Spartakus – „laicki święty”. Recepcja postaci od epoki Oświecenia po wizje marksistów

18 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego referat nt. Spartakus - „laicki święty”. Recepcja postaci od epoki Oświecenia po wizje marksistów wygłosił dr Dariusz Słapek (UMCS). Spotkanie odbyło się w Collegium Norwidianum, w sali CN-208 o godz. 18.00.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2010, godz. 12:59 - Stanisław Sarek