Agnieszka Karolczuk, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego KUL

 

Wykształcenie

Absolwentka I LO im. ks. S. Konarskiego w Rzeszowie.

W latach 1984-1989 odbyła studia polonistyczne na KUL-u  zakończone wyróżnioną pracą magisterską pt. „Teoria i praktyka poradnictwa językowego Witolda Doroszewskiego”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego.

W czerwcu 2000 r. uzyskała tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. „Oszczędność środków morfologicznych w tekście” , której promotorem był prof. dr hab. Zenon Leszczyński.

 

Praca naukowo-dydaktyczna

Związana z Katedrą Języka Polskiego od października 1991 roku, najpierw jako asystent, później adiunkt i starszy wykładowca.

Prowadzi zajęcia językoznawcze i glottodydaktyczne ze studentami polonistyki, na Podyplomowych Studiach Filologii Polskiej i Podyplomowych Studiach Retoryki Stosowanej.

Od 1989 roku uczy języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL, zarówno w ciągu roku akademickiego, jak i podczas kursów Szkoły Letniej. Jest współautorką kilku skryptów do nauki polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Współtwórczyni specjalizacji glottodydaktycznej funkcjonującej w Instytucie Filologii Polskiej od roku akademickiego 2006/2007. Prowadzi konwersatoria w ramach tej specjalizacji, jest opiekunem praktyk glottodydaktycznych.

Pracuje w Zespole Autorów Zadań i Egzaminatorów działającym przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – jako autorka i weryfikatorka zadań, członek zespołu ds. sprawności mówienia, kierowniczka grupy układającej zadania, egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

W roku akademickim 2004/2005 pracowała jako wykładowca gościnny (visiting lecturer) na wydziale slawistyki University of Toronto.

Wygłaszała odczyty popularnonaukowe o tematyce językowej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lublinie.

 

Członkostwo towarzystw naukowych

- Polskie Towarzystwo Językoznawcze

- Towarzystwo Naukowe KUL

- Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

 

Zainteresowania naukowe

-  polszczyzna współczesna (nowe tendencje rozwojowe w gramatyce i leksyce, odmiany  środowiskowe i stylistyczne, język literatury współczesnej)

 - glottodydaktyka polszczyzny

 - kultura języka

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2009, godz. 19:19 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn