W moim mieście jedna z parafii jest pod wezwaniem...no właśnie...Matki BOŻEJ Częstochowskiej czy Matki BOSKIEJ Częstochowskiej. W języku potocznym mieszkańcy używają tej drugiej formy - Boskiej, również pieczątka w parafialnej kancelarii ma formę Boskiej. Jednak od pewnego czasu ksiądz proboszcz prosi o używanie formy BOŻEJ. Która forma jest poprawna (być może obie) i dlaczego?
Pozdrawiam gorąco i z góry dziękuję za pomoc.

 

W tradycyjnym nazewnictwie religijnym utrwaloną formą w połączeniu, którego dotyczy pytanie, jest przymiotnik w postaci Boska - Matka Boska Częstochowska. Mamy ten przymiotnik  również w innych  nazwach dotyczących Maryi, np. Matka Boska Zielna, Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Ostrobramska, Matka Boska Szkaplerzna. Nie ma więc potrzeby dokonywania modyfikacji, którą wprowadza się nieco na siłę.

Zamiana na formę Boża jest najprawdopodobniej spowodowana szczególną hiperpoprawnością: ponieważ przymiotnik boski funkcjonuje również w słownictwie potocznym jako ekspresywna nazwa czegoś wspaniałego, cudownego, pięknego, w kontekście religijnym próbuje się uciekać od takiego określenia i uznaje się, niesłusznie zresztą, przymiotnik Boża za należący tylko do sfery sacrum.  A przecież on także funkcjonuje w wyrażeniach potocznych pozbawionych głębszej treści religijnej, np. boża krówka, iskra boża, dary boże.

Podobny mechanizm wystąpił też w zasłyszanej modyfikacji peryfrazy Boga: Ojciec Niebieski został zastąpiony niepotrzebnie przez Ojca Niebiańskiego.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2010, godz. 09:41 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn