sk2001

 

 

MIĘDZY STAROŻYTNOŚCIĄ A ŚREDNIOWIECZEM • 7.    Wykaz skrótów
 • 9.    Wprowadzenie
 • 12.    Lista uczestników III Sympozjum
 • 13.    Lista uczestników IV Sympozjum
 • 15.    Zsolt Kiss, Między starożytnością a średniowieczem. Kilka uwag o rozdźwięku pomiędzy historią a kulturą.
 • 19.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Miasta późnoantyczne rzymskiego Zachodu w świetle badań archeologicznych. Status quaestionis.
 • 53.    Ryszarda Bulas, Pierwsze kościoły i klasztory iryjskie (V wiek).
 • 71.    Jerzy Piekalski, Towns in the Rhineland between ancient times and middle ages. Problem of continuation.
 • 79.    Halina Gajewska, Miasta późnoantyczne nad Dolnym Dunajem.
 • 113.    Zygmunt Kalinowski, Piotr Pawlak, Wczesnochrześcijańska bazylika i rezydencja biskupia w Novae (Svištov - Bułgaria).
 • 121.    Daniel Próchniak, Artasat i Dvin. Dwie stolice starożytnej i wczesnochrześcijańskiej Armenii.
 • 149.    Elżbieta Jastrzębowska, Embolos. Reprezentacyjna ulica Efezu we wczesnym i późnym Cesarstwie.
 • 171.    Tadeusz Gołgowski, Górna Mezopotamia w okresie późnego antyku.
 • 187.    Michał Gawlikowski, Palmyra bizantyńska. Miasto i jego katedra.
 • 197.    Jean-Paul Rey-Coquais, Une ville du Proche Oríent à l'époque paléochrétienne d'aprés ses inscriptions: Tyr au V et au VI siécle.
 • 215.    Jolanta Młynarczyk, Antiochia Hippos (Sussita). Miastio późnoantyczne.
 • 225.    Ilona Skupińska-Løvset, Pierwszy sezon wykopalisk w Betsaidzie.
 • 235.    Jan Stanisław Partyka, Nowe ustalenia w topografi Cel (Kellia) na podstawie inskrypcji.
 • 241.    Włodzimierz Godlewski, Abu Mena na styku antyczności i średniowiecza orientalnego.
 • 259.    Marek Barański, Między klasycznym Hermopolis Magna a chrześcijańskim Schmum.
 • 273.    Jan Stanisław Partyka, Teby wczesnochrześcijańskie. Rola ośrodków monastycznych w kształtowaniu nowej struktury miasta.
 • 281.    Małgorzata Martens-Czarnecka, Nowe malowidła odkryte w klasztorze na komie H w Starej Dongolii (Sudan) w kampanii wykopaliskowej w 2000 r.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:13 - Ireneusz Marciszuk