Publicystyka

1. Zagadnienia teorii kultury. "Novum"4(1971)120-124.

2. Kongres mariologiczny i maryjny w Niepokalanowie. "Nasza Rodzina" 10(1972)159-184.

3. Na sympozjum rodzinnym pod Wiedniem. "Tygodnik Powszechny" nr 46 z 18.12.1973.

4. Źródła działalności misyjnej O. Kolbego. "Rycerz Niepokalanej" 34(1973)203-205.

5. Za życie świata. "Chrześcijanin w Świecie" 3(1975)82-89.

6. Studia socjologiczne na KUL. "Studia Socjologiczne" 4(1975)262-265.

7. Sprawozdanie zespołu do spraw rodziny. "Chrześcijanin w Świecie" 40(1976)23-27.

8. Świat w obiektywie. "Aktualności Radiowo - Telewizyjne" 1981 nr 12.

9. Polonia zawsze nam bliska. "Przewodnik Katolicki" nr 9 z 2.05.1982.

10. Wyniesienie człowieka w Niepokalanej. "Rycerz Niepokalanej" 1982.

11. Obrońca praw człowieka. "Ład" nr 4 z 23.01.1983.

12. Trzeźwość konsekwencją duchowości i działalności o. Maksymiliana. "Biuletyn Przeciwalkoholowy" 23(1982)3-9.

13. Z listów Świętego (wybór tekstów). "Chrześcijanin w Świecie" 7(1982)63-80.

14. Trzeźwość drogą piękniejszego człowieczeństwa. "Problemy Alkoholizmu" 4(1983)13.

15. Idee św. Franciszka w XX wieku na przykładzie św. Maksymiliana. "Bratni Zew" 164(1983)28-31.

16. Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. "Rycerz Niepokalanej" 5(1984)140-142.

17. Prawo do wolności w małżeństwie. "Rycerz Niepokalanej" 6(1984)1690-170.

18. Prawo małżonków do posiadania dzieci i określania ich liczby. "Rycerz Niepokalanej" 7(1984)202-204.

19. Prawo dziecka do życia, nienaruszalności i rozwoju. "Rycerz Niepokalanej" 8(1984)233-235.

20. Problem ludzkiej wolności. "Obecność" 5(1985)4-8.

21. Kształt rodziny. Wywiad przeprowadzony przez M. Piłkę. "Przegląd Katolicki" nr 51-52 z 21-28.12.1986.

21. Nadzieja drogą ku bogatszemu życiu. "Obecność" 8(1988)3-12.

22. Polak wyjeżdża i .... Wywiad przeprowadzony przez H. Makarskiego. "Relacje" nr 5 z 13-19.06.1990.

23. Co człowiekowi daje rodzina. Radiowe przemówienia Godziny Różańcowej o. Justyna. Buffalo 1988 s. 117-120.

24. Potrzeby podstawą rozwoju. "Powiernik Rodzin" 3(1990)2-6.

25. Potrzeby duchowe. "Powiernik Rodzin" 4(1990)2-4.

26. Rozwój małego dziecka. "Powiernik Rodzin" 5(1990)3-7.

27. Niezaspokojone potrzeby dzieci i młodzieży. "Powiernik Rodzin 6(1990)3-4.

28. Niezaspokojone potrzeby duchowe dzieci i młodzieży. "Powiernik Rodzin" 7(1990)4-7.

29. Rola środowiska przestrzennego w zaspakajaniu potrzeb dziecka. "Powiernik Rodzin" 8(1990)3-5.

30. Obecność bliskich osób w życiu dziecka. "Powiernik Rodzin" 9(1990)4-5.

31. New Age nowym problemem dla katolików. "Przegląd Katolicki"

nr 1 z 6/13.01.1991.

32. New Age nowym problemem dla katolików. "Przegląd Katolicki"

nr 2 z 20/27.01.1991.

33. Społeczny odbiór papieskiej pielgrzymki. "Dziennik Lubelski" nr 103(336) z 29-30.O5.1991.

34. Powołanie i miejsce świeckich w Kościele. "Wiadomości z Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Ojców Franciszkanów w Polsce" 2(1991)66-68.

35. Twórczy styl życia. "Problemy Alkoholizmu" 9(1991)11.

36. Kultura europejska a kultury narodowe. Wywiad przeprowadzony przez Cz. Dąbrowskiego. "Słowo Powszechne" nr 9(13339) z 28-29.02 -1.03.1992.

37. Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Społecznych. "Przegląd Uniwersytecki" 3(1992)3.

38. New Age: religia czy ruch społeczny. "Przegląd Uniwersytecki" 3(1992)6-7.

38. Stajemy się społeczeństwem ryzyka. "Słowo Powszechne" nr 202 z 20-22.XI.1992, Słowo Niedzielne, dodatek cotygodniowy.

