Zarządzenie ROP-0101-100/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Instrukcja wgrywania na e-kul pracy dyplomowej: Jak_zlozyc_prace_dyplomowa_w_wersji_elektronicznej_przez_e-KUL_-1

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych: Ogolne_zasady_edytorskie_1

 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego: dyplomowanie_07 pdf 

 podanie_o_dopuszczenie doc

 

Wzór strony tytułowej: 223_zal._8_wzor_strony_tytulowej_2018_1, 223_zal._8a_wzor_strony_tytulowej-opiekun_pomocniczy_2018

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: Wzór nr 5 Wzór nr 5

Wniosek o wydanie odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski: Wzór nr 6 Wzór nr 6

 

Dodatkowe punkty ECTS - wzór pisma Wzor_pisma_dodatkowe_punkty_ects_v2.odt

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 13:16 - Marta Grębowska