ks. dr hab. Marian Ciszewski, prof. KUL

 

 

 • W pracy twórczej starałem się zawsze o to, by moje publikacje opierały się przede wszystkim na osobistej analizie źródłowych tekstów, a nie tylko na opracowaniach, aby nawet niewielki wkład do dziedziny wiedzy, którą się zajmuję, nie był bezużytecznym powtarzaniem rzeczy znanych, lecz by w nowym oświetleniu wnosił do niej prawdziwe i trwałe treści.
 • To, co mnie przede wszystkim interesuje w dziejach myśli filozoficznej i co staram się ukazywać w swoich pracach, jak i eksponować na wykładach, to problematyka Boga i człowieka oraz nierozerwalnie z tym złączone zagadnienie ratio et fides, relacja rozumu i wiary. Za przedmiot szczegółowych badań obrałem sobie filozofię wieku XV i XVI, która się kształtowała na terenie Italii. Dlatego też przygotowywana książka na temat Nieśmiertelności indywidualnej duszy ludzkiej w świetle polemik filozoficznych na przełomie wieków XV i XVI jest również z tym związana.
 • Tej problematyce były poświęcone moje badania i niektóre wykłady monograficzne, gdyż jest to jeden z najbardziej newralgicznych tematów filozoficzno-teologicznych epoki renesansu. Przy omawianiu różnych autorów (Jerzy z Trapezuntu, Bessarion, Franciszek de Silvestris z Ferrary, Marsilio Ficino, Maciej Akwariusz) i w różnym czasie przewijał się on stale w moich pracach dyplomowych i w publikacjach. Ponadto zamierzam sfinalizować monografię na temat: Kardynał Jan Bazyli Bessarion, jego działalność i myśl filozoficzno-teologiczna.
 • Wypromowałem jednego doktora i czterech magistrów oraz byłem recenzentem trzech rozpraw doktorskich. Aktualnie pod moim kierownictwem powstaje sześć prac magisterskich.

Tematy niektórych wykładów monograficznych:

 • Renesansowe koncepcje filozofii.
 • Kontrowersje wokół nieśmiertelności duszy ludzkiej w pierwszej poł. XVI w. na terenie Italii.
 • Godność człowieka w renesansowych koncepcjach filozoficznych.
 • Uzasadnienie nieśmiertelności duszy ludzkiej w "Theologia platonica de immortalitate animorum" Marsilia Ficina, jako centralny problem jego filozofii.
 • Kardynał Bessarion i początki nowożytnej interpretacji Platona i Arystotelesa.
 • Nędza i godność człowieka w renesansowych koncepcjach filozoficznych.

Wykłady okolicznościowe:

 • Marksizm w encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II "Dominum et Vivificantem".
 • 50 lat filozofii uprawianej na Wydziale Filozoficznym KUL.
 • Na sympozjum pt.: Osoba i dzieło profesora Stefana Swieżawskiego, KUL, 18. listopada 2004 r. odczyt: Rozum i wiara w życiu i twórczości Profesora Stefana Swieżawskiego. 

 

Autor: Marian Ciszewski
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 17:44 - Andrzej Zykubek