39. Dziennikarz - zawód odpowiedzialny. "Dziennik Lubelski" nr 125 z 30.06.1993

40. Bo świat podbija się głową. "Dziennik Lubelski" nr 36 z 20.10.1993 (wywiad).

41. Religijność w Polsce i Ameryce. "Słowo" nr 200 z 3.XI.1993 (wywiad A. Kruczek).

42. Kultura chrześcijańska kulturą alternatywną. "Niedziela" nr 46 z 14.XI.1993.

43. Choinki, podłaźniczki, jodłki. "Rzeczpospolita" nr 300 z 24-26.12.1993.

44. Czyny wolne i dobre. "Rzeczpospolita" nr 6 z 8-9.O1.1994.

45. Podyplomowa Szkoła Dziennikarstwa w KUL-u. "Niedziela" nr 2 z 9.01.1994.

46. Kultura - ciągłe tworzenie. "Kurier Lubelski" nr 35 z 18-20. 02. 1994 (wywiad Grzegorz Żuk).

47. Prasa katolicka - jaka powinna być. "KAIBiuletyn" 1994 nr 35 s. 15-17 (wywiad Piotr Kuty).

48. Zadania prasy katolickiej. "Mikrus Dziennikarski" 1994 nr 1 s. 16-20.

49. Akademia Społeczna. "Mikrus Dziennikarski" 1994 nr 1 s. 20-21.

50. Chrześcijańska koncepcja kultury alternatywnej. "Inspiracje" 1994 nr 21/22/23 s.10-12.

51. Symbolika Świąt Wielkanocnych. "Rota" 1994 nr 1-2 ss. 21-22.

52. Podtrzymał wiarę w człowieka. "Słowo Dziennik Katolicki" nr 163 z 12-13-14.VIII.1994.

53. Przeciw nieludzkiemu programowi. "Słowo Dziennik Katolicki"  nr 165 z 26-27-28.VIII.1994.

54. Czy grozi nam bunt "inteligencji życia". (Wywiad Małgorzata Goss). "Słowo Dziennik Katolicki" nr 71 z 10-04.1995.

55. Z pogranicza dwóch narodów (wywiad M. Majchrzak). "Polityka Społeczna" 1995 nr 3 s. 22-24.

56. W służbie mediów. (Wywiad Jolanta. Koziej). "Gość Niedzielny" z 9.04.1995.

57. Rodzina Maksymiliana. "BeZet" 1994 nr 10 s. 12-15.

58. Odbierano nazwisko i imię. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa). 1995 nr 3 s. 104-105.

59. Antyludzka i antyboska atmosfera życia. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa). 1995 nr 4 s. 138-139.

60. Symbolika Świąt Wielkanocnych. " Nasze Czuby" nr 3, kwiecień 1995 s.1, 6.

61. Przywrócił pełną treść pojęciu "człowiek". "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa). 1995 nr 5 s. 174-176.

62. Obrady franciszkanów z Europy Środkowo-Wschodniej. "KAI Biuletyn" 1995 nr 32 s. 5-6.

63. Człowieczeństwa nie można zabić. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa) 1995 nr 6 s. 219-220.

64. "Służyć prawdzie". Wywiad. "Scriptores Scholarum" R.III: 1995 nr 7. Lublin. s. 13-19.

65. Polskę stać na dobry dziennik katolicki. Wywiad przeprowadził P.K. Kuty. "Niedziela" nr 22 z 28.05.1995 s. 1, 12.

66. 10 zaleceń właściwego stosunku do mass mediów. "Niedziela" nr 32 z 6.08.1995 s. 1.

67. Cechy polskich mass mediów. "Niedziela" nr 32 z 6.08.1995 s.1.

68. Dni Franciszkańskie w Darłowie. "Wiadomości z Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Ojców Franciszkanów w Polsce" 1995 nr 3 s. 257-261.

69. Rodziny wielodzietne potrzebują pomocy. "Powiernik Rodzin"  1995 nr 10 s. 10-15.

70 Bardzo polski opłatek. Wywiad przeprowadził G. Wójcikowski. "Kurier Lubelski" nr 280 z 22-26.12.1995.

71. Jak usunąć mur? "Forum Polonijne" 1995 nr 6 s. 7.

72. Symbolika choinki i jej ozdób. "Forum Polonijne" 1995 nr 6 s. 16-17.

73. Ludności coraz mniej. "Niedziela" nr 6(4) z 11.II.1996 dodatek akademicki s. II-III.

74. Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana dla współczesnych. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa) 1996 nr 8-9 s. 251-252.

75. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa. "Przegląd Uniwersytecki" 1996 nr 5 s. 20-21.

