INFORMACJE PODSTAWOWE

RODZAJE PRAKTYK

POSZUKIWANIE MIEJSCA PRAKTYK

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA SELEKCJI

WYMAGANE DOKUMENTY

PRZEBIEG I REALIZACJA PRAKTYKI

 

 

 Kontakt 
Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Renata Kras, marczak@kul.pl,  tel. 81 445-41-83

mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl, tel. 81 445-41-81

fax. 81 445-41-84