Jak należy napisać wyraz "średnio wczesna". Dodam, że chodzi o odmianę ziemniaka.

Wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, traktuje się jako zestawienia i pisze rozdzielnie, np. dziko rosnący, jednakowo brzmiący, szybko schnący, a więc również średnio wczesny.

Ale niektóre wyrażenia tego typu scaliły się i traktowane są jako wyrazy pisane łącznie. Oznacza to, że składniki tych połączeń nie wykazują już doraźnej cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz — niekiedy ze zmianą znaczenia — stanowią o jego trwałej właściwości, np. jasnowidzący (= jasnowidz), ale: jasno widzący skutki swego postępowania; płyta długogrająca (= longplay), ale: długo grająca orkiestra;

zestaw głośnomówiący, ale: głośno mówiący nauczyciel; słabowidzący, słabosłyszący (= schorzenia), ale: kierowca słabo widzący drogę, uczeń słabo słyszący podpowiedź.
Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2011, godz. 21:09 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn