Do głównych zadań ścieżki Język ekonomii i finansów należy przygotowanie studentów do:

- stosowania skutecznych technik poszukiwania i pozyskiwania pracy;

- pełnej integracji z przyszłym środowiskiem zawodowym;

- aktywnego zaangażowania w wypełnianie przyszłych obowiązków zawodowych;

- nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskami zawodowymi, a w szczególności ze środowiskami frankofońskimi.

 

Program dwuletniej ścieżki dydaktycznej obejmuje:
- zajęcia uniwersyteckie pogrupowane w bloki tematyczne obejmujące hotelarstwo i turystykę, sekretariat zawodowy, wprowadzenie do ekonomii, terminologie specjalistyczne, tłumaczenia specjalistyczne oraz przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie, realizowane w łącznym wymiarze 300 godzin;
- seminaria specjalistyczne poświęcone konkretnym zagadnieniom, takim jak: Techniki promocji turystyki kulturalnej (12 godzin) czy Techniki rekrutacji na rynku pracy (12 godzin). W ramach seminariów studenci analizują różne sytuacje i problemy zawodowe oraz sposoby ich rozwiązań, co daje im możliwość kształtowania i sprawdzania zachowań zawodowych, propozycji potencjalnych rozwiązań;
- 6 tygodni praktyki w przedsiębiorstwie samodzielnie wybranym przez studenta.

Rapport_FdA_2010.doc

Sesje CCIP_KUL.doc

Seminaria_FDA_IFR.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2012, godz. 00:29 - Edyta Kociubińska