Inne prace

 

 

 • Współorganizowanie Międzynarodowych Sympozjów Metafizycznych z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (org. PTTA, Katedra Metafizyki KUL) od roku 1998;
 • Korekta lingwistyczna (jęz. łaciński, grecki, włoski) w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 1-10, PTTA, Lublin 2000-2009;
 • Opracowanie redakcyjne książki: V. Possenti, Nihilizm teoretyczny i "śmierć metafizyki", przeł. J. Merecki, PTTA, Lublin 1998;
 • (tłumaczenie na język włoski) Relazione dell'attività della Società Polacca di Tommaso d'Aquino (PTTA) – za lata: 1996-1997; 1998; 1999-2000; 2001; 2002; w: Società Internazionale Tommaso d'Aquino – Notiziario. News. Bulletin, SITA, Barcelona 1998; 1999; 2001; 2002; 2003;
 • Funkcja korespondenta biuletynu Principia – Ekspres filozoficzny dla Wydziału Filozofii KUL, w latach 1998-2000;
 • (wspólnie z A. Rynio, J. Waloszkiem) przejrzenie i poprawienie przekładu z jęz. włoskiego A. Surdeja książki: L. Giussani, Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii (Wyd. Jedność, Kielce 2002);
 • Błąd antropologiczny w religii. Wprowadzenie do dyskusji, w: Błąd antropologiczny z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (5), PTTA, Lublin 2003, s. 343-344;
 • Błąd antropologiczny w religii. Podsumowanie dyskusji panelowej, w: tamże, s. 392-393;
 • Czwarty tom PEF [tj. Powszechnej Encyklopedii Filozofii] w Rzymie, "Nasz Dziennik" 24.10.2003, s. 9;
 • Korekta tekstów łacińskich w: R. Tokarczyk, Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003;
 • Korekta przekładu R. Maliszewskiego z języka łacińskiego O narodzie i państwie (De natione et statu) J. Woronieckiego (wydanie polsko-łacińskie), Wyd. IEN, Lublin 2004;
 • Spór o rozumienie substancji. Wprowadzenie do dyskusji, w: Substancja – Natura – Prawo naturalne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (8), red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, PTTA, Lublin 2006, s. 87-88;
 • Spór o rozumienie substancji. Podsumowanie dyskusji panelowej, w: tamże, s. 457-460;
 • Przygotowanie polskiej wersji oraz symultaniczne tłumaczenie wykładu V. Possentiego pt. The quarrel on man unity and the challenge of new naturalism. Soul, mind, body (wygłoszonego w jęz. włoskim) podczas IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego Dusza – Umysł – Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, organiz. PTTA, KUL, 14.12.2006;
 • Wykład pt. Rola miłości i przyjaźni w rozwoju osoby ludzkiej, w ramach "Pojedynku filozofów", organiz. Społeczne Lubelskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, 30 V 2008.

 

 

Autor: Arkadiusz Gudaniec, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 14:24 - Andrzej Zykubek