Zajęcia dydaktyczne

 

 • Ćwiczenia z tekstów Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, I rok filozofii teoretycznej, grupa poboczna antropologiczno-metafizyczna, na Wydziale Filozofii KUL (w latach 1997-2007);
 • Ćwiczenia z tekstów filozofii starożytnej i średniowiecznej, II rok filozofii teoretycznej, grupa poboczna antropologiczno-metafizyczna na Wydziale Filozofii KUL (w latach 2000-2009);
 • Ćwiczenia z metafizyki, I rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (w latach 2005-2006);
 • Ćwiczenia z antropologii filozoficznej, I rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (w latach 2007-2008);
 • Proseminarium z antropologii filozoficznej, III rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (w latach 2006-2009);
 • Wykład kursoryczny z antropologii filozoficznej, I rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (od roku 2008) oraz IV rok pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL (w latach 2008-2009);
 • Seminarium licencjackie z antropologii filozoficznej, III rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (od roku 2009);
 • Translatorium tekstów filozoficznych łacińskich, IV rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (od roku 2006);
 • Translatorium tekstów filozoficznych łacińskich, III rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (od roku 2009);
 • Wykład monograficzny z wybranych zagadnień z antropologii filozoficznej (pt. „Starożytne i średniowieczne koncepcje miłości"), III-V rok filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (w latach 2008-2009);
 • Cykl wykładów w Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, temat: Filozofia miłości (Paryż, 11-18 V 2008);
 • Filozofia człowieka i kultury – wykłady w Studium Edukacji Narodowej przy Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie, w latach 1999–2004;
 • Etyka klasyczna, jw. w latach 2000–2004;
 • Retoryka klasyczna, jw. w latach 2001–2005, 2007-2008;
 • Emisja głosu, jw. w roku 2005 oraz 2008.

 

 

Konsultacje

 

środa: 11.30-12.30, sala GG-037 lub 38

 

Autor: Arkadiusz Gudaniec, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 14:23 - Andrzej Zykubek