Szukając uwarunkowań efektywnych działań przedsiębiorczych nie sposób pominąć kwestię kompetencji posiadanych przez menedżerów. Okazuje się jednak, że nie jest prosto ustalić jakie kompetencje są tu rzeczywiście istotne, w jaki sposób je mierzyć, jak określić ich poziom potrzebny do radzenia sobie na rynkach różnych krajów wobec postępujących procesów globalizacji gospodarki. Interesujące wydaje się także pytanie na ile posiadane kompetencje mogą przyczyniać się do zadowolenia z osiągnięć firmy u menedżerów i powodzenia w działaniu.

 

Dlatego podjęłam się wymagającego zadania koordynacji merytorycznej międzynarodowego programu Leonardo da Vinci projekt "Astra". Jego celem było stworzenie dwu europejskich elektronicznych metod oceny kompetencji menedżerskich u osób planujących założyć własną firmę oraz u menedżerów mikro-firm. Metody te mogą stanowić pomoc w projektowaniu szkoleń. Mimo, że projekt zawierał szereg ograniczeń dla pełnych analiz psychometrycznych, udało się stworzyć obie metody opracowując sześć wersji językowych każdej z nich, a  realizacja programu została wyróżniona jako przykład dobrych praktyk. Ukazało się także kilka publikacji prezentujących obie metody oraz możliwości ich wykorzystania.

 

Kontynuację prac nad pomiarem kompetencji menedżerskich stanowi kolejny międzynarodowy program Leonardo da Vinci projekt "M-Astra". Jego celem było stworzenie europejskiej elektronicznej metod oceny kompetencji menedżerów małych firm, a więc grupy, która nie była objęta poprzednim projektem. Metoda jest dostępna w sześciu wersjach językowych, innych niż metoda "Astra". Koordynacja merytoryczna tego programu, której się podjęłam, także wymagała dużego zrozumienia dla różnic kulturowych oraz różnic w podejściu do zagadnień przez psychologów, specjalistów z zakresu zarządzania, informatyków i trenerów przygotowujących sugestie szkoleń służących podwyższaniu kompetencji. Rozwinięciem tych prac jest realizacja projektu "Comtrain".

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 00:35 - Mariola Łaguna