Kwestionariusz rezygnacji z celu. Maszynopis nieopublikowany. SWPS, Warszawa.
Łaguna, M., Kiwerska, M., Marczak-Czajka, A., Wojnowska-Flis, N. (2007). Skala intencji podjęcia pracy za granicą. Maszynopis niepublikowany. SWPS, Warszawa.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2010, godz. 18:37 - Mariola Łaguna