zybertowicz_400

 

      Dnia 24 lutego 2010 roku Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” wraz z Lubelskim Terenowym Klubem „Frondy” zorganizowały wspólnie spotkanie dyskusyjne, którego gościem był prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, wybitny polski socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełniący obecnie funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Przybyły gość wygłosił wykład pt. „Filozofia neutralności badawczej w służbie polityki”, w którym starał się ukazać negatywne skutki podporządkowania polskiej nauki założeniom filozofii neutralności badawczej. Neutralność ta bowiem, która w swych zamierzeniach służyć powinna podniesieniu jakości nauki oraz zapewnieniu jej autonomiczności, w rzeczywistości obniża jej poziom, a ponadto szkodzi polityce i życiu społecznemu. Prelegent w swoim wystąpieniu podkreślał, że niewłaściwie pojmowana neutralność badawcza ogranicza otwartość nauk akademickich i zniechęca badaczy do podejmowania tematów, uznawanych za „politycznie niepoprawne”, a to te właśnie niejednokrotnie są tematami ważnymi społecznie.

       Spotkanie, które odbyło się w Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród studentów i wykładowców uczelni. Na wykład przybyło blisko 100 osób.

 

/Małgorzata Babul/

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2010, godz. 03:27 - Tomasz Rzymkowski