Udział w konferencjach

 

 

 • V Międzynarodowa Konferencja w Wilnie pod hasłem "Nauka a jakość życia" (17-21 VI 1998) z referatem pt. Miłość w kontekście osobowego życia człowieka;
 • Sympozjum Arystotelesowskie "Główne pojęcia filozofii Arystotelesa", organiz. Koło Filozoficzne Studentów KUL, Katedra Filozofii Boga i Religii KUL (Kazimierz n. Wisłą, 15-17 XI 2002) z referatem pt. Struktura bytu w filozofii Arystotelesa;
 • V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze", organiz. PTTA, Katedra Metafizyki KUL (KUL, Lublin, 12 XII 2002): wprowadzenie i podsumowanie dyskusji panelowej nt. "Błąd antropologiczny w religii";
 • V Congresso Tomista Internazionale "L'umanesimo cristiano nel III millennio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino", organiz. Società Internazionale Tommaso d'Aquino, Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis (Rzym 21-25 IX 2003) z referatem pt. Amore come "complacentia boni" in Tommaso d'Aquino;
 • VI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Metafizyka w filozofii", organiz. PTTA, Katedra Metafizyki KUL (KUL, Lublin, 11 XII 2003): symultaniczne tłumaczenie referatu V. Possenti, La filosofia dopo il nichilismo. Il compito della filosofia dell'essere e la 'terza navigazione';
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Substancja. Natura. Prawo naturalne", organiz. PTTA, Katedra Metafizyki KUL (KUL, Lublin, 15 XII 2005): wprowadzenie i podsumowanie dyskusji panelowej nt. "Spór o rozumienie substancji";
 • IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Dusza – Umysł – Ciało. Spór o jedność bytową człowieka", organiz. PTTA, Katedra Metafizyki KUL (KUL, Lublin, 14 XII 2006): prowadzenie w części II obrad sekcyjnych pt. "Problem absolutyzacji duszy-ducha";
 • X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie", organiz. PTTA, Katedra Metafizyki KUL (KUL, Lublin, 13.XII.2007), z referatem pt. Miłość a przyczynowanie celowe;
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, organiz. Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Warszawa 15-20 IX 2008), z referatem pt. Relacja między miłością a poznaniem. Studium z antropologii filozoficznej Tomasza z Akwinu;
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, organiz. Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej i Instytut Pedagogiki KUL (KUL, Lublin 14 III 2009), z referatem pt. Miłość i przyjaźń jako odpowiedź na potrzeby młodych;
 • XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka", organiz. PTTA i Katedra Metafizyki KUL (KUL, Lublin, 10 XII 2009), z referatem pt. Miłość jako podstawowe uczucie.

 

Autor: Arkadiusz Gudaniec, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 14:25 - Andrzej Zykubek