76. Znamiona prasy katolickiej. "Mikrus Dziennikarski" 1995-1996 nr 2-3 s. 40-41.

77. Ci, którzy śpiewają, dobre serce mają. "Niedziela" nr 2 z 12.01.1997 s.18.

78. W teatrze słowa. "Na Przykład" 1997 nr 1(45) s. 8-9.

79. Zespoleni z rodziną. „Grupa i Zabawa”. 1997 nr 4 s. 16-17.

80. Ameryka, jakiej nie znamy. „Gość Niedzielny” 1998 nr 30 s. 19.

81. Jaka telewizja. Wywiad przeprowadziła Aleksandra Kajkowska.  „Rycerz Niepokalanej” 1999 nr 2 s.77-78.

82. Talenty dziennikarskie. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Przytuła. „4 Strony” 1999 nr 7 s. 2

83. Gdy zostaniesz dziennikarzem. Wywiad przeprowadziła Anna Błaszczak. „Niedziela Lubelska” w „Niedziela” nr 26(351)2000.

84. Rodzina nowoczesna w nowoczesnym społeczeństwie. „Głos dla Życia” 2000 nr 4(45) s. 14-17.

85. Lubelszczyzna w kulturze Zachodu. Wywiad przeprowadził red. Janusz Kopaczek. „Kurier Lubelski” 5-6.08. 2000.

86. Globalisierung bringt Gefahren für die Familie. „Delmenhorster Kreisblatt” 16.09.2000 nr 216 s. 3, wywiad  przeprowadził  Georg  Jauken .

87. Jak Polacy spędzają czas wolny. Audycja radiowa w Radiu Lublin S.A., red. Agata Kos 20.10.2000.

88. Symbolika Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych. Audycja w Radiu Lublin S.A.,  red. Agata Kos 31.10.2000.

89. Lubelski Kongres Kultury Polskiej – 2000. Wywiad dla Radia Watykańskiego, red. Małgorzata Kołodziejczyk  5.11.2000.

90. Lubelski Kongres Kultury Polskiej –2000. Wywiad dla Radia Plus   7.11.2000

91. Jak żyć ze starością. „List do Pań” 2000 nr 11 s. 26.

92. Symbolika wigilii Bożego Narodzenia. Wywiad dla Radia Lublin S.A. red. Agata Kos, 21.12.2000.

93. Przekleństwo. „Przebudzenie” 2000 nr 10 s. 10.

94. Świadomie kształtować własną tożsamość. Wywiad przeprowadziła Jadwiga Marlewska. „Inspiracje. Magazyn społeczno-kulturalny” 2000 nr 7 s. 8-10.

95. Wolność zagrożona. Wywiad do radia Plus. Styczeń 2001

96. Kultury alternatywne. Wypowiedź do Telewizji Lublin, Red. T. Karbownik, 25.02.2001.

97. Wartość rodziny. Wywiad przeprowadzony przez red. S. Zielińską. „Głos Niezależny” 2001 nr 3 s. 5-6.

98. Tożsamość Europy. Wywiad dla Radia Lublin S. A.,  red. A. Kos – 23.03.2001.

99. Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Wypowiedź dla Radia Plus i Radia Lublin S.A. – 15.11.2001

100. Skazani na margines. Wywiad przeprowadzony  przez red. Waldemara Sulisza. „Dziennik Wschodni  czwartek 15.11.2001 s. 2.

101. Syndrom człowieka bez pracy. Wywiad przeprowadzony przez Adama Kruczka. „Nasz Dziennik”  poniedziałek 26 11.2001 s. 11.

102. Symbolika światła i kwiatów na grobach. Wypowiedź dla Radia Lublin S.A., red. A. Kos, 31.10.2002.

103. Uczmy się mediów. Wywiad przeprowadzony przez Magdalenę Jakubowicz i Pawła Kuźniar. „Gazeta Wyborcza” 28.XI.2002.

104. Wypowiedź na temat  konferencji pt. Rodzina – Dziecko – Media w Radio Lublin S.A., Plus, Centrum, Niepokalanów, Telewizji Lublin S.A. – 28 i 29. XI.2002.

105. Audycja w Radio Lublin S.A. n/t Trwałość i zmienność kultury polskiej, 12.01.2003, godz. 21.00-22.00 prowadzi rozmowę red. Maria Brzezińska

106. Audycja godzinna w „Radio nadzieja” w Łomży n/t Rola mediów w społeczeństwie nowoczesnym. 20.01.2003.

107. Jak korzystać z mediów.  „Niedziela”  nr 18 z 4 maja 2003.

108. Na całe życie...Naukowcy o rodzinie –nienaukowo. „Gość Niedzielny” 2004 nr 19 s. 22.

109. Dla rozwoju potrzeba elit, idei i promocji. „Gość Niedzielny” 2004 nr 21 s. 26.

110. W obronie telewizji publicznej. Wypowiedź w dla dziennika Telewizji Lublin S.A. listopada 2004.

111. W obronie telewizji publicznej. Udział w audycji 40 minutowej. Telewizja Lublin S.A. listopad 2004.

112.  Człowiek wielkiego zawierzenia. Rozmowę prowadzi Ryszard Paluch. „Posłaniec Serca Jezusowego” 2004 nr XII (133) s. 5-7.

