Usuwanie barier architektonicznych

Usuwanie barier architektonicznych

Kluczowym zadaniem KUL CAN jest niesienie pomocy studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bardzo ważnym w tym kontekście zadaniem jest usuwanie barier architektonicznych dla studentów z niepełnoprawnością. Chcemy ułatwić poruszanie się po uczelni zarówno osobom na wózkach jak i niewidomym. Pod tym względem najlepiej dostosowane są nowe budynki KUL: Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, Collegium Jana Pawła II, oraz Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1.
W Gmachu Głównym wyremontowano wszystkie sanitariaty, z uwzględnieniem dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano też podłogi w korytarzach, gdyż liczne nierówności powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat stanowiły zagrożenie dla osób niewidomych i osób z trudnościami w poruszaniu się.

 

klamka_273

Wszystkie budynki posiadają tablice informacyjne w brajlu, które dla studentów niewidomych, znacząco ułatwiają poruszanie się po budynkach uczelni.
Od października 2009 dostępne jest menu stołówki w brajlu.

Rok 2009 przyniósł nowe wyzwanie jakim jest usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie sal w rozszerzonej bazie lokalowej na Majdanku. W pierwszej kolejności wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich. W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje: wykonanie wind oraz dostosowanie toalet do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

 

 

 

Schody znajdujące się w ciągach komunikacyjnych korytarzy zostały zaopatrzone w platformy schodowe, dające możliwość samodzielnego przejazdu przez osobę poruszającej się na wózku.

 

 

 

 

 

 

Na korytarzach wszystkich budynków miejsce swoje znalazły stanowiska komputerowe dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Stoiska te mają elektrycznie regulowaną wysokość, co umożliwia korzystanie na indywidualnie dobranej wysokości.

 

 

 

 

 

 

Windy w Gmachu Głównym KUL 

- inwestycja umożliwa bezproblemowe poruszanie się studentom po wszystkich trzech kondygnacjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona