37 konkurs MNiSW

aga_czyz_kopia_170

6 miesięcy po otwarciu przewodu doktorskiego Agnieszka Czyż otrzymała grant promotorski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N106 167437) na podstawie wniosku: Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej. Teraz już tylko pozostalo napisać i obronić doktorat.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2010, godz. 21:34 - Piotr Francuz