sk6001

 

 • 5.    Wykaz skrótów
 • 11.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku. Zarys problematyki.
 • 17.    Ryszard Pankiewicz, Religia a komunikacja w starożytności rzymskiej.
 • 25.    Paweł Madejski, Ofiary przy Ara Pacis.
 • 41.    Sławomir Skrzyniarz, Z badań nad genezą motywu samobójczej ofiary Polikseny.
 • 53.    Ilona Skupińska-Løvset, Ołtarze, kapłani i składanie ofiar według Lukiana z Samostaty i w materiale archeologicznym z terenów syryjskich.
 • 65.    Daniek Próchniak, O kapłanach i ołtarzach w późnoantycznej Armenii.
 • 89.    Adam Łukaszewicz, Ofiara w tekstach Libelli z okresu prześladowań Decjusza.
 • 99.    Ks. Antonii Tronina, Kapłaństwo i ofiara w Biblii.
 • 111.    Henryk Pietras SJ, Klerykalizacja kapłaństwa w Kościele starożytnym, czyli przyczynek do historii języka religijnego.
 • 117.    Ks. Norbert Widok, Ołtarz w eklezjologii Ignacego Antiocheńskiego.
 • 125.    Ks. Mariusz Szram, Duchowa semantyka terminu "ołtarz" w myśli teologicznej Orygenesa.
 • 135.    Ks. Jan W. Żelazny, Święci potrzebujący - wdowy i sieroty jako ołtarz we wspólnocie starożytnego Kościoła.
 • 145.    Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Najstarszy w ikonografii ołtarz chrześcijański?
 • 157.    Ks. Antonii Żurek, Mysterium fidei - mysterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej.
 • 167.    Grzegorz Łaczek, Sceny pogańskiej ofiary na dyptychach konsularnych.
 • 179.    Michał Stachura, Pogańska ofiara i heretyckie nabożeństwo w ujęciu praw Kodeksu Teodozjusza.
 • 193.    Anna Stróż, Najstarsze świadectwa związku ołtarza i relikwii w bazylikach chrześcijańskich.
 • 213.    Ks. Lucjan Bielas, Wczesnochrześcijańskie kościoły w Aguntum i Lavant (Austria).
 • 227.    Ryszarda Bulas, Najstarsze chrześcijańskie ołtarze na Wyspach Brytyjskich.
 • 239.    Ks. Jerzy Lachowicz, Obraz kapłana w Listach św. Grzegorza Wielkiego.
 • 249.    Małgorzata Martens-Czarnecka, Kapłani jako fundatorzy malowideł w klasztorze na Komie H w Starej Dongoli.
 • 267.    Tadeusz Gołgowski, Ołtarz i jego wyposażenie w Nubii chrześcijańskiej.
 • 287.    Zygmunt Kalinowski, Przestrzenie nazanczone liturgią. Kilka uwag na temat bemy w kościołach syryjskich.
 • 311.    Marcin Pastwa, Grzegorza Bednarskiego Msza św. Grzegorza.
 • 317.    Lista uczestników VIII Sympozjum Kazimierskiego.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 14:32 - Ireneusz Marciszuk