Proszę uprzejmie o informację, czy w podanym niżej zdaniu należy napisać „za granicą” czy może „zagranicą”, będę również wdzięczna za ewentualne uzupełnienie interpunkcji:

  "Wierny tej dewizie KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą".

 

W podanym przez Panią zdaniu należy użyć formy za granicą. Jak notuje Mirosław Bańko w Słowniku wyrazów kłopotliwych, zagranica to 'obce kraje' i nie można mylić tego słowa z wyrażeniami  za granicą 'w obcym kraju' i za granicę 'do obcego kraju'. Piszemy więc w kraju i za granicą, ale wiadomości z kraju i z zagranicy; jechać za granicę, ale wrócić z zagranicy. Bańko dodaje, że poprawne jest także sformułowanie zza granicy, ale tylko w znaczeniu 'zza linii granicznej'.

 

Co do interpunkcji, to w zdaniu należy wstawić  dwa przecinki: pierwszy oddziela przydawkowy równoważnik zdania, zaś drugi - imiesłowowy równoważnik zdania:
"Wierny tej dewizie, KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą".

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 11:06 - Natalia Sosnowska