DIARIUSZ WYDARZEŃ NAUKOWYCH NA WYDZIALE

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
styczeń – luty 2005

7 stycznia 2005 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił referat nt. Historia studiów jurydycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas sesji dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą.

20 stycznia 2005 r. – ks. dr Mirosław Grzegorz Wróbel wygłosił referat pt. „...i że Cię nie opuszczę aż do śmierci” a rozwód podczas otwartego spotkania „Rodzina w zmieniającym się świecie”, zorganizowanego przez Koło Naukowe Instytutu nauk o rodzinie.

3-4 lutego 2005 r. – dr Marzena Dyjakowska, dr Leszek Ćwikła, mgr Miłosz Andruszkiewicz, mgr Katarzyna Dębińska-Domagała, mgr Michał Domagała, mgr Agnieszka Janczak, mgr Tomasz Kiszka, mgr Magdalena Ostapczuk, mgr Marta Stepnowska, mgr Rafał Sulej, mgr Marcin Szewczak, mgr Anna Szwed wzięli udział w XI Naukowo-Praktycznej Konferencji Regionalnej „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie”, zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:24 - Filip Ciepły