STYCZEŃ 2009

 

  Dokument: 35-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL  

13 stycznia

Koło Studentów Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział PTS zorganizowali VI edycję konferencji Socjolog na Rynku Pracy pod hasłem Inspiracja czy Konformizm?

 

13 stycznia

Biskup Lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat

Sympozjum zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki KUL.

 

14 stycznia

Otwarcie wystawy grafik "Akty Modlitewne" w Muzeum Uniwersyteckim

 

16 stycznia

"Kłopoty z inteligencją". Wykład prof. Jerzego Jedlickiego

prof. Jerzy Jedlicki (Instytut Historii PAN) wygłosił wykład w ramach wykładów otwartych Instytutu Historii KUL odbywających się pod patronatem honorowym abp. prof. Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL.

 

16 stycznia
odbył się Przegląd Piosenki Bożonarodzeniowej przeznaczony dla młodzieży powyżej 16. roku życia. Soliści i zespoły zostali zakwalifikowani na podstawie przysłanego wcześniej materiału muzycznego. Oceniało ich profesjonalne jury (m.in. J. Sip – Federacja, M. Kozubek – Teatr-A z Gliwic, G. Głuch – Gospel Rain). Spośród zespołów zwyciężył – Con Fuoco, w kategorii solistów – Sylwia Skowron, która otrzymała też nagrodę publiczności.

 

19 stycznia

odbyła się konferencja Kuźnia Kompetencji - Zawód Trener zorganizowana przez Samorząd Studentów Instytutu Psychologii przy współpracy Parlamentu Studentów i Koła Zarządzania KUL. Konferencji towarzyszył konkurs fotograficzny dla studentów pt. „Moja własność”.

 

21 stycznia

Podpisanie umowy o współpracy z Caritas Polska

 

21 stycznia

odbyła się konferencja naukowa pt. „Własność jako odpowiedzialność” pod honorowym patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, zorganizowana przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Koło Studentów Socjologii KUL oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS. Minister wziął udział w panelu dyskusyjnym „Własność jako wartość”.

 

22 stycznia

Zapomniani chrześcijanie. Kościoły w krajach Azji i Bliskiego Wschodu

 

23 stycznia

Wizyta pana Clemensa Cornielje, Komisarza Królowej Holandii

 

24 stycznia

Jasełka

 
29-30 stycznia
KUL był organizatorem II etapu XXVII Olimpiady Języka Łacińskiego dla uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego.