Katedra Religiologii i Misjologii

prowadzi badania nad religiami ludów pozaeuropejskich oraz polską obrzędowością ludową, tanatologią ludową, religią Słowian i nowymi ruchami religijnymi; teologią religii, miejscem chrześcijaństwa pośród religii świata; teologią misji, inkulturacją chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej i Afryce.

 

 

powrót
Autor: Ireneusz S. Ledwoń OFM
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 09:31 - Ireneusz Ledwoń