Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

 

 

 

Działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących prowadzi szeroko zakrojona działalność wspierająca edukacje osób z dysfunkcja słuchu.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, na której angielskiego uczą się studenci głusi. Obok standardowych działań mających na celu wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu (wyposażenie wybranych sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłumaczy języka migowego, transliteratorów i pomocy w przygotowywaniu notatek) na uwagę zasługuje dostępny tylko na nielicznych uczelniach w Polsce lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących. Lektorat prowadzony jest w małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami.

Zakupiony ze środków PFRON sprzęt (m.in. projektory i tablice multimedialne) znacznie zwiększył możliwości przekazywania wiedzy studentom z dysfunkcją słuchu.

Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących KUL

COLLEGIUM JANA PAWŁA II

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Pokój C-312

kontakt: borowicz[at]kul.pl

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona