kowalski_219

 

 

 

 

W latach 2003-2006 uczęszczał do II liceum ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W roku 2006 rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku filologia polska, specjalizacja krytycznoliteracka. Zainteresowania kieruje w stronę fenomenologii oraz ontologii Romana Ingardena w aspekcie teoretycznoliterackim, jak również współczesnych badań kulturowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2011, godz. 11:37 - Ireneusz Piekarski