From Polish into English

 • K. Twardowski, “Imageries”, in: U. Żegleń (ed.), Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, vol. VI No 1, 1995, 79-104.
 • H. Mehlberg, “On Psychophysical Parallelism”, in: U. Żeglen (ed.), Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, Vol. VI No 1, 1995, 39-57.
 • S. Igel, “A Few Remarks Concerning a Science of Sensory Phenomena”, in: U. Żegleń (ed.) Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, vol. VI No 1, 1995, 105-118.
 • A. Gut, „The Existential Judgements and Cognition of Existence”, Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, 2002, 121-139.
 • J. Wojtysiak, „An attempt at reinterpretation of the (neo)thomistic conception of existential judgement”, Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, 2002, 141-151.
 • A. Bronk, S. Majdański, „A category of description: dynamics of meanings (hermeneutic analysis), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, 2002, 177-213.

From English into Polish

 • G. White, “Badania nad Sztuczną Inteligencją – prawdy i mity” (AI Research – truth and myths), in: A. Bronk (eds.), Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, Lublin: TNKUL, 1995, 395-415.
 • B. Townsend, B., „Rasa a iloraz inteligencji. Kryteria rzetelności badań naukowych” (Race and the Inteligence Quotient. Criteria of the Reliability of Research), Ethos, 44, 1998, 228-252.
 • D. Johnson, “Czy globalna infrastruktura informacyjna ma character demokratyczny” (is the Global Information Infrastructure a Democratic Technology?), Ethos, 44, 1998, 198-214.
 • H. Vehoog, “Moralność a 'naturalność' zwierząt transgenicznych” (Morality and the 'Naturalness' of Transgenic Animals), Ethos, 44, 1998, 215-227.
 • B. Smith, “Obiektywność percepcji zmysłowej” (Objectivity of sensual perception), Roczniki Filozoficzne KUL, 1, 49, 2001, 63-75.
 • B. Smith, “John Searle: od aktów mowy do rzeczywistości społeczne” (John Searle: from speech acts to social reality), Roczniki Filozoficzne, 1, 2003, 265-292, (with Z. Pikulski).
 • R. Swinburne, „Prawdopodobieństwo Zmartwychwstania” (Probability of the Ressurection), Roczniki Filozoficzne KUL, 2, vol. 51, 2003 , 65-82, (with Z. Pikulski).
 • D. Schrader, „Newton i teologia naturalna”, (Newton and natural theology) Roczniki Filozoficzne KUL, 2, vol. 51, 2003 , 33-45, (with S. Kowalik).
 • D. Schrader, “Teologia w czasach braku jedności nauki” (Theology in time of the disunity of science), Roczniki Filozoficzne KUL, 2, vol. 51, 2003, 47-64 (with S. Kowalik).
 • J. Searle, „Kilka uwag o metodologii w filozofii” (Few remarks on the methodology of philosophy), Roczniki Filozoficzne KUL, 2, vol. 53, 2005, 19-24 (with R. Lizut).
 • J. Searle, „O niektórych słabościach tradycyjnej koncepcji racjonalności” (On some shortcomings of the traditional conception of rationality), Roczniki Filozoficzne KUL, 2, vol. 53, 2005, 5-17.
 • J.E. Smith, „Encyklika Humanae vitae – pokolenie później” (The Encyclical Humanae vitae – a generation later), w: P. Ślęczka (eds), Dar ciała – darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, Lublin: TNKUL, 2005, 137-150.

From German into Polish

 • K. Weber, review of: H. Pekka, The Hacker ethics and the Spirit of the Information Age, w: Roczniki Filozoficzne KUL, z. 2, Nr 50, s. 2002, 152-156 (with Z. Pikulski).
 • K. Weber, review of: L.J. Pourciau (ed.), Ethics and Electronic Information in the Twenty-First Century, w: Roczniki Filozoficzne KUL, z. 2, Nr 50, s. 2002, 156-161 (with Z. Pikulski).
 • H. Seidl, “Przedmiot filozofii realistycznej” (The subject-matter of realistic philosophy), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Osoba i realizm w filozofii, Lublin: PTTA, 2000, 129-148.
 • B. Wald, „Błąd antropologiczny i jego konsekwencje we współczesnej filozofii” (The anthropological error and its consequences in contemporary philosophy); in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Błąd antropologiczny, Lublin: PTTA, 2003, 123-138.
 • B. Wald, „Natura i prawo naturalne – perspektywa historyczna” (Nature and natural law – a historical perspective), Substancja-Natura-Prawo naturalne. Lublin: PTTA 2006, 55-84.
 • B. Wald, „Dwa pojęcia jedności bytowej człowieka. Wolność człowieka w ujęciu Arystotelesa i Dunsa Szkota” (Two concepts of the unity of man. Freedom of human being in the grasp of Aristotle and Duns Scotus); in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Zadania współczesnej metafizyki 9. Dusza Umysł Ciało, Lublin: PTTA 2007, 43-70.