Monika Hereć

Katedra Filozofii Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445-4222, fax 81 445-4225

www.kul.pl/herec

 

Monika Hereć

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 10:06 - Andrzej Zykubek