Najważniejsze publikacje pracowników Katedry Kościelnego Prawa Procesowego:

 

 • Kościelny proces ustny. A. Dzięga. Lublin 1992.
 • Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. A. Dzięga. Warszawa 1994.

 

 • Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095. S. Paździor. Lublin 1999.
 • Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2. S. Paździor. Lublin 2004.
 • Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3. S. Paździor. Lublin 2009.

 

 • Litispendencja w procesie kanonicznym. M. Greszata. Lublin 2003.
 • Kanoniczny proces zwyczajny w ujęciu Księdza Profesora Jerzego Grzywacza. M. Greszata. Lublin 2007.
 • Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów. M. Greszata. Lublin 2007.
 • Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa. M. Greszata. Lublin 2008.

  

 • koscielne-prawo-procesowe2_120.jpgKościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 1., red. A. Dzięga, Lublin 1999.
 • Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 2. Wpływ zaburzeń osobowości na kanoniczną zdolność osoby do zawarcia małżeństwa, red. A. Dzięga, M. Greszata. Lublin 2002.
 • Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 3., red. A. Dzięga, M. Wróbel. Lublin 2003.
 • Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. 4., red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz. Lublin 2007.  
 • Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i Studia. T. 5. Red. Abp dr hab. A. Dzięga, prof. KUL, Dr hab. M. Greszata - Telusiewicz, Ks. dr Zdzisław Jancewicz, Dr P. Telusiewicz. Lublin 2010.
 • Katedra Kościelnego Prawa Procesowego jest współtwórcą internetowego Biuletynu "Człowiek - Rodzina - Prawo"
Autor: Marta Greszata
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012, godz. 15:46 - Marta Greszata-Telusiewicz