113. Łapczywe elity. Rozmowę prowadzi Adam Kruczek „Nasz Głos” 2004 nr 11(92) s. 12-14.

114. Czy potrzebny jest instytut obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Wypowiedź telewizyjna dla Panoramy – 30.01.2005.

115. Jakiego potrzebujemy papieża. Wypowiedź do telewizji Lublin S.A -  kwiecień 2005

116. Jakiej rodziny pragnie młodzież. Wypowiedź do Radia Lublin S.A. – 4 maja 2005

117.  Mikołaj w Wigilię to też przejaw laicyzacji. Ojciec prof.  Leon Dyczewski o tym, jak współczesna kultura prowadzi do dechrystianizacji świąt. „Życie Warszawy” z 25.12.2005.

118.  Katedra Socjologii Kultury. ”Przegląd Uniwersytecki” 2005 nr 5-6 (97-98) s. 58-59.

119.  Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL. .”Przegląd Uniwersytecki” 2005 nr 5-6 (97-98) s. 76.

120. Najważniejsze mieć coś do powiedzenia.  Wywiad przeprowadziła Joanna Mzurek. „Akapit” 2005 numer promocyjny s. 3.

121. Wielkanocne jajko jest pełne  życia. Wywiad przeprowadził Marcin Szymaniak. „Życie Warszawy”  z 16.04.2006.

122. Dać człowiekowi nadzieję. Wywiad przeprowadził Jerzy Pawlas. „Solidarność” nr 15 z 14.04.2006.

123.  W Kościele nie ma sensacji. Wywiad przeprowadził Leszek Onak. „Ofensywa” nr 2(3) maj 2006 s. 13-15.

124. Rezolucja oderwana od rzeczywistości. Wywiad przeprowadził Adam Kruczek. „Nasz Dziennik” nr 169 (2579) 21 lipiec 2006.

125. Kultura w społeczności lokalnej. Wywiad przeprowadziła Elżbieta Skrzypek. „Nasz Dziennik” nr 228 z 29.09.2006 s. 9.

126. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Strzępka. „Niedziela” nr 46 z 18.XI.2007 s. 14-15.

127. Symbolika  zwyczajów Bożego Narodzenia.  „Forum Polonijne” 2007 nr 6 s. 6.

128. Walczmy o Lublin. Wywiad przeprowadzili M.B i Ł.Z. „Coś Nowego”  Gazeta Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL 2008 nr 2 s.4-5

129. Sami sobie. „Głos Nałęczowa” 2009 s. 35-37.

130. Kształtować twórczego człowieka kultury. Wywiad prowadzi Agnieszka Strzępka. „Niedziela” nr 28 z 12.07.2009.

131. Dwie miłości. Dziedzictwo jak kompas. Święty  Maksymilian Maria Kolbe w kazaniach franciszkańskich spadkobierców. Zebrał i opracował I. Kosmana OFMConv. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2009 s. 122-125.

132. Etos regionalistów Rzeczypospolitej. „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2010 s. 15-18.

133. „Na rozstaju dróg” i  w klasztorze. „Gość Niedzielny” z 17.IV.2011 nr 15. Rozmowę przeprowadziła J. Mazur.

134. Nie wstydźmy się martyrologii. „Echo katolickie” z 28.IV-4.V.2011. Rozmowę przeprowadziła  J. Krasnowska-Dyńka.

135. Rysował statek kosmiczny. „Gość Niedzielny” 24.04.2011 nr 16. Rozmowę przeprowadził ks. R. Olchawski.

136. Miłować i rozumieć ojczystą kulturę. „Nasz Głos”  2011 nr 10 (175) s. 39-41. Rozmowę przeprowadziła J. Sobol. 

137. Św. Maksymilian obrońcą i patronem godności i praw człowieka. „Itinerarium”2011 nr 2 (19) s. 8-17.

138. Co zostało ze spotkania z Janem Pawłem II w KUL. „Kurier Lubelski” 9-10.06.2012.

139. W 30-lecie Tygodnika „Niedziela”. „Niedziela” 2012 nr 4, 22.01.2012.

140. Dziennikarz jest po to, żeby ludzie myśleli. „Niedziela” nr 3 z 20.01.2013 s. 10.11.

141. Zmartwychwstanie – święto nadziei.”Kurier Lubelski”  29.03.2013 nr 75(15.034).

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 16:26 - Krzysztof Jurek